1. Home>
 2. Tietoa meistä>
 3. Asiakkaamme>

Miten DPG Media loi tehokkaan palautekulttuurin?

Alankomaiden DPG Median toimistorakennus

Hollantilaiselta DPG Medialta puuttui palautekulttuuri sekä työkalut sellaisen luomiseen. SD Worx Talent via huapii -työkalun avulla yritys loi turvallisen ympäristön 360°-palautteelle. Työkalu antoi työntekijöille myös mahdollisuuden ottaa oman uransa ohjat käsiinsä.

  Keskiössä työntekijöiden kehittyminen

  DPG Media Nederland on Belgiassa sijaitsevan DPG Media Group -yhtiön sivuliike ja Alankomaiden suurin mediayritys, joka työllistää yli 3 800 henkilöä. Yrityksen yksi kasvuvisioista on se, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kehittyä ammatillisesti.

  "DPG Mediassa keskitymme kaikkien työntekijöiden kehittämiseen", sanoo Desiree Sombezki-Scheeper, Senior HR Programme Manager, DPG Media Nederland. "Siksi pyrimme tarjoamaan heille resursseja, joita he tarvitsevat kehittyäkseen ja ottaakseen urapolkunsa omiin käsiinsä."

  Pirstaleiset tietojärjestelmät tekivät kuitenkin työntekijöiden osaamisen kehittämisen mahdottomaksi. Lisäksi yrityksen palautekulttuurilla ei ollut selkeää rakennetta. Desiree Sombezki-Scheeper kertoo: "Arvioinneissa oli usein epäselvää, kenen pitäisi ottaa vastuuta. Tämä vaikutti työntekijöidemme kehitykseen ja esti meitä keskittymästä ydinarvoihimme sekä yhteisiin tavoitteisiimme."

   Suorituksen johtamisen 4 kulmakiveä

   Työntekijöiden osaamisen kehittämisen avuksi DPG Media halusi luoda palautekulttuurin, jossa rakentava vuoropuhelu on olennainen osa päivittäistä viestintää. "Tiimivetäjämme halusivat näyttää esimerkkiä, mutta meiltä puuttuivat oikeat työkalut palautteenvaihdon edistämiseksi", Desiree kertoo.  

   Niinpä Desiree ja hänen tiiminsä alkoivat etsiä ohjelmistoratkaisua, joka mahdollistaisi yhtenäisen palautekulttuurin ja vastaisi yrityksen tavoitteeseen tehdä työntekijöistä uransa todellisia ohjaajia. Helppous heidän pääkriteerinään, HR-tiimi määritteli neljä muuta toiminnallisuutta, jotka he halusivat työkalun sisältävän:

   1. Tavoitteiden asettaminen 
   2. Henkilökohtainen kehitys 
   3. Palautteenvaihto  
   4. Jatkuva rakentava vuoropuhelu
    Desiree Sombezki-Scheeper
    Laajan markkinatutkimuksen jälkeen totesimme, että SD Worx Talent via huapii oli meille paras ratkaisu, sillä se antaa työntekijöille mahdollisuuden ottaa vastuuta omista tavoitteistaan ja tarjoaa juuri sen kokemuksen, jota etsimme.
    Desiree Sombezki-Scheeper
    Desiree Sombezki-Scheeper, senior HR Programme Manager, DPG Media the Netherlands

    Vaiheittainen käyttöönotto ja yrityskulttuurin muutos

    DPG Media sai syyskuun 2022 lopussa vihreää valoa SD Worx Talent via huapii -järjestelmän käyttöönotolle. Alle kuukautta myöhemmin täysin räätälöity osaamisen hallinnan työkalu, joka heijasti yrityksen brändiä niin ulkoasussa kuin äänensävyssä, oli käytössä.   

    "Marraskuussa käynnistämäämme pilottihankkeeseen osallistui 30 työntekijää. Kun pilotointi osoittautui toimivaksi, otimme työkalun käyttöön myös esihenkilöiden keskuudessa," Desiree Sombezki-Scheeper kertoo. Erilaisissa työpajoissa esihenkilöt oppivat, miten he voivat osallistua aktiivisesti uuteen palautekulttuurin ja tuottaa lisäarvoa kollegoilleen SD Worx Talent via huapii -järjestelmän avulla. "Jos ei ole tottunut antamaan palautetta, vaatii avointa vuoropuhelua edistävään kulttuuriin siirtyminen ajattelutavan muutoksen."  

    Tällainen muutos ei ole helppo, mutta ajan myötä työntekijät oppivat antamaan sekä vastaanottamaan palautetta ja nyt he suhtautuvat rakentavaan kritiikkiin henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuutena. 

     Luottamus työntekijöiden osaamiseen

     Inspiroivien keskustelujen herättämisen lisäksi SD Worx Talent via huapii -työkalu antoi työntekijöille mahdollisuuden asettaa henkilökohtaisia, heille tärkeitä tavoitteita. Näin he voivat vaikuttaa urakehitykseensä, mikä hyödyttää myös esihenkilöitä.

     "Kun työntekijämme voivat asettaa itse omat tavoitteensa, sitoutuvat he niihin paremmin. Uuden osaamisen johtamisen työkalun myötä olemme saaneet arvokasta tietoa työntekijöidemme kehitystasosta ja -tarpeista, mikä säästää viime kädessä aikaa. Tärkeintä on luottaa työntekijöihin ja heidän osaamiseensa", Desiree sanoo.   

     Alkuvaiheen onnistuneen käyttöönoton jälkeen DPG Media aikoo lisätä "osaamisen hallinta"-, "osaamisprofiilit"- ja "urakehitys"-ominaisuuksia varmistaakseen tulevaisuuden osaamisen johtamisensa SD Worx Talent via huapii -työkalun avulla. 

      Oletko valmis vauhdittamaan kasvua 360°-palautekulttuurin avulla?

      SD Worx Talent via huapii -työkalu luo turvallisen tilan rakentavalle vuoropuhelulle ja antaa työntekijöillesi mahdollisuuden kehittyä.

       Kerro lisää