1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Osaamisen johtaminen>
Interna talanger

6 vinkkiä osaamisen ekosysteemin luomiseen

Osaamisen ekosysteemin luominen saattaa kuulostaa aluksi kunnianhimoiselta tavoitteelta, ehkä jopa suurelta haasteeltakin. Todellisuudessa se vaatii kuitenkin vain ajattelutavan muutosta. Kun organisaatiossa ymmärretään, miten tiiviisti kaikki osaamisen johtamisen prosessit liittyvät toisiinsa ja ne sovitetaan strategisesti yhteen sen sijaan, että ne pidettäisiin erillään toisistaan, osaamisen ekosysteemi alkaa rakentumaan luonnollisesti.

Mikä on osaamisen ekosysteemi?

Osaamisen ekosysteemi on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaatiosi työvoiman hallintaan. Siihen sisältyvät kaikki työntekijäkokemuksen osatekijät siitä hetkestä, kun potentiaalinen työntekijä kuulee yrityksestäsi ensimmäistä kertaa, aina entisen työntekijän vaikutelmaan työpaikalta lähdön jälkeen asti. Tähän liittyy monenlaisia HR-prosesseja eri toiminnoissa ja tiimeissä, joten ei ole ihme, että osaamisen johtamista tehdään perinteisesti erillisissä siiloissa.

Miksi sinun pitäisi luoda osaamisen ekosysteemi?

Irrallinen lähestymistapa osaamisen johtamiseen johtaa väistämättä työntekijäkokemuksen pirstaleisuuteen ja haittaa liiketoiminnan kasvua. Otetaan esimerkiksi rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen välinen yhteys. Euroopan laajuisen tutkimuksemme mukaan 50 prosenttia työntekijöistä sanoo, etteivät he ole saaneet lainkaan koulutusta viimeisen vuoden aikana. 49 prosenttia työnantajista taas kertoo, ettei heillä ole tällä hetkellä riittävästi osaavaa henkilöstöä. Ilman osaamisen ekosysteemiä sisäinen liikkuvuus ei koskaan tule olemaan todellinen vaihtoehto osaajapulaan.

Olemme koostaneet SD Worxin asiantuntijoilta yhteensä 6 vinkkiä, joiden avulla voit aloittaa sellaisen osaamisen ekosysteemin luomisen, joka auttaa yritystäsi menestymään.

  1. Sovella monialaista lähestymistapaa ongelmanratkaisuun

  Aloita "ekosysteemiajattelun" soveltaminen osaamisen johtamisen haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että paras ratkaisu voidaan saavuttaa vain eri tiimien ja toimintojen välisellä yhteistyöllä.

  Sanotaan esimerkiksi, että henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt. Ekosysteemilähestymistapa tarkoittaa sitä, että tutkit kaikki mahdolliset tyytymättömyyden syyt, esimerkiksi liiallisesta työmäärästä etuuksien puutteeseen tai tietotekniikkaongelmiin. Kun olet saanut selville todelliset ongelmat, voit käyttää kaikkia asiankuuluvia resursseja ja strategioita niiden ratkaisemiseen.

  2. Pidä työntekijän matka mielessä

  Työntekijäkokemus on jokaisen menestyksekkään osaamisen ekosysteemin ydin, ja onnistuneen ekosysteemin tuloksena on erinomainen työntekijäkokemus. Tyytyväinen henkilöstö on tärkeä tekijä organisaation kasvulle ja menestykselle. Osaamisen ekosysteemin luominen on sen tutkimista, miten kukin toimintaprosessi voi mahdollisesti vaikuttaa työntekijän tyytyväisyyteen työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

  3. Käytä teknologiaa apuna

  Rekrytointijärjestelmät, osaamisen johtamisen järjestelmät ja data-analyysityökalut voivat auttaa sinua tunnistamaan potentiaaliset työntekijät, seuraamaan henkilöstön suoritusta ja sitoutumista sekä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka auttavat organisaatiotasi pysymään kilpailukykyisenä ja tehokkaana.

  Tieto auttaa osaamisen ekosysteemiä kehittymään. Investoi siis teknologiaratkaisuihin, jotka voidaan integroida nykyiseen HR-järjestelmääsi, jotta saat käyttöösi kattavimmat tiedot ja parhaan käyttökokemuksen.

   Haluatko lukea lisää osaamisen johtamisesta?

    Tutustu inspiroiviin sisältöihin

    4. Älä aliarvioi palautteen arvoa

    Läpinäkyvä ja kannustava viestintä sekä palaute ovat olennaisen tärkeitä hyvin toimivalle osaamisen ekosysteemille. Rakentava palaute auttaa meitä kaikkia ymmärtämään vahvuutemme ja kehityskohteemme ja luo samalla tilaa paremmalle yhteistyölle ongelmanratkaisussa. Siksi on tärkeää, että säännöllisiä arviointeja ei unohdeta: niiden avulla ekosysteemiä voidaan ajan mittaan mukauttaa vastaamaan paremmin niin työntekijöiden, HR:n, kuin liiketoiminnan tarpeita.

    5. Älä unohda sisäistä osaamista

    Vaikka perinteiset, ulkoiseen rekrytointiin keskittyvät menetelmät, kuten rekrytointikumppanit ja työnhakusivustot palvelevat tarkoitustaan, pelkästään niihin turvautuminen rajoittaa osaajavalikoimaasi huomattavasti. Entä jos parhaat osaajasi ovatkin aivan nenäsi edessä? 

    Älä siis unohda sisäisen liikkuvuuden arvoa, sillä se perustuu niihin ihmisiin, jotka jo täyttävät organisaatiosi kulttuurisen sopivuuden ja alan kokemuksen vaatimukset.

    6. Älä yritä tehdä kaikkea itse

    Johtajana voi olla houkuttelevaa työstää uutta strategiaa niin pitkälle, kunnes kaikki yksityiskohdat ovat selvillä, ennen kuin se lopulta toteutetaan organisaatiossa. Liika suunnittelu voi itse asiassa hidastaa organisaation kehitystä, sillä on vaikea ennustaa, miten päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun liittyvät muutokset otetaan vastaan. Aloita osaamisen ekosysteemin strategia siis käsittelemällä todellisia osaamishaasteita ja muista, että voit aina tarvittaessa saada neuvoja ja tukea ulkopuoliselta kumppanilta.

     Kaikki ekosysteemit kehittyvät jatkuvasti. Osaamisen ekosysteemin luomisessa ei ole kyse organisaation dramaattisesta, yhdellä kerralla tapahtuvasta uudelleenjärjestelystä, vaan pikemminkin pienistä, jatkuvista muutoksista. Kyse on osaamisen johtamisen prosessien yhteensovittamisesta ja kehittämisestä niin, että ne ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Paras tapa aloittaa on kuitenkin kokeilemalla ja erehdyksistä oppimalla, joten mitä sinä odotat?

      E-kirja: Osaamisstrategian muutos

      E-kirjamme tutustuttaa sinut viiteen tunnistettuun osaamishaasteeseen sekä keinoihin, joiden avulla voit viedä osaamisen johtamisen organisaatiossasi uudelle tasolle.

      1. Anna henkilöstöllesi vaikutusvaltaa
      2. Strategialähtöisen osaamisen luominen
      3. Osaamisen muuntaminen ekosysteemiksi
      4. Tee tilaa osaajien markkinavoimille 
      5. Vie osaamisteknologia uudelle tasolle
       Lue e-kirja