1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Punainen neonkyltti, jossa lukee sana "Change"

4 muutosta joustavan työn tulevaisuudessa

Käsityksemme joustavasta työstä muuttuvat nopeasti, ja tekoäly on muokannut tapaa, jolla ajattelemme tuottavuutta eri toimialoilla. Etätyön ja joustotyöajan suosio on johtanut siihen, että olemme kyseenalaistaneet, mitä tarkoitamme mm. toimistokulttuurilla ja työn ja vapaa-ajan tasapainolla. Miten joustavan työn käytännöt tulevat kehittymään tulevaisuudessa? Kysyimme SD Worxin asiantuntijoilta, mitkä ovat suurimmat odotettavissa olevat muutokset. 
 

1. Henkilökohtaisempi joustavuus

SD Worxin HR-asiantuntijan Jan Laurijssenin mukaan tapa, jolla työntekijät kokevat työsuhde-edut, on muuttumassa. "On totta, että ihmiset haluavat mieluummin erilaisia etuja, joista valita", hän kommentoi. "Mutta tässä muutoksessa ei ole kyse pelkästään monipuolisuudesta, vaan merkityksellisyydestä ja personoimisesta. Työntekijät etsivät etuja, jotka heijastavat heidän henkilökohtaisia arvojaan ja tilanteitaan – mielenterveystuesta joustaviin lomavaihtoehtoihin. Tarjoamalla heille sopivia etuja tuet heitä paitsi työssä myös elämässä yleensä ja asetat heidät yrityksessäsi kestävälle urapolulle, jonka ansiosta he voivat todella menestyä."

Työnantajille tämä tarkoittaa uusien toimintatapojen harkitsemista, kuten taloudellista hyvinvointitukea tai "workation"-mahdollisuutta eli etätyöskentelyä ulkomailta käsin. Työnantajien on kuitenkin kerättävä palautetta siitä, ovatko nämä edut todella merkityksellisiä työntekijöille ja vastaavatko ne heidän tarpeisiinsa.
 

2. Huomion kiinnittäminen oikeudenmukaisuuteen

"Kun etuuksia räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan, haasteena on säilyttää oikeudenmukaisuus ja osallisuus ja samalla tietenkin varmistaa säännösten noudattaminen", toteaa SD Worxin tutkija Lorenzo Andolfi. Mutta miten varmistetaan tasapuolinen kohtelu, kun kaikilla on erilaiset tarpeet? Mahdollinen ratkaisu voi olla esimerkiksi jakaa työsuhde-etukortteja, joille ladattua saldoa työntekijät voivat käyttää valitsemiinsa palveluihin.

Kuten Lorenzo huomauttaa, oikean ratkaisun löytäminen vaatii kokeiluja ja virheitä. "On tärkeää tarkistaa ja uudistaa jatkuvasti joustavaa työtä ja etuuskäytäntöjä. Pyrkiä sitouttamaan työntekijät ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään. Vain näin voidaan varmistaa, ettei etuuksista tule eriarvoisuuden tai syrjäytymisen lähdettä, sillä työntekijöiden tarpeet muuttuvat koko ajan."

  Mikä on työntekijöille tärkeintä joustavassa työssä?

   Lataa maksuton opas: Työn joustavuuden räätälöinti

   3. Itsenäisyyden ja luottamuksen kasvava tarve

   Moderneille työnantajille ja henkilöstöjohtajille on nyt jo selvää, että pelon ja epäluottamuksen ilmapiirin luominen työpaikalla johtaa heikkoon sitoutumiseen ja työntekijöiden pysyvyyteen. Mutta uusille esihenkilöille, jotka joutuvat kohtaamaan etätyön ja erilaisten työaikojen muodostaman etäisyyden, voi olla houkuttelevaa valvoa ja mikromanageerata työntekijöitä, vaikkakin digitaalisesti.

   Janin mukaan "yhä useammat johtajat näkevät, että on hyödyllistä luottaa siihen, että työntekijät hallitsevat aikataulujaan ja työmääräänsä. Tämä luottamus on kuitenkin muutakin kuin joustavuuden mahdollistamista - kyse on siitä, että työntekijöille annetaan mahdollisuus muokata omaa työympäristöään, mikä puolestaan edistää innovointia ja työtyytyväisyyttä."
    

    Jan Laurijssen
    Luottamus on muutakin kuin joustavuuden mahdollistamista - kyse on siitä, että työntekijöille annetaan mahdollisuus muokata työympäristöään, mikä puolestaan edistää innovointia ja työtyytyväisyyttä
    Jan Laurijssen
    Jan Laurijssen, HR Evangelist, SD Worx

    4. Työajan uudelleenmäärittely

    Yksi kasvavan yksilöllistymisen seurauksista on jo nyt se, että kulttuuriset standardit, kuten "yhdeksästä viiteen" -työpäivä, eivät ole enää niin yleisiä. "Kun asynkroninen työskentely yleistyy, työntekijät pystyvät käyttämään aikaansa viisaammin ja päättämään, mitkä tehtävät priorisoidaan juuri nyt ja mihin palataan tauon jälkeen", Lorenzo kommentoi. "Siksi on entistäkin tärkeämpää keskittyä tuotokseen, eikä kirjattuihin työtunteihin."

    Vaikka teknologia on helpottanut "työskentele missä ja milloin tahansa" -vallankumousta, molemmat asiantuntijat myöntävät, että se edistää myös työuupumusta. "Joustavuus ilman rajoja on kaaosta", Lorenzo toteaa. "Tulevaisuuden työelämässä kaikki esihenkilöt koulutetaan etsimään burnoutin merkkejä, ja heiltä pitäisi odottaa, että he edistävät työn ja yksityiselämän tasapainoa pitämällä kiinni henkilökohtaisista työ- ja vapaa-ajoista."
     

     Lorenzo Andolfi
     Kun asynkroninen työskentely yleistyy, työntekijät voivat käyttää aikaansa viisaammin. Siksi on entistäkin tärkeämpää keskittyä tuotokseen kuin kirjattuihin työtunteihin
     Lorenzo Andolfi
     Lorenzo Andolfi, HR Research & Intelligence, SD Worx

     Haluatko tietää lisää siitä, miten joustava työskentely on muuttumassa?

     Tutustu uuteen tutkimusraporttiimme!

     Lata maksuton opas täyttämällä alla oleva lomake