1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Palkkahallinto>
Nainen istuu näytön ääressä kuulokkeet päässä ja puhuu.

Palkka-asiantuntija on nykyään todellinen moniosaaja

Palkka-asiantuntijan rooli on muuttunut vuosien saatossa merkittävästi. Työnkuva ei ole enää vain palkkojen laskemista, vaan asiantuntijuuden rooli korostuu yhä enemmän. 

SD Worxin palkka-asiantuntija Riikka Juntunen kertoo, että nykypäivän palkka-asiantuntijan pitää hallita useita ohjelmistoja ja olla tarkkana ajankäytön suhteen. Automatisointi on karsinut pois manuaalista työtä, mikä on jättänyt enemmän tilaa asiantuntijuudelle.

Juntusen mukaan nykyään palkka-asiantuntija ymmärtää myös laajemmin yrityksen toiminnan ja sen lainsäädännölliset vaatimukset. Työssä pärjääminen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja uuden oppimista.

– Palkka-asiantuntijan työ ei ole enää perinteistä palkkojen laskentaa vaan laajempaa asiantuntijuutta. Palkka-asiantuntija on tärkeä linkki yrityksen sisäisessä ketjussa ja hänen ammattitaitoaan arvostetaan. 

Juntunen on työskennellyt SD Worxilla jo 12 vuoden ajan. Hänen kokemuksensa mukaan palkka-asiantuntijan positio on haastava ja monipuolinen.

– Erityisen ilahduttavaa on, että vielä vuosienkin kokemuksen jälkeen oppii joka viikko uusia asioita.

Laadukasta palvelua aikataulussa

Juntusen mukaan pätevän palkka-asiantuntijan tunnistaa laaja-alaisesta osaamisesta, joka yhdistää sekä lainsäädännön, ajankäytön hallinnan että teknologian tuntemuksen. 

Huippuammattilaisella on taito palvella asiakkaita aikataulun mukaisesti ja laadukkaasti. 

– Tietoturvan kanssa on oltava tarkkana, sillä monet dokumentit sisältävät arkaluonteisia tietoja. GDPR-säädökset, erilaiset työehtosopimukset ja vuosilomalakimuutokset ovat tärkeitä asiakokonaisuuksia, jotka pitää ottaa huomioon, Juntunen huomauttaa.

Mikäli palkka-asiantuntija ei olisi pätevä työssään, se voi aiheuttaa yritykselle monenlaisia sudenkuoppia, kuten asiakkaan tyytymättömyyttä.

Ajanhallinnan ja sosiaalisten taitojen osaamista

SD Worxilla työskentelee yli 5000 henkilöstö- ja palkka-asiantuntijaa, joilla on syvällistä osaamista yli 40:ltä eri toimialalta. Yrityksessä tuotetaan runsaat viisi miljoonaa palkkalaskelmaa kuukaudessa ja käytössä olevat prosessit ovat viimeisen päälle hiottuja.

Tiimit pitävät huolen, että asiakkaan kanssa tehdään tarkat aikataulut, joista pidetään kiinni:

– Toisinaan kiireellisyys saattaa tuoda haasteita, mutta hyvällä ajanhallinnalla ja organisoinnilla ne ovat voitettavissa.

Juntunen nostaa esiin myös sosiaalisten taitojen merkityksen:

– Etätyössä ja isoissa tiimeissä sosiaalisten taitojen tärkeys korostuu. Palkka-asiantuntijan työssä asiakaspalvelutaidot ovat tärkeässä roolissa.

Valmiutta oppia uutta ja toimia paineen alla

Viime vuosien aikana palkka-asiantuntijan roolissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koronapandemia pakotti monet yritykset siirtymään etätyöhön kertaheitolla ja jättämään paperiset dokumentit historiaan.

– Papereiden tulostaminen loppui kuin seinään. Asioiden oikeanlainen soveltaminen ja ongelmanratkaisukyky osoittautuivatkin tuossa vaiheessa kullanarvoisiksi.

Juntusen mukaan uuden palkka-asiantuntijan pitää olla valmis oppimaan uusia asioita ja käsittelemään paineita. Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä taitoja.

Tiimiin tutustumista värianalyysin avulla

Juntunen kertoo, että heidän tiimissään tehtiin ihmisten värianalyysi, joka on auttanut ymmärtämään paremmin työkavereita ja heidän vahvuuksiaan. 

Värianalyysi on yleisesti käytetty työkalu tiimityössä ja ryhmädynamiikan ymmärtämisessä. Värianalyysit, kuten DISC-analyysi tai Insights Discovery, käyttävät värikoodijärjestelmää kuvatakseen erilaisia persoonallisuustyyppejä ja käyttäytymismalleja.

– Itse olen "keltainen" persoona, eli sosiaalinen, luova ja innostunut uusista ideoista, Juntunen kertoo.

    Palkka-asiantuntijan työssä asiakaspalvelutaidot ovat tärkeässä roolissa.
    Tutustu palkkapalveluihimme