1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Osaamisen johtaminen>
Kultaisia valonauhoja tummaa taustaa vasten

4 keinoa kehittää osaamisstrategiaa HR-teknologian avulla

Onnistunut rekrytointi ja osaamisen johtaminen ovat muuttuneet yhä haastavammiksi. Ongelmien taklaamiseksi ja kehityksen aallon harjalla pysymiseksi on hyödynnettävä HR-teknologiaa. Sen viimeisimmät edistysaskeleet tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan virtaviivaistaa osaamisen johtamisen prosesseja, mahdollistaa tietoon perustuvat päätökset ja parantaa henkilöstön kokonaishallintaa.

Esittelemme seuraavaksi neljä eri keinoa osaamisstrategian kehittämiseksi HR-teknologian avulla.

  1. Rekrytointiprosessien virtaviivaistaminen

  Osaavan työvoiman rakentaminen alkaa rekrytoinnista, jota kehittynyt HR-teknologia voi tehostaa merkittävästi:

  • Integroidut rekrytointijärjestelmät: Rekrytointijärjestelmät tehostavat rekrytointia ja tekevät siitä helpompaa ja sujuvampaa luoden paremman työntekijäkokemuksen niin hakijalle kuin rekrytoijalle. Rekrytointi- ja HR-järjestelmän integrointi mahdollistaa tiedon saumattoman kulkemisen järjestelmien välillä vähentäen hallinnollista taakkaa ja säästäen resursseja. Tiedon siirtyminen järjestelmien välillä mahdollistaa myös syvällisemmät data-analyysit. 
    
  • Tekoälypohjainen rekrytointi: Tekoälyalgoritmit voivat paitsi seuloa hakijoita, myös ennakoivasti tunnistaa potentiaalisia työntekijöitä eri verkkoalustoista. Tarkastele mahdollisuutta hyödyntää tekoälyä rekrytoinnissa ja varmista, että yritykselläsi on rekrytointiprosessi, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.
    
  • Haastattelut virtuaalitodellisuudessa: VR-teknologia vie videohaastattelut askeleen pidemmälle, sillä sen avulla voit simuloida todellisia työtilanteita, jotta voit paremmin arvioida hakijan sopivuutta tehtävään.

   2. Osaamisen kehittämisen mahdollistaminen

   HR-teknologialla on tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä:

   • LMS ja LXP oppimisalustat: Perinteisten LMS-oppimisalustojen (Learning Management System) rinnalle on noussut älykkäitä oppimisympäristöjä, jotka tunnetaan nimellä LXP (Learning Experience Platform). LMS-alustoilla pystyy helposti luomaan koulutuksia ja kursseja, määrittämään suoritettavat koulutusohjelmat esim. roolin perusteella sekä seuraamaan koulutustavoitteiden toteutumista. LXP taas painottuu vahvaan koulutusten personointiin, eli käyttäjä valitsee itse koulutuksensa. Molemmat oppimisalustat voidaan integroida suorituksen johtamisen järjestelmiin.
     
   • Järjestelmät suorituksen johtamiseen: Suorituksen johtamisen työkalut mahdollistavat, että koko organisaatio työskentelee kohti samaa tavoitetta. Työntekijät pystyvät asettamaan niin yksilöllisiä kuin liiketoimintaan linkittyviä tavoitteita, joiden edistymistä seurataan. Joihinkin suorituksen johtamisen järjestelmiin on integroitu tekoälyä, jonka avulla voidaan tarjota yksilöllistä ohjausta työntekijöiden suorituksen ja tavoitteiden perusteella.

    Mietitkö, miten hyödyntää HR-teknologiaa osaamisen johtamisessa?

     Lue e-kirja

     3. Tietoon perustuvat päätökset

     HR-analytiikka auttaa tekemään parempia tietoon perustuvia päätöksiä:

     • HR-data: Hyödynnä HR-järjestelmästä saatavaa dataa ja analytiikkaa, jotta saat tietoa esim. poissaoloista, ylitöistä, henkilöstön vaihtuvuudesta ja sisäisestä liikkuvuudesta. Analytiikka auttaa tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä, jotka tukevat liiketoimintaa, vähentävät virheitä sekä säästävät aikaa ja resursseja. Jotkin järjestelmät tuottavat ennakoivaa HR-analytiikkaa, jonka avulla voidaan tarkastella tulevaisuuden tapahtumia tai tarpeita, kuten minkälaista osaamista organisaatio tulee tarvitsemaan.
       
     • Monimuotoisuuden ja osallisuuden tarkastelu: HR-teknologia voi tarjota tietoa monimuotoisuudesta ja osallisuudesta sekä auttaa tunnistamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja rekrytoinnissa ja johtamisessa.
       
     • Palkka-analyysi: On tärkeää pystyä varmistamaan kilpailukykyiset ja oikeudenmukaiset palkat. Palkka-analyysin tekeminen kannattaa aloittaa tarkastelemalla yrityksen palkkajärjestelmästä saatavaa analytiikkaa ja raportteja. Apuna voi hyödyntää markkinatietojen analysointiin tarkoitettuja algoritmeja.

      4. Kehitä työntekijäkokemusta

      HR-teknologia mahdollistaa työntekijätyytyväisyyden lisäämisen, jotta voit pitää kiinni osaavista työntekijöistäsi:

      • Integroidut työntekijäkokemusalustat: Nämä alustat tarjoavat kokonaisvaltaisen näkymän työntekijän matkasta ja integroivat koko työntekijän elinkaaren perehdytyksestä osaamisen kehittämiseen ja exit-keskustelun palautteeseen.
        
      • Tekoälyä hyödyntävä perehdyttäminen: Tekoälyä hyödyntävät perehdyttämistyökalut voivat personoida perehdyttämiskokemuksen tekemällä suosituksia ja mukautuksia yksilöllisten oppimistyylien ja työroolien perusteella.
        
      • Mobiilisovellukset: Mobiilit HR-sovellukset ovat nyt välttämättömiä työntekijäkokemuksen kannalta, sillä niiden avulla palvelut ovat aina työntekijöiden käytettävissä - myös tien päällä. Mobiilisovellukset antavat työntekijöille myös enemmän vapautta hallita omia tietojaan ja työaikataulujaan.

       Fiksujen valintojen tekeminen

       Kun on niin paljon erilaisia työkaluja ja järjestelmiä, niin miten tiedät, mitkä valita? Kannattaa asettaa etusijalle ratkaisut, joilla voit vastata suurimpiin haasteisiisi ja jotka ovat välttämättömiä yrityksesi tulevan strategian kannalta. Varmista myös, että valitset ratkaisut, jotka on helppo integroida organisaatiosi nykyiseen HR-ekosysteemiin.

       Jos et ole varma ja kaipaat asiantuntijan apua parhaimman työkalun valitsemisessa, me autamme mielellämme!

        Ota yhteyttä