1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Miksi perinteinen HR ei enää riitä

Miksi perinteinen HR ei enää riitä?

Siinä missä perinteisen HR:n tavoitteena on ollut kehittää hallinnollisesti toimivia järjestelmiä ja prosesseja, kääntää moderni HR tänä päivänä katseensa ihmiseen ja asiakkaaseen. Nyt HR määritellään uudenlaisella tavalla, jossa painottuvat yrityksen liiketoiminnan tukeminen ja tavoitteet strategisista lähtökohdista. Alan uudet megatrendit kantavat sellaisia nimiä kuin yrityskulttuurin kehittäminen, talent management, asiakaskokemuksen johtaminen ja arvolähtöinen johtaminen.

Tosielämän fakta on se, että liiketoiminnan muuttuvat tarpeet, kuten uudenlaiset työmuodot, työn riippumattomuus ajasta ja paikasta, paljon puhuttu digitalisaatio ja kansainvälistyminen, pakottavat yritykset uudistumaan. Vaaditaan entistä laajemman kokonaisuuden hallintaa, jonka keskiössä on yrityksen sisäinen asiakas. Kun työntekijöiden side yritykseen vahvistuu ja jokainen pystyy antamaan itsestään täyden potentiaalin, arvontuotto näkyy asiakkaalle entistä laadukkaampina asiakaskohtaamisina ja aikaisempaa syvällisempänä asiakasymmärryksenä.

Uudet tarpeet haastavat perinteisen osaamisen

Mitä kovemmalla tahdilla liiketoiminta kehittyy, sitä tärkeämpää on pitää kiinni aikaisempien sukupolvien oivalluksista ja onnistumisista. Uudistuvan henkilöstöhallinnon tarkoitus ei ole purkaa vanhoja kerroksia kokonaan pois vaan pikemminkin rakentaa uutta jo olemassa olevien kerrosten päälle.

Perinteinen HR-osaaminen on ja tulee pysymään yrityksen olemassaolon tärkeänä tukijalkana. Toiminnan kannalta on yhä olennaista, että vaikkapa HR-järjestelmät, työaikalaki, yhteistoimintalaki, työsuhteen elinkaari, esimiehen oikeudet ja paikallinen sopiminen säilyvät yrityksen HR- osaamisen peruspilareina. Käytännön HR-työhön kuuluu lisäksi myös sujuva toimiminen niin henkilöstön edustajien, johtoryhmien kuin esimiestenkin kanssa. Tämän rooli tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään!

Vanhan perintö siis säilytetään, mutta asioita myös kehitetään jatkuvasti. Näin saadaan onnistuneesti yhdistettyä perinteinen osaaminen ja strateginen ajattelutapa, jotta HR voi toimia tehokkaasti sekä järjestelmien tasolla, että asiakkaalle arvoa tuottaen.

Katse pois prosesseista ja kohti ihmistä

Kun HR:n muuttuvat tarpeet on yrityksessä tunnistettu, on elintärkeää myös pyhittää aikaa ja työtunteja todellisten muutosten läpiviemiseen. Liian usein työaikaa käytetään vääriin asioihin. Keskitytään kokonaan uusien prosessien luomiseen tai vanhojen kehittämiseen sen sijaan, että pyrittäisiin tunnistamaan arvontuoton ja asiakaslähtöisen ajattelun lähtökohdat ja fasilitoinnin tarpeet organisaatiossa. HR:n pitää rakentaa prosessinsa uudelleen niin, että tukiroolissa olevia toimintoja voidaan tehostaa. Näin jää tarpeeksi aikaa strategisille tehtäville, joiden kautta voidaan rakentavalla tavalla tuottaa arvoa loppuasiakkaalle sekä loppukädessä koko yritykselle.

5 vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun

 1. Lähde liikkeelle pienestä: aseta 3 konkreettista tavoitetta seuraavalle 6 kuukaudelle
 2. Laita järjestelmät kuntoon: vapauta aikasi strategiselle ajattelulle
 3. Opiskele loppuasiakasta: hae ymmärrys ja käännä ajatustesi taajuus lopullisesti asiakkaaseenne
 4. Lähde liikkeelle osaamisen johtamisesta: saat nopeasti mitattavissa olevia tuloksia
 5. Tiivistä yhteistyötä muun organisaation kanssa tekemällä tulokset näkyviksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa

  Kysy lisää HR-ratkaisuistamme!

   Ota yhteyttä