1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Omasta hyvinvoinnista kannattaa ottaa vastuuta!

Omasta hyvinvoinnista kannattaa ottaa vastuuta!

Tässä vaiheessa vuotta jokaisen työntekijän kannattaa tehdä itsearviointi omasta työfiiliksestä ja -kunnosta sekä pohtia omaa palautumistaan. Jos etätyöhön siirrytään taas täysin voimin, on hyvä miettiä, mitä työtapoja kevään kokemuksista jokainen ottaa syksyn etätyöskentelyyn mukaan ja mistä haluaa oppia pois.

Koronapandemia on asettanut yritysten kaikki henkilöstöryhmät uudenlaisten haasteiden eteen. Aikaisemmissa blogipostauksissa käsittelimme henkisestä ”koronakrapulasta” selviämiskeinoja lähiesimiesten ja HR-henkilöstön näkökulmasta. Seuraavat vinkit sopivat ihan jokaiselle.

Pohdi työolosuhteiden haasteita etukäteen

Jos etätyössä koit jatkuvan kiireen tai ärsyketulvan sijaan pitkästymisen etkä pystynyt hyödyntämään kapasiteettiasi riittävästi, mieti miten voisit muuttaa tätä. Ota asia lähiesimiehesi kanssa rohkeasti esiin. Sinulla olisi selvästi enemmän annettavaa ja työnantajasi varmasti tarvitsee kaiken sen potentiaalin, jota sinulla on tarjota näinä poikkeuksellisina aikoina.

Meistä jokaisen on hyvä päättää etukäteen, miten tauottaa etätyötä sekä miten pitää huolta henkisestä ja fyysisestä kunnostaan, jotta työssä jaksaminen säilyy. Nämä ovat usein yksilöllisiä asioita: siksi jokaisen on syytä pysähtyä niiden ääreen henkilökohtaisesti, sopiakseen itsensä kanssa parhaat toimintatavat työn tauottamiseksi ja ärsyketulvan hallitsemiseksi.

Tuo esiin myös näennäisdigitalisaation vaikutukset

Jos näennäisdigitalisaatio – eli järjestelmien sisäisten ja niiden välisten tietovirtojen puutteellisuudet – kuormittivat sinua erityisesti etätyöaikana, kun esimerkiksi työkaverin apu ei ollutkaan siinä sermin takana, nosta nämäkin havainnot rohkeasti esiin. Järjestelmien tuotekehityksestä ja niiden välisistä integraatioista vastaavat asiantuntijat saavat havainnoistasi arvokasta tietoa ja näkökulmia.

Palautteen avulla digiloikkaa voidaan viedä vielä vahvemmin eteenpäin, jotta se luo järjestelmien käyttäjille arvoa myös muuttuneissa työskentelyolosuhteissa. Tällaiset havainnot voivat nostaa esiin myös koulutustarpeita. Yhteinen tavoite järjestelmien kehittäjien ja käyttäjien kesken on tärkeä: digitalisaatio ja järjestelmien väliset sähköiset tietovirrat mahdollistavat työn sujuvuuden kaikissa tilanteissa, joissa työtä teemmekin.

SD Worxissa olemme aiemmin kirjoittaneet näennäisdigitalisaatiosta HR:ssä. Näennäisdigitalisaation minimoiminen päätee kaikkiin organisaation käyttämiin järjestelmiin ja prosesseihin.

Työhyvinvoinnin omavastuuta ei voi ulkoistaa

Kaikissa tilanteissa kannattaa muistaa aina työhyvinvoinnin omavastuu. Sitä vastuuta ei voi siirtää muille, koska kukaan ei voi tietää tilannettasi niin hyvin kuin sinä itse. Työnantaja voi mahdollistaa paljon, mutta vain sinä itse voit hyödyntää sen mahdollisuuksia. Tässäkin ennakoivuus on A ja O – jälkihoito kun on aina hankalampaa ja työläämpää.

Monet kuormittuivat huomaamattaan kevään etätyöjaksossa, esimerkiksi lisääntyneen digitaalisen ärsyketulvan, järjestelmien sähköisyyden puutteiden tai prosessien haavoittuvuuden vuoksi, tai koko perheen työskennellessä ja opiskellessa pitkään kotioloissa. Tämä koski myös kokeneita etätyöläisiä ja digityövälineisiin tottuneita työntekijöitä, sillä ärsyketulva kuukausia kestäneessä täydellisessä etätyössä oli paljon suurempi kuin satunnaisessa etätyössä.

Palavereita ja työpajoja oli solkenaan Teamseissa ja Zoomeissa, kun kaikki kommunikaatio hoidettiin digitaalisesti. Ajatteluun liittyvät tauot sekä luonnollinen liikunta saattoi jäädä paljon vähemmälle kuin työpaikalla. Aikaisemmin työmatkoihin käytetty aika saattoi etätyössä siirtyä suoraan työnteoksi, jolloin päivät pitenivät.

Työn hybridimuodot tulevat jatkumaan

Etätyöjakson aikana luonnolliset sosiaaliset kontaktit ja fyysinen liikkuvuus työkavereiden kanssa kahviautomaatilla ja lounailla sekä siirtymiset palavereihin jäivät kokonaan pois. Tämä teki työstä hyvin staattista ja suorittavaa, jos liikkumiseen ja omaan rauhalliseen työaikaan ei tietoisesti panostanut itsensä johtamisen sekä kalenterinhallinnan taidoilla.

On todennäköistä, että työn eri hybridimuodot jatkuvat etätyön kasvaessa. Etätyöjakson opeista ja itsearvioinnista onkin hyötyä, jotta sekä henkinen että fyysinen työkuntoisuus säilyvät uuden normaalin aikakaudella.