1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Mies kävelee alaspäin piirrettyjä portaita pitkin

Miten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) etenee? 4 eri vaihetta

EU:n uudet kestävän kehityksen raportointivaatimukset, jotka perustuvat kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD), vaikuttavat tuhansiin organisaatioihin Euroopassa. Direktiivin soveltamisalan piiriin tippuu yhä useampia ja useampia yrityksiä tulevina vuosina. Monille tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöhallinnon on osallistuttava oikeiden tietojen keräämiseen ja analysoimiseen jo nyt täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Tiedätkö milloin CSRD tulee vaikuttamaan juuri sinun yritykseesi?

Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) on vuonna 2023 käyttöön otettu EU-direktiivi, jolla luodaan pakollinen standardi yritysten kestävän kehityksen raportoinnille - European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Direktiivin tavoitteena on tehdä näkyväksi, minkälaisia vaikutuksia yrityksillä on ihmisiin ja ympäristöön sekä miten kestävyyskysymykset muuttavat yritysten toimintaa.

Milloin CSRD siis vaikuttaa sinun yritykseesi? Tämä riippuu yrityksen koosta. Direktiivin velvoitteet tulevat voimaan porrastetusti, ja ensimmäisenä vuorossa ovat pörssilistatut suuryritykset, joiden kestävyysraportointi alkaa vuonna 2024. Katsotaanpa, missä järjestyksessä direktiivin asettamat velvoitteet kohdistuvat eri kokoisiin yrityksiin.

   

  2024: Suuryritykset, jotka raportoivat NFRD:n mukaisesti

  Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat yritykset, jotka luokitellaan EU:n määritelmän mukaan suuriksi yrityksiksi. Toisin sanoen yli 500 henkilöä työllistävät organisaatiot, jotka ovat aiemmin raportoineen NFRD:n (direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista) mukaisesti.

  Tämä vaihe on siis jo käynnissä. Jotta voit esittää oikeat tiedot vuoden 2025 kestävyysraportissa, sinun on aloitettava oikeiden tietojen ja datan kerääminen jo vuonna 2024.

   

  2025: Suuret yritykset, joiden pääkonttori sijaitsee EU:ssa

  Direktiivin toinen vaihe alkaa tilikaudella 2025. Yritykset, jotka kuuluvat tähän vaiheeseen, raportoivat vuoden 2025 kestävän kehityksen vaikutuksista ja toimenpiteistä vuonna 2026. Tähän vaiheeseen kuuluvat yritykset, jotka eivät tällä hetkellä kuulu NFRD:n piiriin, mutta jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä: liikevaihto vähintään 50M€, taseen loppusumma vähintään 25 M€ ja työllistävät yli 250 työntekijää.

   Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) 4 etenemisvaihetta

    2026: Pienet ja keskisuuret yritykset, joiden päätoimipaikka on EU:ssa

    Kolmas vaihe kattaa pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), joiden pääkonttori sijaitsee EU:ssa. Aiemmin näitä yrityksiä koskevat vaatimukset eivät ole olleet kovin tiukkoja kestävän kehityksen raportoinnin osalta, joten tämä on suuri muutos. Pk-yritysten raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2027, jolloin näiden yritysten tulee esittää vuoden 2026 kestävän kehityksen tunnuslukunsa.

    Tämä vaihe ei kuitenkaan koske mikroyrityksiä eli alle 10 työntekijän yrityksiä.

     

    2028: Yritykset, joiden päätoimipaikka on EU:n ulkopuolella

    Lopuksi kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n soveltamisalaan kuuluvat myös yritykset, joiden pääkonttori sijaitsee EU:n ulkopuolella. Näiden yritysten tietojen kerääminen alkaa vuonna 2028, ja niiden tulee esittää kestävän kehityksen raporttinsa vuonna 2029.