1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Tyler nix

SD Worxin työntekijät arvostavat luottamusta ja joustavuutta

Nina Alanne, Tiina Arm, Päivi Tuhkanen ja Jürjo Veisberg työskentelevät SD Worxilla palkanlaskennan monipuolisissa tehtävissä. Heidän mielestään SD Worx tarjoaa henkilöstölleen innostavan työilmapiirin, jossa arvot ovat esillä arjessa ja henkilöstön osaamiseen luotetaan. 

Työ SD Worxilla on haastateltujen mukaan monipuolista.  

 – Parasta on työn vaihtelevuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan sekä päivittäisen työn organisointiin sekä mukavat ja osaavat työkaverit, projektipäällikkönä toimiva Tuhkanen mainitsee.   
 
Alanne ja Arm työskentelevät palkka-ajojen parissa. Armin mukaan työssä parasta on onnistumisen fiilis. 

– On hienoa, kun saa jonkun vaikean ongelman ratkaistua tai kun löytää hyvän keinon asioiden hoitamiseksi, Arm sanoo. 

Palkanlaskennan asiantuntijana toimivan Alanteen mielestä parasta omassa työssä on selkeä rytmi. 

– Pidän siitä, että saan pitää kaikki langat käsissäni koko palkka-ajon ajan, Alanne sanoo.  

Kaikki haastatellut kokevat, että SD Worxilla uudistuksia tulee tasaisesti. Palkanlaskennan asiantuntijana toimiva Veisberg sanoo, että töissä ”ei tule ikinä tylsää”. 

– Minulle on tärkeää tasapaino uusien ja toistuvien työtehtävien välillä. Sama koskee myös palkanlaskennan jokapäiväistä työtä, missä on aina uudistuksia. Lisäksi tämä tasapaino aina muuttuu kuukaudesta riippuen, Veisberg kertoo. 

Haastavinta työssä haastateltujen mielestä on toisinaan tiukat aikataulut sekä nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Tuhkanen mainitsee, että palkkapalveluiden toimintaympäristö kaikkine järjestelmineen ja prosesseineen on monipuolinen ja jatkuvasti muuttuva.  

Henkilökohtaiset ja yrityksen arvot kohtaavat

SD Worx -konsernin arvoja ovat muun muassa yhteistyö, yhteisen hyvän eteen toimiminen ja luova innovointi. Tuhkanen toteaa, että arvot ovat hyvin linjassa hänen omien arvojensa kanssa, ja ne on helppo allekirjoittaa. Palkanlaskennan asiantuntijanana työskentelevälle Armille on tärkeää työn merkityksellisyys. 
 
– Merkityksellisyys tarkoittaa, että teen jotain, mistä on nähtävää hyötyä, ei vain minulle, vaan myös muille ihmisille tai vaikka ympäristölle. SD Worxissa arvostetaan tasa-arvoa. Ja kun organisaatio on todella iso, ja siinä ovat mukana ihmiset eri kulttuuriympäristöistä, on paljon mahdollisuuksia oppia eri maiden ja ihmisten tavoista. Se laajentaa ymmärrystä, Arm kuvailee.  
 
Alanne arvostaa SD Worxin tarjoamaa vapautta ja mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn sekä luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Näihin hän liittää vastuun ja rehellisyyden, jotka kannattelevat yhteisöllisyyttä. 

– SD Worxin arvot vastaavat omia arvojani ja täydentävät niitä. Pystyn keksimään kaikille arvoille käytännön elämästä jonkin esimerkin tai osoittamaan, miten pyrin toteuttamaan niitä työntekijänä. Vapaa-ajallani SD Worxin arvoista tärkein lienee tuo The Road is Open, koska pyrin aina miettimään ongelmiin ratkaisuja out-of-the-box -ajattelulla. Mietin myös, mikä on järkevintä säilyttää entisellään ja mitä voisi kehittää tai parantaa, Alanne sanoo. 

Tuhkanen kertoo, että moni kollega on kiertänyt eri tehtävissä talon sisällä, mikä on hänen mielestään erinomainen asia. 

– Se tuo vaihtelua ilman että tarvitsee vaihtaa työnantajaa. Liittyminen osaksi globaalia SD Worx -perhettä on lisäksi tuonut yhteistyömahdollisuuksia muiden maiden kollegoiden kanssa.

Luottamus näkyy jokapäiväisessä työssä

Haastateltujen mukaan SD Worxilla tiimiläiset luottavat toisiinsa. Kollegoilta saa apua tarvittaessa ja itsekin on mukava olla apuna.  

  – Pandemiavuosina itsenäinen työskentely kotitoimistolla yleistyi, ja se on yksi esimerkki luottamuksesta, Arm mainitsee.  
 
Kaikille haastatelluille on tärkeää, että heidän osaamiseensa luotetaan. Luottamus tekee joustavuuden mahdolliseksi. Kun työ joustaa, henkilöstön hyvinvointi lisääntyy ja on mahdollista päättää omaan työhön liittyvistä asioista.  

 – Omalla osastollani on vahva keskinäinen luottamus. Meillä voi vapaasti vitsailla asioista sekä antaa rakentavaa palautetta, jos on tarvetta, Alanne kertoo.  

SD Worxilla henkilöstön mielipiteitä kysytään ja kuunnellaan, vastuuta saa ottaa ja kehitysehdotukset otetaan hyvin vastaan. Tukea on myös saatavilla, mutta työn saa tehdä rauhassa itsenäisesti. Haastatellut luottavat myös esihenkilöihin ja johdon edustajiin.  

– Koen, että esihenkilöni luottaa minuun sataprosenttisesti, Veisberg kertoo. 

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on mahdollista

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on haastateltavien mielestä tärkeää, vaikka joskus se voi olla haastavaa. Arm toteaa, että palkka-asiantuntijan työ on vaihtelevaa: välillä työtä on paljon ja välillä vähemmän.  

Kuitenkin haastateltavien mielestä pääsääntöisesti tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä onnistuu. Tuhkanen mainitsee myös, että SD Worxin vapaa-ajan toimikunta järjestää kivaa yhteistä tekemistä.  
 
Alanne mainitsee työn ja vapaa-ajan tasapainosta esimerkkinä työnteon hybridi-mallin. Se tarkoittaa, että SD Worxilla henkilöstö voi työskennellä etänä, jos työtilanne sen sallii, mutta toimistollakin on “porkkanoita”. Espoon-toimistolla tarjotaan esimerkiksi joka viikko yhteinen aamiainen, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Samoin viikoittain toimistolla on tarjolla hedelmiä.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan 

Kokonaisuudessa työtä SD Worxilla leimaa haastateltujen mukaan joustavuus, työn vaihtelevuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan. Heidän mielestään työ tarjoaa riittävästi haasteita ja on mielenkiintoista. Omaa työtä voi päivittäin organisoida.  

Lisäksi moni haastateltu arvostaa mahdollisuutta työskennellä kotona, henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia, hyviä työsuhde-etuja, johtamista ja työnantajan tukea. 

– Meillä on helppoa tuoda esiin kehitysehdotuksia ja lähteä itsekin viemään pienempiä muutoksia eteenpäin. Erilaisiin virtuaalityöryhmiin ja kehitysprojekteihin pääsee helposti mukaan. Johtoa on helppo lähestyä ja he suhtautuvat avoimesti ehdotuksiin. Oma esihenkilöni on aina tukena tarvittaessa, Tuhkanen kertoo.  

Alanne korostaa, että mielenkiintoiset työtehtävät tarjoavat riittävästi haasteita. Haastavaa on, jos toisinaan tulee sellaisia yllättäviä tilanteita vastaan, joihin et ole aikaisemmin joutunut. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia, ja niissä ratkaisut mietitään yhdessä. 

– Näissä aina oma asenne merkitsee, Alanne sanoo.  

    Kiinnostuitko urasta SD Worxilla?

    Katso avoimet työpaikkamme
    Tyler nix