1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Perinteinen HR ei enää riitä

Perinteinen HR ei enää riitä

Perinteisen HR:n tavoite oli kehittää hyvin toimivia hallinnollisia järjestelmiä ja prosesseja. Modernin HR-osaston fokus taas on ihmisissä ja asiakkaissa.

HR määritellään nykyään aivan uudella tavalla. On aiempaa tärkeämpää, että se tukee yrityksen liiketoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista strategisesta lähtökohdasta. HR:n uudet megatrendit pitävät sisällään yrityskulttuurin kehittämisen, osaamisen johtamisen, asiakaskokemuksen ohjaamisen ja arvopohjaisen esimiestyön.

Kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat, täytyy yrityksen uusiutua. Syntyy uusia työn tekemisen muotoja, etätyö yleistyy ja digitalisointi ja kansainvälistyminen asettavat paineita uudistumiselle. Tällöin vaaditaan enenevissä määrin sitä, että kyetään käsittelemään suurempia kokonaisuuksia ja samalla asetetaan yrityksen sisäinen asiakas keskiöön. Kun työntekijöiden suhde omaan työantajayritykseen vahvistuu ja he pääsevät käyttämään täyden potentiaalinsa, näkyy tulos asiakastyön laadun paranemisena, asiakasymmärryksenä ja vahvempana osaamisena.

Uudet tarpeet haastavat perinteisen osaamisen

Vaikka liiketoiminta kehittyy nopeasti, on tärkeää vaalia aikaisempien sukupolvien osaamista. Henkilöstöhallinnon työn uudistaminen ei tarkoita vanhojen toimintamallien romuttamista vaan sitä, että niiden päälle rakennetaan uusia.

Perinteinen HR-osaaminen on ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä tukipilari sille, että yritys toimii hyvin. Yritystoiminnan näkökulmasta HR-osaamisen perusalueita ovat edelleen HR-järjestelmät, työaikalaki, työsuhteen eri vaiheet, esimiesten oikeudet ja työehtosopimukset. Käytännön HR-työhön sisältyy lisäksi sujuva yhteistyö henkilöstön edustajien, johtoryhmän ja esimiesten kanssa ja nämä asiat tulevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmiksi.

Vaikkakin kehitystä tapahtuu jatkuvasti, on perinteisen HR-työn ydin siis yhä edelleen sama. Kun perinteinen osaaminen yhdistetään menestyksekkäästi strategiseen ajatteluun, voi HR työskennellä tehokkaasti sekä järjestelmätasolla, kuin myös työssään kasvattaa arvoa asiakkaille.  

Käännä katse prosesseista ihmiseen

Kun HR-osaston uudet, muuttuneet tarpeet ja toimeksiannot on tunnistettu, on tärkeää varata aikaa ja aloittaa käytännön työ muutosten läpiviemiseen. Liian usein työaikaa käytetään vääriin tehtäviin. Yksi tavallisimmista ansoista on se, että keskitytään innokkaasti luomaan uusia prosesseja tai parantamaan vanhoja sen sijaan, että ensin määriteltäisiin lähtökohdat sille, mikä on asiakaslähtöistä ja asiakasarvoa kasvattavaa työtä. On myös tärkeää varmistaa mitä tarpeita yrityksellä on, kun mietitään, miten muutosprojekti toteutetaan organisaatiossa. HR:n tarvitsee rakentaa prosessinsa uudella tavalla, jotta se pystyy tehostamaan toimintaansa. Tämä tuo lopulta lisäarvoa koko yritykselle.

5 vinkkiä  HR:n kehittämiseen:

  1. Aloita pienesti: aseta kolme konkreettista tavoitetta seuraaville kuudelle kuukaudelle.
  2. Järjestelmät järjestykseen: vapauta aikaa strategiselle työlle
  3. Ota selvää loppuasiakkaastasi: etsi tietoa, ymmärrä paremmin ja yritä asettua asiakkaan rooliin
  4. Aloita osaamisen johtamisesta: kehitä nopeita, mitattavia tuloksia
  5. Kehitä tiiviimpää yhteistyötä yrityksen sisällä: tee HR näkyväksi ja esitä tuloksia aina kun siihen tulee mahdollisuus.