1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Mitä oikeuksia uusilla suomalaisilla isillä on verrattuna muihin eurooppalaisiin isiin? Erot saattavat olla suuria

Mitä oikeuksia uusilla suomalaisilla isillä on verrattuna muihin eurooppalaisiin isiin? Erot saattavat olla suuria

Pohjoismaissa uusilla isillä on paljon vanhempainvapaata, mutta määrä vaihtelee maittain. Jos vapaiden määrää verrataan muuhun Eurooppaan, ovat erot vielä suurempia. Tästä artikkelista voit lukea miten isyysvapaat vaihtelevat Pohjoismaissa ja missä Euroopan maassa on lyhin isyysvapaa.

Meille kerrotaan usein, että vanhempainvapaat ovat Pohjoismaissa maailman parhaita. Mutta kuinka pitkiin vapaisiin uusilla vanhemmilla todella on oikeus? Tarkastellaanpa Suomen, Ruotsin ja Norjan tilannetta.

Suomi

 • Vanhemmilla on oikeus pitää vapaata yhteensä 317 päivää.
 • Vanhempainrahaa maksetaan kuutena päivänä viikossa, ja se on keskimäärin 70 prosenttia palkasta.

Äiti saa vapaata 105 päivää, mutta 158 päivää vanhempainvapaata voidaan jakaa äidin ja isän kesken. Isyysrahaa maksetaan isälle enintään 54 päivältä. Näistä päivistä enintään 18 voidaan käyttää sinä aikana, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa, loput voidaan käyttää sen jälkeen.

Ruotsi

 • Vanhemmilla on oikeus pitää vapaata yhteensä 480 päivää.
 • Vanhempainrahaa maksetaan seitsemänä päivänä viikossa, ja se on enintään 80 prosenttia niistä tuloista, joista sairauspäiväraha lasketaan.

Vanhempainraha perustuu 390 päivän ajan tuloihin, joista sairauspäiväraha lasketaan (ns. sairauspäivärahan taso), ja loput 90 päivää ovat ns. alimman tason etuuksia (180 SEK päivässä). Vanhemmat voivat jakaa vanhempainvapaat keskenään, mutta sekä äidin että isän on kummankin pidettävä 90 päivää vanhempainvapaata tai muuten ne menetetään – niitä ei siis voi siirtää toiselle vanhemmalle.

Norja

 • Vanhemmilla on oikeus pitää vapaata yhteensä 49 viikkoa (245 päivää).
 • Vanhempainrahaa maksetaan viitenä päivänä viikossa ja se vastaa täyttä palkkaa.

Vanhempainvapaa on jaettu kolmeen osaan: 15 viikkoa äidille, 15 viikkoa isälle ja 16 viikkoa jaettavaksi yhteisesti vanhempien kesken. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa yhteensä 59 viikkoa vapaata: 19 viikkoa äidille, 19 viikkoa isälle ja 18 viikkoa jaettavaksi. Tällöin vanhempainrahan määrä on 80 prosenttia niistä tuloista, joista sairauspäiväraha lasketaan.

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen isä – kuka vetää pisimmän korren?

Tutkitaanpa vielä tarkemmin Pohjoismaiden isyysvapaita. Kuka saa isoimman potin – suomalainen, ruotsalainen vai norjalainen?

 • Suomi: sinulla on oikeus saada isyysvapaata 54 päivää (9 viikkoa). Jos otat täyden vanhempainrahan, voit saada isyysvapaata yhteensä 212 päivää (35 viikkoa).
 • Ruotsi: sinulla on oikeus saada isyysvapaata 90 päivää (12 viikkoa). Jos äiti siirtää omat vanhempainvapaansa sinulle, voit saada isyysvapaata enintään 390 päivää (54 viikkoa).
 • Norja: sinulla on oikeus saada isyysvapaata 15 viikkoa. Lisäksi voit ottaa koko yhteisen vanhempainvapaan 16 viikkoa, jolloin voit saada vanhempainrahaa yhteensä 31 viikkoa.

Toisin sanoen norjalaisilla isillä on suurin kiintiö, täydet 15 viikkoa. Ruotsalaiset ovat toisena 12 viikolla, kun taas suomalaiset isät joutuvat tyytymään 9 viikkoon. Jos isä ottaa myös koko yhteisen osan vanhempainvapaasta, on asetelma hieman erilainen: norjalaisilla isillä on oikeus vanhempainrahaan enintään 31 viikon ajan, kun taas suomalaisilla isillä se on 35 viikkoa ja ruotsalaisilla täydet 54 viikkoa – tosin ei täydellä palkalla. Joten riippuen siitä, miten asiaa katsotaan, ruotsalainen isä on voittaja!

Euroopan parhaat isyysvapaat

Unicefin raportin (2019) mukaan Ruotsi, Norja ja Islanti ovat maita, joissa on Euroopan perheystävällisin politiikka perustuen mm. vanhempainvapaan ja isyysvapaan määrään.

… ja lyhin isyysvapaa

Valitettavasti suurimmalla osalla eurooppalaisista isistä tilanne on aivan toinen kuin Pohjoismaissa. Vaikka 10 päivää palkallista isyysvapaata onkin EU-maiden isille lakisääteinen oikeus, kaikki maat eivät täytä sitä. Tämä tarkoittaa, että monet isät ottavat vain muutaman päivän vapaata lapsen syntymän yhteydessä. Esimerkiksi italialaisilla isillä on oikeus vain 5 päivän palkalliseen isyyslomaan – mamma mia!