1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Vuosilomalaki muuttuu – työntekijälle taattava neljän viikon palkallinen vuosiloma

Vuosilomalaki muuttuu – työntekijälle taattava neljän viikon palkallinen vuosiloma

Vuosilomalaki muuttuu vuonna 2019. Eduskunnan hyväksymät vuosilomalain muutokset astuvat voimaan 1.4. ja niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Uusia säännöksiä voidaan soveltaa lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Tätä aikaisemmin määräytyneisiin vuosilomiin sovelletaan nykyistä lakia, joten takautuvia muutoksia ei ole tiedossa.

Hallitusohjelman tavoitteena oli vuosilomalain kokonaisuudistus, jonka tarkoituksena oli yksinkertaistaa sääntelyä ja vähentää työnantajien kustannuksia. Uudistus typistyi kuitenkin kattamaan vain Euroopan unionin ns. työaikadirektiivin mukaiset vaatimukset, joka turvaa työntekijöille työaikadirektiivin edellyttämät 24 vuosilomapäivää.