1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Modernit HR-prosessit kertovat modernista työnantajasta

Modernit HR-prosessit kertovat modernista työnantajasta

Tukevatko organisaatiosi nykyiset osaamisprofiilit kasvuvisiotanne?

Elintärkeät tukiprosessit, kuten henkilöstö- ja palkkahallinto ja niiden kehitys, kannattaa ulkoistaa luotettavalle kumppanille. Näin myös työntekijät kokevat heille kuuluvaa arvostusta.

Hienoa, jos toiminnanohjausjärjestelmät on modernisoitu mutta outoa, jos tärkeimmän voimavaranne, henkilöstön, matkalasku- ja lomalistaprosessit kangertelevat. Toimivat HR- ja palkkahallinnon prosessit ovat kasvun mahdollistajia. ”Kun perusasiat tältä osin ovat kunnossa, omaan ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen voi suunnata kaikki voimavarat”, vahvistaa maajohtaja Petteri Hannula Aditrolta.

Euroopan johtava henkilöstö- ja palkkapalveluiden tarjoaja SD Worx ja Aditro sulautuivat yhteen ja vuoden vaihteessa palvelut siirtyvät SD Worx -brändin alle. ”Saamme leveämmät hartiat palvella entistä paremmin paikallisesti”, Hannula summaa tilanteen.

Henkilöstö on suurin voimavara, mutta toisaalta myös iso osa kustannuspohjasta. ”Tämän osaamis- ja motivaatiopääoman koko potentiaali on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti, ja aktiivisesti varmistaa henkilöstön kehittyminen. Samalla vahvistetaan työntekijöiden motivaatiota ja vältytään kehityksen vääjäämättä mukanaan tuoman jatkuvan muutoksen pahimmillaan aiheuttamista osaamisvajeista”, Hannula muistuttaa tälläkin hetkellä erittäin polttavasta aiheesta.

Keinoälyn ja lisääntyvän automaation vapauttaessa henkilöstöpotentiaalia, sitä kannattaa suunnata korkeamman jalostusarvon tehtäviin. ”Tämä vaatii kuitenkin vahvaa positiivista muutosjohtamista, joka ei ole mahdollista ellei yrityksen osaamiskenttä- ja profiilit ole ajantasaiset.”

Useat yritykset käyttävät merkittäviä rahasummia brändimarkkinointiin pyrkien vaikuttamaan yrityskuvan lisäksi myös vahvasti työnantajamielikuvaan. ”HR-prosessin kivikautisuus voi romuttaa tilanteen. Pyydettäessä uutta unelmarekrytoitua allekirjoittamaan työsopimus perinteisesti paperille ja ohjatessa hänet ontuvaan perehdytysprosessiin ollaan jo romutettu tuo kalliilla rakennettu ennakkomielikuva.  Viimeistään siinä kohtaa, kun palkkaprosessin laatu ja siihen liittyvä tiedon sujuva kulku digitaalisin välinein ovat loppukäyttäjän näkökulmastakin jääneet täydellisesti kehityksen jalkoihin on peli menetetty ennen kuin se edes kunnolla alkoi”, Hannula selventää ja lataa lisää: ”Ketterä can-do kulttuuri organisaatioissa ei saa tarkoittaa sitä, että HR-prosessit ovat hunningolla tai jääneet ajasta jälkeen vaan ne on jo lakisääteisesti määrätty hoitamaan kunnolla.”

Aditron palvelutarjonta perustuu korkeatasoisiin sertifioituihin tietoturva- ja laatujärjestelmiin sekä vahvaan paikallisten sääntöjen, työehtosopimusten ja määräysten tuntemukseen. Pitkä kokemus yhdistettynä jatkuviin kehitysinvestointeihin varmistaa, että Aditro on markkinajohtaja myös tulevaisuudessa. ”Olemme kiinteä osa erittäin vahvalla pohjalla toimivaa eurooppalaista alan markkinajohtajaa SD Worxia, joten pystymme laajentamaan ja monipuolistamaan tarjoamaamme kaikille suomalaisille yrityksille pk-yrityksistä kansainvälisesti operoiviin konserneihin tai sellaisiksi tähtääviin kasvuyrityksiin”, Hannula summaa. 

Alkuperäinen teksti julkaistu Talouselämän BusinessNOW-julkaisussa 24.9.2021