1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Työhyvinvointi syntyy johtamisesta, joustoista, tasa-arvosta ja pienistä päivittäisistä teoista

Työhyvinvointi syntyy johtamisesta, joustoista, tasa-arvosta ja pienistä päivittäisistä teoista

Työelämän tutkimuksissa näkyy, että naiset stressaantuvat työelämässä helpommin kuin miehet. Naisvaltaisten työpaikkojen onkin käytävä tilanteen kimppuun reippain asein, sanoo SD Worxin henkilöstöjohtaja Tuula Rinkinen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kiire ja stressi painavat naisia työelämässä selkeästi enemmän kuin miehiä. Sama trendi näkyy myös SD Worxin työhyvinvointikyselyssä, jossa naiset kertovat miehiä useammin kokevansa työnsä kuormittavaksi. Naiset myös tuntevat, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia hallita työmääräänsä tai -tilannettansa. 

Työhyvinvointi on SD Worxilaisille sydämen asia, ja koronakriisin jälkimainingeissa se on tärkeämpää kuin koskaan. SD Worxin henkilöstöjohtaja Tuula Rinkinen kertoo, kuinka SD Worxilla tuetaan työntekijöitä sovittamaan työ ja perhe-elämä. 

Viikkotyöaika keventää taakkaa 

Kevään koronakriisi oli iso haaste työhyvinvoinnille, kun tiimit joutuivat nopeasti opettelemaan uusia työnteon tapoja ja sovittamaan yksityiselämää ja työtä yhteen uudella tavalla. Siirryimmekin SD Worxilla nopeasti laskemaan päivittäisen työajan sijaan viikkotyöaikaa.  

Joillekin muutos merkitsi lyhyempiä päiviä ja työtä myös viikonloppuisin, toiset taas saattoivat työskennellä aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kukin mikä parhaiten itselleen sopi. Toki tämä järjestely toi haasteita johtamiseen, ja esimiehille tarjottiinkin erilaisia apukeinoja etäjohtamisen helpottamiseksi teknisten ratkaisujen lisäksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Viikkotyöaika asettaa kuitenkin haasteet myös itsensä johtamiselle, sillä kun työ ja kotielämä nivoutuvat tiiviisti toisiinsa, voi rajanveto muuttua vaikeaksi ja työ vallata liikaa aikaa ajatuksista. Siksi tilanteen normalisoiduttua olemme siirtyneet takaisin vanhoihin työaikarytmeihin, sillä jos esimerkiksi kuukausien ajan tekee töitä myös viikonloppuisin, on selvää, ettei aikaa palautumiselle jää riittävästi.  

Myös niin sanotuissa normaalioloissa käytämme liukuvaa työaikaa, joka antaa asiantuntijoillemme mahdollisuuden järjestää työnsä heille sopivan rytmin mukaan. Korona-aikana kehitimme työskentelytapojamme niin, että jatkossa etätyömahdollisuudet ovat tasapuolisemmat eri tehtävien välillä, minkä uskomme tuovan niitä todellisia joustoja henkilöstölle.  

Hoitaja tukee sairaan lapsen vanhempia 

Yksi selitys naisten kuormittumiselle työelämässä voi löytyä siitä, että usein työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen kasautuu enemmän naisten kuin miesten harteille.  

Helpotamme SD Worxilla pienten lasten vanhempien kuormaa tarjoamalla heille mahdollisuuden palkata hoitaja kotiin lapsen sairastuttua. Moni kiittelee palvelua, koska he pääsevät keskittymään töihinsä tai osallistumaan vaikkapa tärkeään palaveriin. Samalla lapsi saa ammattitaitoiselta hoitajalta täyden huomion. 

Työn ja perheen yhteensovittamiseen tähtäävät ratkaisut eivät tietenkään ole äitien yksinoikeus. Niin sairaan lapsen hoitopalvelu kuin perhevapaat ovat yhtä lailla äitien ja isien saatavilla. Isät pitävätkin yhä useammin perhevapaita, ja sijaisjärjestelyt saadaan kyllä onnistumaan isyysvapaidenkin aikana.  

Kuka kukkuu työpisteellä? 

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen paketti, jossa mietitään koko organisaation fyysistä, mutta myös psyykkistä hyvinvointia.  

SD Worxilla käytämme esimerkiksi taukoliikuntasovellus Cuckoota, joka kannustaa verryttelemään lihaksia pienissä paloissa kesken työpäivän. Taukoliikunta onkin juurtunut yhteisöön hyvin, eikä kukaan katso “kieroon”, jos työkaveri ryhtyy jumppaamaan työpisteellään kesken päivän. Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen sovellus tarjoaa muun muassa mindfulness-hetkiä.  

Uudistuneissa Espoon toimitiloissamme on myös huomioitu työn tauotus- ja lepotarpeet monin keinoin. Toisaalta kannustamme henkilöstöä päivittäiseen liikkumiseen vaikkapa kävelypalavereiden muodossa, niin ulko- kuin sisätiloissakin! Vapaa-ajalle SD Worx puolestaan tarjoaa paljon erilaisia liikuntamuotoja yhteistyössä Elixian kanssa. 

Tuula Rinkinen on SD Worx Suomen henkilöstöjohtaja ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin puolestapuhuja. 

Lue myös:
Miten torjua ”henkinen koronakrapula” työpaikalla?
Omasta hyvinvoinnista kannattaa ottaa vastuuta!