1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Nainen katsoo puhelinta ja vetää perässään matkalaukkua

Tasapuolista lomailua työyhteisössä

Vuosi vuodelta työnantajat kiinnittävät enemmän huomiota työyhteisön hyvinvointiin, sen tukemiseen sekä siihen, että ennaltaehkäistään kuormittavia tekijöitä työarjessa. Konkreettiset, arjen tukitoimet ovat kullanarvoisia, mutta niillä ei poisteta loman tärkeyttä. Miksi tasapuolinen oikeus lomaan olisi yhtä tärkeä asia varmistaa työyhteisössä, kuin muutkin työhyvinvointiteemat? 

  1. Palautuminen

  Vuosiloma, tai muu palkallinen loma, antaa mahdollisuuden levätä ja palautua. Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen on avainasemassa tuottavuuden ja työtehon säilyttämisessä. Ihmiset eivät ole robotteja, ja jatkuva työskentely voi johtaa esimerkiksi työuupumiseen. Tasapuolinen oikeus palkalliseen lomailuun antaa tilaisuuden palautua ja irrottautua töistä, ilman rasitetta siitä, onko ko. työntekijällä varaa lomailla palkattomasti vai ei. 

   2. Työtyytyväisyys & sitoutuminen työnantajaan

   Työnantaja helpottaa myös omaa asemaansa tarjoamalla työntekijöille lomamahdollisuuden: kilpailluilla työntekijän markkinoilla palkallisen loman tarjoaminen on hyvä sitouttamiskeino, ja lisää luottamusta työnantajan haluun pitää työntekijöiden työhyvinvoinnista huolta. Työntekijät, jotka saavat lomailla tasapuolisesti niin ajallisesti kuin määrällisesti, sitoutuvat organisaatioon varmemmin ja ovat kaikin puolin tyytyväisempiä työhönsä. 

    3. Tehokkuus & tuottavuus

    Vanha virsi, mutta edelleen aivan yhtä totta: säännölliset tauot voivat itseasiassa parantaa työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Ylikuormittuneena työskentely johtaa helpommin virheisiin – latautuneena suoriutuminen ja keskittyminen ovat paremmalla tasolla. Tasapuolinen lomailu tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden palautua ja välttää uupumusta, mikä puolestaan edistää parempaa suorituskykyä ja työn laadun säilymistä.

     4.Tasapaino elämässä

     Lomailulla varmistetaan tasapaino työelämän ja oman yksityiselämän välillä: lomailu mahdollistaa ajan viettämisen ilman paineita työstä ja siitä suoriutumisesta ja keskittymiskapasiteetin voi käyttää itselleen tärkeisiin asioihin, kuten perheeseen, ystäviin tai harrastuksiin. Terve tasapaino työelämän ja muun elämän välillä on ehto sille, että myös työelämässä pärjääminen onnistuu. 

      Oikeus lomaan ei ole vain kustannuserä vaan älykäs sijoitus työnantajalta: huolehtimalla työntekijöidensä hyvinvoinnista työnantaja satsaa myös oman yrityksensä tuottavuuteen sekä kannattavuuteen pitkällä aikavälillä.