1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Blond woman working with laptop in office environment.

Työsuhteen elinkaaren ratkaisuja yli rajojen – SD Worxin kansainvälisyys näkyy suomalaisasiakkaiden arjessa

SD Worx tuli Suomen markkinoille vuonna 2021, jolloin yritys osti pohjoismaalaisen Aditron. Yhdistyminen on tuonut suomalaisasiakkaille monia etuja: uusia ratkaisuja ja mahdollisuuden saada palvelua yhden luukun periaatteella yli maantieteellisten rajojen. 

SD Worx -perheeseen on vuosien varrella liitetty toimintansa vakiinnuttaneita HR- ja palkanlaskentayrityksiä. Vuodesta 1945 henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan kentällä toimineella SD Worxilla on pitkät perinteet. Nykyään yritys toimii jo 150 maassa ja 18 toimipaikassa ympäri maailmaa. 

Vuonna 2021 konserniin liittyi pohjoismaalainen Aditro. Yhdistymisen jälkeen yrityksen on ollut mahdollista palvella asiakkaitaan Suomessa ja Pohjoismaissa entistä kattavammin työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvissä HR-ratkaisuissa. 

Käyttäjälähtöisiä ratkaisuja

Yli 50 vuoden osaaminen pohjoismaisissa HR-ratkaisuissa yhdistettynä SD Worxin tarjoomaan sekä 75 vuoden kokemukseen ja kehitystyöhön on tuonut yrityksen palvelutarjontaan lisää ratkaisuja työsuhteen elinkaaren hallintaan. Tuotekehitys toimii käyttäjälähtöisesti myös SD Worxissa. 

– Olemme ylpeitä siitä, että meillä on oma HR- ja palkkajärjestelmien tuotekehitys, emmekä ole järjestelmäkehityksen osalta riippuvaisia kolmansista osapuolista. Tuotekehityksemme toimii lähellä liiketoimintaa, jotta käyttäjätarpeet sekä vuorovaikutus liiketoiminnan ja kehityksen kanssa on mahdollisimman saumatonta, SD Worxin markkinointipäällikkö Nina-Maarit Laitinen kuvailee.

Yhden luukun periaate kansainvälisesti

SD Worx pystyy palvelemaan kansainvälisesti toimivia asiakkaitaan yli maantieteellisten rajojen. Yrityksen on mahdollista palvella sujuvasti erilaisissa HR-palvelutarpeissa yhden luukun periaatteella kaikilla merkittävimmillä Euroopan markkinoilla. Asiakkaiden ajankäyttö tehostuu, kun suhteita ja ratkaisuja ei tarvitse luoda joka maassa erikseen.

Asiakasyritysten tarpeet ovat kehittyneet ja muuttuneet kymmenen viime vuoden aikana. Asiakkaat odottavat kumppaniltaan näkemyksellisyyttä ja tutkittua faktaa siitä, mihin suuntaan työelämä ja sen tarpeet kehittyvät ja millaisin ratkaisuin näihin tarpeisiin vastataan.

– Enää ei riitä pelkkä softa tai palvelu, joka ratkaisee yksittäisen tarpeen. Pitää olla näkemystä työelämän tarpeiden tulevaisuudesta ja kykyä palvella kokonaisratkaisuilla tasalaatuisesti myös globaalisti, Laitinen toteaa. 

Näkemystä muuttuvassa maailmassa

Maailmantilanteen muutokset heijastuvat nopeasti SD Worxin asiakasyritysten tarpeisiin. Palvelukumppanilla tulee olla ketterä ote, jotta kumppani pystyy auttamaan asiakasta mukautumaan liiketoiminnan vaihtuviin tilanteisiin.

Työajanhallintaan liittyvät asiat elävät nyt murrosvaihetta, ja asiakkaat kaipaavat siihen liittyen joustavia ratkaisuja. Lisäksi osaajapulaan ja kyvykkyyksien vahvistamiseksi tarvitaan ketteriä ja käyttäjäystävällisiä HR-ratkaisuja. 

Tekoälyn sekä analytiikan hyödyntäminen HR-ratkaisuissa yleistyy jatkuvasti. Niiden  ansiosta on mahdollista käyttää ihmisten työaikaa lisäarvoa tuottavaan tekemiseen ja auttaa yritystä suuntautumaan ennakoivaan johtamiseen.   

– Analysoidun HR-tiedon avulla yritysjohto pystyy johtamaan organisaatiota paremmin tulevaisuuteen katsoen, ei peräpeiliin nojaten, Laitinen jatkaa.

Sosiaalinen vastuu edelleen tärkeää

SD Worxin nimi oli alun perin Sociale Dienst VEV. Tästä juontaa juurensa yrityksen nimen alkuosa SD. Hollanninkieliset sanat ”Sociale Dienst” tarkoittavat sosiaalipalvelua. Kun yrityksen toiminta laajentui Belgian ranskankieliselle alueelle, hollantilainen nimi muuttui SD Worxiksi.

SD Worx perustettiin aikoinaan hallituksen tunnustamaksi sosiaaliasioiden sihteeristöksi. Tausta näkyy edelleen yrityksen toiminnassa sosiaalisena vastuuna. Yritys raportoi toimintansa vaikutuksista säännöllisesti ESG-raportin muodossa.

– Lisäksi haluamme vaalia inhimillistä tasapainoa; kannustamme henkilöstöä työn ja vapaa-ajan tasapainoon ajatuksella for life, for work. Henkilöstömme on sitoutunutta, ja palautumisesta on tärkeää pitää huolta, Laitinen kertoo.

Sosiaalinen vastuu heijastuu myös siihen, että SD Worx sponsoroi naisten kilpapyöräjoukkuetta Euroopassa. 

– Haluamme siten edistää urheilun monimuotoisuutta, tiimityötä ja tasa-arvoa. Pyöräily ei rasita samalla tavoin ympäristöä kuin moni muu laji. Naisten kilpapyöräily on valikoitunut sponsorointikohteeksi myös, koska se on yksi harvoja kilpaurheilulajeja, joissa naisten ja miesten lajien palkkiot ovat samalla tasolla.