1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Näin voit edistää osaamisen kehittämistä

Näin voit edistää osaamisen kehittämistä

Osaamisen kehittäminen on tärkeää sekä työntekijöiden viihtymisen että organisaation kehittymisen kannalta

Tuntuuko osaamisen kehittäminen raskassoutuiselta ja vaikealta? Digitaaliset apuvälineet voivat sujuvoittaa prosessia ja liittää sen helposti käsiteltäväksi ja luonnolliseksi osaksi organisaatiota.

– Osaamisen kehittäminen parantaa yhteishengen ja työntekijöiden ammattitaidon lisäksi myös organisaation työmoraalia. Tutkimusten mukaan työntekijät, joilla on säännöllisin väliajoin mahdollisuus kehittää osaamistaan, pysyvät työssään pidempään. Hyvä osaamisen kehittäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta työmarkkinoilla, kertoo Purvi Patel Tegle, Competence-tuoteasiantuntija ja Learnifier-yhteistyön vastuuhenkilö SD Worxilla.

Osaamisen kehittämisen neljä etua:

 1. Varmistaa tarvittavan ammattitaidon: Moni yritys on täysin riippuvainen siitä, että työntekijöillä on riittävät taidot selviytyä työtehtävistään. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi laitteiden käsittelyä koskevat sertifikaatit tai kuorma-autokortti.
 2. Laajentaa jo olemassa olevaa osaamista: Osaamisen kehittämisen ansiosta tietty työtehtävä sujuu aiempaa useammalta työntekijältä.
 3. Motivoi: Mahdollisuus kehittää osaamista parantaa työntekijöiden motivaatiota.
 4. Mahdollistaa uralla etenemisen: Kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen voi auttaa pitämään hyvät työntekijät yrityksessä, jolloin heidän taitojaan voidaan kehittää kohti vaativampia rooleja.

– Jos yritys ei panosta osaamisen kehittämiseen, organisaation innovointikyky kärsii ja työntekijät ovat taipuvaisempia vaihtamaan työpaikkaa. Osaamisen kehittäminen onkin välttämätöntä monesta syystä: se parantaa organisaation houkuttelevuutta työnantajana, työntekijöiden tehokkuutta sekä yrityksen kilpailukykyä, Purvi Patel Tegle kertoo.

Learnifier ja Competence helpottavat osaamisen kehittämistä

SD Worx tarjoaa yhteistyökumppaninsa Learnifierin kanssa järjestelmän verkko-oppimissisällön luomiseksi ja talon ulkopuolisten koulutusten käsittelemiseksi sekä järjestelmätukea ja sertifiointia osaamisen kehittämisen tiimoilta.

– Järjestelmätuki tarjoaa yksinkertaisen katsauksen organisaatiossa olevaan osaamiseen. Sen ansiosta kaikki organisaation työntekijät saavat yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Tämä on valtava etu, Purvi Patel Tegle tiivistää ja kertoo tarkemmin siitä, miten Learnifier-integraatiota voidaan hyödyntää SD Worxin HR -järjestelmässä:

 1. Omien oppimissisältöjen luominen: Learnifier tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden luoda omia, yrityksen tarpeisiin räätälöityjä verkkokoulutussisältöjä. Tämä on erityisen suureksi avuksi uusien työntekijöiden ennakkoperehdytyksessä ja perehdytyksessä.
 2. Oikea koulutus oikealle henkilölle: Koulutuksille voidaan asettaa tietty kohderyhmä, jolloin kaikki asiaan kuuluvat esimiehet liitetään koulutukseen. Järjestelmä luo automaattisia muistutuksia, jotka sitouttavat osallistujia ja varmistavat, että olennaiset tiedot ovat kaikkien saatavilla.
 3. Osaamisen kartoitus: Competence-moduuli tarjoaa helpon katsauksen eri työntekijöiden suorittamista koulutuksista ja niiden ajankohdista. Automaattisista raporteista näet, mitä osaamista tietyiltä työntekijöiltä puuttuu, jolloin tarpeellisten kehittämissuunnitelmien laatiminen sujuu helposti. Lisäksi työntekijät saavat muistutuksen automaattisesti, kun tietty koulutus tai sertifikaatti on aika uusia.
 4. Koulutusten kokoaminen yhteen: Järjestelmään on mahdollista koota ulkoisia koulutuksia helposti hallittavaksi ja seurattavaksi kokonaisuudeksi. Esimiehet ja työntekijät voivat seurata koko prosessia koulutuksen luomisesta sen suorittamiseen ja kirjaamiseen saakka.

– Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta, joilla on käytössään Learnifier- ja Competence-moduulit. Moni kiittelee erityisesti mahdollisuutta luoda omia koulutussisältöjä. Järjestelmä säästää rahaa ja vapauttaa hallinnointiin kuluvaa aikaa, Purvi Patel Tegle kertoo.

  Haluatko kuulla lisää Learnifier- ja Competence-moduuleista?

   Varaa maksuton tapaaminen