1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Kysely: Käyttäjä on HR:n digihankkeissa yhä sivustakatsoja

Kysely: Käyttäjä on HR:n digihankkeissa yhä sivustakatsoja

Henkilöstöhallinnon digitalisoimisessa haasteita

Euroopan laajuinen HR-tutkimus osoittaa, että eurooppalaisilla yrityksillä on vaikeuksia henkilöstöhallinnon digitalisoimisessa. Työntekijäkokemus jää digihankkeissa usein sivuseikaksi.

SD Worxin teettämä tutkimus paljastaa, että moni eurooppalainen yritys vitkuttelee henkilöstöhallinnon toimintojen digitalisoinnissa. Koronaviruspandemian alussa HR-prosessien automatisointia ja digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ei pidetty kovin kiireellisinä. Edelleen vain 20 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä pitää asiaa tulevaisuudessa erittäin tärkeänä.  

Suomalaisyritysten tulisi henkilöstöhallinnon digihankkeissa asettaa työntekijäkokemus nyt ykkössijalle, SD Worxin Suomen maajohtaja Petteri Hannula toteaa. 

– HR-teknologian tulisi tehdä koko henkilöstön työstä helpompaa, tuottavampaa ja mielekkäämpää. Teknologisia ratkaisuja kannattaisi arvioida sen mukaan, kuinka hyvin teknologia integroituu työnkulkuun ja koko työntekijän elämään.Tämä ei vielä toteudu monessakaan yrityksessä.

Vain murto-osa hyödyntää käyttäjäystävällisiä itsepalvelutyökaluja

Työntekijäkokemuksen priorisoiminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sellaisia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, joiden kautta sekä johtajat, HR-asiantuntijat että työntekijät voivat hoitaa henkilöstöhallintoon kuuluvia tehtäviä automatisoitujen työkulkujen ohjaamina, itsepalveluun perustuen, missä se soveltuu parhaiten. Tällaiset käyttäjäystävälliset työkalut parantavat merkittävästi työntekijäkokemusta, Hannula kertoo.  

Vain alle viidesosa eurooppalaisista yrityksistä on ottanut käyttöön esimerkiksi keskustelevia HR-järjestelmiä, tekoälyä hyödyntäviä digitaalisia avustajia tai henkilöstön itsepalvelutyökaluja. Irlanti ja Puola ovat tutkimuksen mukaan pisimmällä tällaistentyökalujen käyttöönotossa. 

– Parhaimmillaan digitaaliset työkalut vapauttavat sekä HR:n että koko henkilöstön aikaa. On yllättävää, että tutkimustulosten mukaan työntekijäkokemusta parantavat työkalut ovat vielä suhteellisen harvinaisia koko Euroopassa, Hannula sanoo. 

Pehmeämmissä HR-toiminnoissa teknologia yhä harvinaista

Digitaalisessa kypsyydessä on huomattavia eroja HR:n eri toimintojen välillä. Esimerkiksi palkanlaskennassa sekä poissaolojen ja kulujen hallinnassa digitalisaatio on jo yleistä.  

– Sen sijaan henkilöstön hyvinvointiin, sitouttamiseen tai tiimityöhön liittyvissä pehmeämmissä toiminnoissa digitalisaation hyödyntäminen on harvinaisempaa. Näillä osa-alueilla vain yksi kolmesta eurooppalaisesta työnantajasta arvioi digitalisaation edenneen pitkälle, Hannula sanoo. 

Eri maiden välillä on tässä merkittäviä eroja. Neljä kymmenestä espanjalais-, saksalais- ja irlantilaisyrityksestä kertoo, että HR:n digitalisaatio on osa arkea myös pehmeämmillä HR:n alueilla. Sen sijaan vain kaksi kymmenestä pohjoismaalaisesta yrityksestä on saavuttanut saman tason.  

Pk-yrityksillä paljon petrattavaa

Alle puolet vastanneesta 3 000 yrityksestä on tyytyväisiä HR- ja palkanlaskentaprosessiensa sekä HR-työkalujensa digitalisaation tilaan.Tässä on merkittäviä eroja erikokoisten organisaatioiden välillä.  

Erityisesti pk-yritysten olisi syytä ottaa asiassa harppauksia.Edistyneimpiä henkilöstöhallinnon toimintojen digitalisoinnissa ovat organisaatiot, joissa on yli 250 työntekijää. 

– Lähes puolet kaikista tutkimukseen vastanneista arvioi, että niiden henkilöstö- ja palkkahallinnon prosessien ja järjestelmien automaatiotaso on korkea tai erittäin korkea. Sen sijaan alle 100 työntekijän yrityksistä vain joka kolmas uskaltaa sanoa saman, Hannula toteaa. 

SD Worxin kysely ”The future of work and people 2021” toteutettiin heinäkuussa 2021. Kyselyyn osallistui lähes 3 000 HR-alan päätöksentekijää 12 Euroopan maasta tai alueelta. Yritykset vaihtelevat pienistä yrityksistä (alle 100 työntekijää) suuriin yrityksiin (yli 1 000 työntekijää). 

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Kauppalehdessä 17.2.2022

    Keskustellaan lisää HR:n digitalisoimisesta!

      Ota yhteyttä