1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Osaamisen johtaminen>
Kiharatukkainen nainen katsoo suurennuslasin läpi

5 keinoa lisätä avoimuutta osaamisen johtamisessa

Avoimuus on ratkaisevan tärkeää hyvän työntekijäkokemuksen luomiseksi. Voi olla kuitenkin vaikea tietää, mistä aloittaa avoimuuden lisääminen organisaatiossa.

Asian edistämiseksi suosittelemme ensimmäisenä tarttumaan osaamisen johtamiseen. Osaamisstrategian avoimuuden kehittäminen lisää työntekijöiden luottamusta, vähentää epävarmuutta ja auttaa hyödyntämään jokaisen yksilön osaamista sekä kykyjä mahdollisimman tehokkaasti.

Koostimme alle viisi keinoa, joilla voit tehdä osaamisen johtamisesta organisaatiossasi avoimempaa jo tänään.

1. Viesti toimintaperiaatteista ja menettelytavoista selkeästi

Tehokas osaamisen hallinta perustuu avoimeen viestintään. Luo kaikille työntekijöille helposti saatavilla oleva viestintäkanava, josta löytyy tietoa muun muassa suoritusten arviointimenetelmistä, kriteereistä ylennyksille ja ajankohtaisista työpaikkailmoituksista. Säännöllinen viestintä mahdollisista muutoksista on tärkeää, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla.

On hyvä viestiä selkeästi myös siitä, miten sisäiset osaamiset sovitetaan yhteen projektityömahdollisuuksien tai organisaation sisällä tapahtuvien roolimuutosten kanssa. Ihannetapauksessa yrityksellä on käytössään sisäinen ura-alusta, jonka avulla työntekijät saavat yleiskuvan siitä, mitä mahdollisuuksia on tarjolla ja miten heidän osaamisprofiilinsa vastaavat niiden vaatimuksiin.

2. Anna palautetta säännöllisesti ja rehellisesti

Ota käyttöön palautejärjestelmä, jonka kautta työntekijät saavat säännöllistä ja rakentavaa palautetta. Näissä palautteissa tulisi keskittyä paitsi tämänhetkiseen suoritukseen, myös mahdollisuuksiin ja urapolkuihin organisaatiossa. Palautekeskustelut auttavat yleensä tunnistamaan työntekijän vahvuudet ja kehittämiskohteet, mutta ne voivat olla myös erinomainen tilaisuus ymmärtää työntekijän koko osaaminen ja toiveet tulevaisuudesta sekä auttaa mahdollisuuksien mukaan sovittamaan työntekijän uratavoitteet yhteen organisaation tavoitteiden kanssa.

  Tarvitseeko osaamisstrategiasi päivitystä?
  E-kirjamme tutustuttaa sinut viiteen tunnistettuun osaamishaasteeseen sekä keinoihin, joiden avulla voit viedä osaamisen johtamisen organisaatiossasi uudelle tasolle.

   Lue e-kirja

   3. Tee ylennyskriteereistä ja etuuksista läpinäkyviä

   On tärkeää ilmaista selkeästi, millaisia pätevyyksiä ja osaamista ylennykset tai muut kannustimet organisaatiossasi edellyttävät. Tällainen selkeys auttaa työntekijöitä ymmärtämään, mitä heidän on kehitettävä edetäkseen urallaan, ja esihenkilöt pystyvät varmistamaan oikeudenmukaisen kohtelun osaamisiin liittyvissä päätöksissä. Osaamiskartoitusjärjestelmä auttaa HR-asiantuntijoita soveltamaan kriteerejä oikeudenmukaisesti, ja työntekijät saavat selkeän kuvan myös kollegoidensa osaamisesta sekä vahvuuksista.

   4. Tee tietoon perustuvia osaamispäätöksiä

   Kerää ja käytä sisäistä liikkuvuutta koskevia tietoja arvioidaksesi osaamisten tarjontaa ja kysyntää organisaatiossa. Näin on helpompaa tunnistaa osaamisvajeet ja alueet, joilla osaamista voidaan kohdentaa uudelleen tehokkuuden ja/tai työntekijätyytyväisyyden lisäämiseksi. Palautteen avulla kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös osaamisstrategian tehokkuuden seurantaan. Kun sisäistä liikkuvuutta koskevia sekä palkkaus- ja ylennyspäätöksiä tuetaan objektiivisilla tiedoilla, tulee niistä läpinäkyvämpiä, mikä helpottaa työntekijöiden sitouttamista.

   5. Varmista mahdollisuudet urapolkuihin

   Kun laadit tai tarkistat työtehtävän kuvausta, käytä aikaa kartoittaaksesi mahdollisia urapolkuja, joita tehtävä voi tarjota nykyisille työntekijöille. Hahmottele samalla selkeästi osaamiset, joita uusiin työtehtäviin vaaditaan, jotta työntekijät voivat kehittää oikeita taitoja. Viesti säännöllisesti myös uusille työntekijöille sisäisistä mahdollisuuksista heti ensimmäisestä päivästä lähtien, jotta he pystyvät suunnittelemaan omia urapolkujaan organisaatiossa.

   Voit tukea työntekijöitä tarjoamalla koulutuksia ja työkaluja, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää osaamistaan suhteessa eri roolien vaatimuksiin.

    Haluatko lukea lisää sisältöjä osaamisen johtamisesta?

    Lue ja inspiroidu!

    E-kirja: Osaamisstrategian muutos

    Lue e-kirja