1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Osaamisen johtaminen>
Kaksi ihmistä istuu oranssilla sohvalla ja katsoo kolmatta henkilöä hymyillen

Tehokkuutta ja sitoutumista: Näin HR-järjestelmä voi tukea työntekijää, tiimiä ja esimiestä

HR-järjestelmästä ratkaisu osaajapulaan?

Henkilöstön sitoutuminen, osaamisen kehittäminen sekä palkankorotukset ovat yrityksille olennaisia asioita. SD Worx HR -järjestelmän Talent-moduulien avulla yritys voi tukea henkilöstönsä osaamisen ja kyvykkyyksien johtamista sekä hallinnoida palkantarkistuksia tehokkaasti samalla alustalla.

SD Worx HR on joustava kokonaisratkaisu, joka on mahdollista skaalata organisaation tarpeisiin hyödyntämällä järjestelmän eri moduuleja. Sen avulla organisaatio voi luopua manuaalisista ja aikaa vievistä tehtävistä. Tässä tekstissä käsittelemme SD Worx HR:n henkilöstön kehittämiseen tarkoitettuja Talent-moduuleja, jotka ovat Competence, Perform ja Salary Review.

SD Worxin Presales Manager Sonja Nurmi huomauttaa, että osaajapulasta puhutaan nyt valtavasti, ja monessa yrityksessä onkin päätetty puuttua asiaan. Nurmen mukaan usein kuitenkin uupuu visio siitä, miten haaste käytännössä ratkaistaan.

Millaisilla toiminnoilla yritys voi tukea osaajiensa kehittymistä ja sitoutumista? Tärkeitä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut ja osaamisen päivittäminen. Nämä kaikki sisältyvät SD Worx HR -ratkaisun kolmeen Talent-moduuliin, jotka tukevat sekä työntekijää, tiimiä että esimiestä toiminnoissaan.

Työkalupakki, joka tehostaa tavoitteellista tiimityötä 

Työntekijän sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin on olennaista liiketoiminnan menestyksen kannalta. Työntekijän henkilökohtaisia tavoitteita on mahdollista hallinnoida SD Worx HR -järjestelmän Perform-moduulissa.  

Organisaatioissa käydään monenlaisia keskusteluja kehityskeskustelusta ad hoc -keskusteluihin, kuten varhaisen välittämisen keskusteluihin. Perform-moduulin avulla pystytään käymään keskusteluja HR:n ja työntekijän välillä tai esimiehen ja työntekijän välillä.

Esihenkilön on myös helpompaa tukea tiimiään, kun hän näkee järjestelmästä, ketkä tiimistä työskentelevät parhaillaan tietyn tavoitteen parissa. SD Worx HR:n Perform-moduulin tavoite on myös tehdä työskentelystä automaation avulla kaikille sujuvampaa.

Esihenkilöiden työtaakka helpottuu, kun kaikki löytyy samasta paikasta

Mahdollisuus luoda erilaisia keskustelupohjia tai keskustelukierroksia on esimerkki SD Worx HR -järjestelmän Perform-moduulin joustavuudesta, sillä keskustelupohjat luodaan aina asiakkaan toiveiden mukaan.  

Esihenkilöt saavat järjestelmästä muistutuksen, milloin keskustelut tulee pitää. Moduulista myös nähdään, onko pidetyt keskustelut allekirjoitettu.

–  Perform-moduulin avulla esihenkilö pysyy selvillä, milloin täytyy järjestää esimerkiksi koeajan päättymiseen liittyvä keskustelu, perehdytyskeskustelu tai exit-keskustelu. Automaation ansiosta esimiehen muistinvarainen työ vähenee, eivätkä erilaiset vaaditut keskustelut pääse unohtumaan, SD Worxin Application Consultant Taina Mattila kertoo.

Palkkojen tarkistaminen on helppoa – palkantarkistukset voivat pohjautua suoritusarviointeihin

Toinen SD Worx HR:n moduuli, jolla voi helpottaa kyvykkyyksien johtamista, on palkantarkistusten hallinnointiin tarkoitettu palkkamoduuli eli Salary Review.

Arviointikeskustelusta saatu suoriutumisen arviointi voidaan siirtää suoraan Salary Review -moduuliin, joka laskee, mitä tämä arviointi tarkoittaisi esimerkiksi palkankorotuksen suhteen.

Ohjelman palkkamoduuliin saadaan myös syötettyä palkantarkistusbudjetti, joka päästään jyvittämään yksikkötasolle.

– Moduuli laskee automaattisesti ehdotuksen palkantarkistuksesta perustuen suoriutumisen arvioinnista tuotuun tietoon. Moduuliin voi luoda eri hyväksymistasoja ehdotuksille, Mattila kuvailee.

Unohtuvatko pätevyyksien ja sertifikaattien uusimiset? Järjestelmä auttaa asiassa

Mitä osaamisia organisaatiossa on olennaista seurata? Olennaisia osaamisia on mahdollista tallentaa SD Worx HR -ratkaisun Competence-moduuliin ja seurata niitä järjestelmän avulla. Silloin voidaan esimerkiksi pitää huolta, että työntekijöiden erilaiset pätevyydet eivät pääse vanhenemaan.

Järjestelmä muistuttaa, jos esimerkiksi tulityöluvan tai ensiapukurssin vanhenemiseen on jäljellä enää 30 päivää. Tällöin esihenkilöllä on hyvin aikaa aikatauluttaa tarvittavat kurssit kalenteriin ja tukea näin työntekijöiden osaamisen pysymistä ajan tasalla.

Competence-moduulissa henkilöstön osaamistiedot pysyvät yhdessä paikassa, jonne voidaan kirjata myös esimerkiksi ansioluettelo tai työhistoria. Moduuliin voidaan myös luoda yritykselle tärkeitä osaamisprofiileja ja sieltä näkee, millä tasolla työntekijän osaaminen on verrattuna roolille asetettuihin vaatimuksiin. Myös HR pystyy raportoimaan järjestelmän ansiosta, millä tasolla koko organisaation osaamisen taso on.

– Automaatio helpottaa jokaisen työskentelyä ja kaikki tulee varmemmin kirjattua ylös, kun asiat eivät enää ole paperilla, Mattila summaa.

 

Haluatko nähdä ja kuulla SD Worx HR -ratkaisun Competence-, Perform- ja Salary Review -moduuleiden toimintaa käytännössä? 

Katso webinaaritallenne aiheesta!