1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Nainen työskentelee tietokoneella

Miten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) vaikuttaa HR:n? 5 vinkkiä direktiiviin valmistautumiseen

HR-asiantuntijoille on annettu uusi vastuu kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä. Vuodesta 2024 lähtien tiettyjen yritysten henkilöstöhallinnon on kerättävä ja analysoitava keskeisiä tietoja yrityksen kestävän kehityksen raportointia varten. Direktiivi tulee voimaan vaiheittain ja se koskettaa jatkossa yhä useampia yrityksiä. Miten HR-ammattilaiset voivat parhaiten vastata EU:n uuden CSRD:n asettamiin vaatimuksiin?

Monet pohtivat sitä, mikä CSRD edes on ja miten se vaikuttaa heidän organisaatioonsa. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi yleiset kysymykset uudesta direktiivistä ja annamme viisi vinkkiä siihen, miten voit työskennellä EU:n uusien kestävän kehityksen raportointia koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Mikä on CSRD?

CSRD on lyhenne sanoista Corporate Sustainability Reporting Directive (yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi). Se on uusi EU-direktiivi, joka otettiin käyttöön vuonna 2023. Direktiivi asettaa yritysten kestävän kehityksen raporteille pakollisen standardin, jota kutsutaan nimellä European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Mitä eroa on vanhalla ja CSRD:n myötä tulleella uudella kestävyysraportoinnilla?

Aiempina vuosina organisaatiot esittivät kestävyysraporttinsa eri tavoin. Nyt yli 500 henkilöä työllistävien yritysten, jotka raportoivat Non-Financial Reporting -direktiivin (NFRD) - direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista - mukaisesti, on mitattava samoja keskeisiä tunnuslukuja ja esitettävä siten johdonmukainen sekä vertailukelpoinen tulos raportissa. Kestävyysraportointidirektiivi CSRD tulee voimaan porrastetusti, ja tulevina vuosina sen soveltamisalan piiriin kuuluvat kaikki suuret ja keskisuuret yritykset.

Lue lisää: Miten CSRD-direktiivi etenee? 4 eri vaihetta

Uusi direktiivi tarjoaa kestävyysraportoinnin standardointia ja siten vertailukelpoisia tuloksia. Se antaa yleiskuvan siitä, miten EU-maat työskentelevät kestävyyskysymyksien, kuten tasa-arvon ja sosiaalisen kestävyyden, suhteen.

  Miten CSRD vaikuttaa sinuun HR-ammattilaisena?

  Kestävyysraportin on sisällettävä tietoja, joista HR on vastuussa. Näitä ovat mm. työntekijöiden hyvinvointi, yrityksen monimuotoisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, sosiaalinen kestävyys ja palkkarakenteet. Koska näiden keskeisten tunnuslukujen raportoiminen on yleensä HR-asiantuntijoiden vastuulla, on henkilöstöhallinnon tehtävänä alkaa viimeistään nyt keräämään näitä tietoja uutta kestävän kehityksen raporttia varten.

  Mitä arvoa CSRD tuo HR:lle ja koko organisaatiolle?

  Uudella kestävän kehityksen raportointistandardilla on useita merkittäviä etuja. Direktiivin myötä HR:n on tuotettava tietoja, jotka ovat arvokkaita koko organisaatiolle. Pitkällä aikavälille tämä auttaa tekemään HR:n työstä näkyvämpää johdolle ja yrityksen hallitukselle. Raportointiin tarvittavat tiedot antavat tärkeitä tilastoja, joita monet organisaatiot voivat käyttää tavoitteidensa saavuttamiseen ja tehdäkseen yrityksestä paremman työpaikan. Toisin sanoen CSRD voi luoda kiinnostusta ja ymmärrystä HR-datan ja analytiikan merkityksestä. 

   Miten HR voi aloittaa CSRD:n vaatimustenmukaisen työskentelyn? 5 vinkkiä

   1. Tutustu standardin vaatimuksiin ja aloita yhteistyö

   Oikeiden ja luotettavien tietojen keräämiseksi sekä kokoamiseksi HR:n on aloitettava yhteistyö muiden kestävän kehityksen raportointiin osallistuvien tahojen, kuten IT-osaston ja taloushallinnon, kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että on otettava käyttöön uusia menettelyjä ja prosesseja koko organisaatiossa. Eri osastojen sujuva yhteistyö on perusta kestävän kehityksen raportoinnin onnistumiselle.

   2. Luo selkeät menettelyt

   Jotta kestävyysraporttiin osallistuvien tahojen välinen yhteistyö sujuisi hyvin, on luotava selkeät menettelyt ja päätettävä, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.

   3. Mittaa oikeita tunnuslukuja

   Lähde liikkeelle niistä tunnusluvuista, jotka EU-direktiivi esittää uudelle kestävän kehityksen raportille. Henkilöstöhallinnolla on tässä useita vastuualueita, kuten tasa-arvo, sosiaalinen kestävyys ja monimuotoisuus.

   4. Hanki tehokasta järjestelmätukea

   Onko sinulla tarvittava järjestelmätuki tietojen keräämiseen ja tulosten analysointiin? Vältä Excel-tiedostoja ja sekalaisia asiakirjoja. Tarvitset oikeaa teknologiaa, jotta voit koota yhteen varmistettuja tietoja.

   5. Aloita tietojen kerääminen

   Aloita vaadittavien tietojen kerääminen silloin, kun kestävyysraportointidirektiivi koskettaa yritystäsi. Esim. jos yrityksesi täytyy esittää kestävyysraportti vuonna 2026, on tietojen kerääminen aloitettava jo 2025.