1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Henkilö näpyttelee pöydällä olevaa tietokonetta

Mitkä ovat tekoälyn vaikutukset HR-alaan? 5 suurinta trendiä

Miten HR-asiantuntijat voivat sopeutua ja menestyä roolissaan tekoälyvallankumouksen aikana? SD Worxin HR-evankelista ja tutkija Jan Laurijssen kertoi hiljattain ajatuksiaan aiheesta Italiassa järjestetyssä tapahtumassa. Hän jakoi puheessaan "Between Hope and Hype" tietoa tekoälyn kasvavasta roolista työpaikoilla ja miten se muuttaa HR-asiantuntijoiden työtä. Koostimme tähän blogiin viisi keskeistä nostoa puheesta.

  1. Työntekijöiden näkemykset tekoälyn eduista ovat jakautuneet kahtia

  Jan kertoi huomanneensa keskustellessaan ihmisten kanssa kasvotusten eri puolilla Eurooppaa, että ihmisten näkemykset tekoälystä jakautuvat selkeästi kahtia. Jotkut ovat innoissaan tekoälyn mahdollisuuksista, kun taas toiset ovat joko varovaisia tai epävarmoja siitä, mitä tekoäly tarkoittaa konkreettisesti heidän päivittäisessä työssään. Tämä paljastaa selvästi tietovajeen työntekijöiden keskuudessa. Työpaikoilla tarvitaan siis lisää koulutusta, jotta työntekijät ymmärtäisivät tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet.

   2. Tekoäly aloittaa vallankumouksen työpaikoilla

   Jan totesi, että OECD:n kaltaiset organisaatiot ovat jo tunnistaneet tekoälyn lisääntymisen työpaikoillamme. Hän kertoo, että noin 27 % työpaikoista saattaa kadota lähivuosina digitaalisen kehityksen, myös tekoälyn, vuoksi. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää tarkastella myös sitä, kuinka paljon työpaikkoja tekoäly voi luoda. Henkilöstöjohtajien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöille on tärkeää antaa paitsi mahdollisuus tutustua tekoälyyn, myös auttaa heitä täydentämään osaamistaan tai uudelleenkouluttautumaan, jotta he voivat menestyä tekoälypohjaisessa tulevaisuudessa.

    3. HR:n arki näyttää hyvin erilaiselta

    Jan käsitteli monia eri tapoja, joilla tekoäly muuttaa henkilöstöhallintoa, kuten osaajien etsimistä ja palkkaamista, työn organisointia osaamisen ja taitojen perusteella sekä työntekijöiden auttamista urakehityksessä. Hän esitteli termin "algorithmic HRM” eli algoritminen henkilöstöhallinto, jolla tarkoitetaan tekoälyn mahdollistamaa parempaa päätöksentekoa ja HR-toimintojen automatisointia kehittyneiden data-analyysien ja algoritmien avulla.

     4. Tekoälyyn liittyy omat haasteensa

     Jan korosti puheessaan, että tekoäly tarjoaa monia etuja: se esimerkiksi tehostaa HR-prosesseja, parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta sekä mahdollistaa parempien päätösten tekemisen. Hän ei kuitenkaan jättänyt huomiotta haasteita, vaan käsitteli tekoälyn luomia huolenaiheita, kuten ennakkoluuloja, yksityisyyden suojaa sekä työpaikkojen luomisen ja tuhoamisen kaksiteräistä miekkaa. Hän korosti, että tekoälyä käytettäessä on tärkeää noudattaa tasapainoista lähestymistapaa ja keskittyä seurantaan, valvontaan sekä jatkuvaan oppimiseen.

      5. Henkilöstöjohtajien on aika toimia

      Jan päätti puheensa kannustamalla HR-alan ammattilaisia miettimään roolinsa radikaalisti uudelleen nyt, kun tekoälyn vallankumous on käsillä. Hän viittasi Dave Ulrichin malliin, jossa tekoäly ja ihmisanalytiikka integroitiin HR-kehyksiin. Janin viesti oli selkeä: HR-ammattilaisten on nyt aika ottaa tekoäly omakseen, ymmärtää sen vaikutukset sekä valmistautua sen haasteisiin, jotta sitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti joustavan ja dynaamisen työvoiman rakentamisessa. Jan Laurijssenin sanoin: "Nyt on hyvä aika työskennellä henkilöstöhallinnossa."

       Webinaaritallenne: AI and HR - between hope and hype

       Vaikka tekoäly on yleistymässä työelämässä hurjaa vauhtia, monilta puuttuu kuitenkin perusteellinen ymmärrys sen vaikutuksista henkilöstöhallintoon. Webinaarissamme käsittelemme monia erilaisia oletuksia siitä, miten tekoäly vaikuttaa HR-alaan. 

        Lataa webinaaritallenne