1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
SD Worxin Senior Researcher Jan Laurijssen puhumassa yleisölle.

Miten rakentaa kestävä ura muuttuvassa työmaailmassa?

Työmaailmassa etsitään nykyään elinikäisen työn sijasta elinikäisiä yksilön tarpeisiin räätälöityjä työuria. HRx 2023 -tapahtumassa puhunut SD Worxin Senior Researcher Jan Laurijssen näkee, että työmaailman rakenteellisen kohtaanto-ongelman ratkaisu on digitalisaatio. Hän korostaa, että teknologia vapauttaa aikaa kehittää työnantajan ja työntekijän tarpeisiin rakennettuja kestäviä työuria.

Työmaailma on muutoksessa. Osa työpaikoista katoaa digitalisaation ja automaation vuoksi, mutta samalla syntyy uusia työpaikkoja. Sellaisia työpaikkoja, joiden olemassaolosta emme ennen edes tienneet. 

– Osaajista ja tarvittavista taidoista on tänä päivänä rakenteellinen puute lähes kaikkialla Euroopassa. Tämä aiheuttaa haasteita monille organisaatioille, kun kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Sopivista hakijoista on pulaa, ja silti joidenkin on vaikea löytää töitä, SD Worxin Senior Researcher Jan Laurijssen huomauttaa.

Nykyään tavoitteena on yksilöity työsuhde 

Ihmisillä on sisäänrakennettu halu kehittyä ja kasvaa läpi elämän ja koko työuran ajan. Nykyisin on enemmän valinnanvaraa työsuhteiden laadun suhteen ja ihmiset ovat tietoisempia vaihtoehdoistaan.

Työntekijäsuhde muuttuu yhä yksilöidymmäksi, kun se halutaan räätälöidä omien tarpeiden mukaisesti. Elinikäisen työn sijasta nyt halutaan elinikäinen työura.

– Työnantajan näkökulmasta työelämän muutos edellyttää aiempaa joustavampaa toimintaa. Joustavammilla työtavoilla tehdään mahdolliseksi organisaation sisäinen liikkuvuus ja keskittyminen työntekijöiden kehittämiseen, Laurijssen sanoo. 

Näin luodaan kestäviä työuria

Oikeiden ihmisten löytäminen oikeaan työhön oikeaan aikaan on haaste sekä työnantajille että työntekijöille. Tästä syystä tarvitaan uusia tapoja työntekijöiden sitouttamiseen ja resurssien hallintaan kestävän työuran luomiseksi. 

– Muuttuva työmaailma pakottaa HR:n löytämään uusia tapoja työskennellä ihmisten kanssa. Meidän on sanottava hyvästit vanhalle tavalla hallinnoida osaajia. Rakenteellinen väestöpula on ongelma kaikkialla Euroopassa ja myös Suomessa, eikä tilanne ole lähiaikoina paranemassa, päinvastoin. Siksi meidän tulisi keskittyä kestävän työuran kehittämiseen digitaalisilla työkaluilla, jotka voivat auttaa yrityksiä olemaan aktiivisempia ihmisten johtamisessa, Laurijssen toteaa. 

Digityökalut auttavat sekä työntekijöitä että johtajia 

Kestävän työuran rakentamisen keskeinen periaate on selvittää, missä ihmiset ovat urallaan, mitä he haluaisivat tehdä, mitä heidän tulee tehdä ja miten työnantaja voi auttaa heitä urakehityksessä. 

Laurijssen korostaa, että digitalisoidut HR-prosessit ja työkalut tekevät mahdolliseksi säännölliset keskustelut työntekijöiden kanssa heidän uratoiveistaan ja tarpeistaan. 

– Digitaaliset työkalut myös auttavat johtajia pitämään ihmiset töissä ja suunnittelemaan heidän työuriansa sekä näkemään, kuinka parhaiten toteuttaa ihmisten sisäistä liikkuvuutta organisaatiossa. 

Yli 10 vuotta kestävien työurien kehittämistä 

Laurijssen kertoo, että SD Worxin ja Antwerp Management Schoolin välillä käynnistettiin vuonna 2011 strateginen T&K-kumppanuus, jonka tavoitteena on pitää molemmat toimijat uusien työ- ja elämäntapojen eturintamassa. 

– Silloin ei tiedetty, välittikö kukaan edes kestävästä työurasta. Nykyään kysymys on siitä, miten määritellään sopivin lähestymistapa kestävään työuraan, Laurijssen huomauttaa. 

Hän painottaa, että työmaailma muuttuu, ja pysyäksemme muutoksen mukana tarvitsemme erilaisen näkemyksen työurasta ja työorganisaatiosta. 

– Tarvitsemme joustavuutta ja teknologiaa, jotta voimme olla inhimillisempiä. Teknologia voi vapauttaa aikaa, jotta voimme keskittyä luomaan henkilökohtaisia ja yksilöllisiä työntekijäsuhteita. Ne johtavat kestävään työuraan.