1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
HRn uusi suunta

HR:n uusi suunta

Kaiva itsesi pois perinteiden poterosta ja uskaltaudu oman mukavuusalueesi ulkopuolelle. Parempaan asiakasymmärrykseen tähtäävä mindset löytyy vain kyseenalaistamalla vallitsevat ajatusmallit ja prosessit. Kaikkea vanhaa ja tuttua ei kuitenkaan tarvitse myllertää uusiksi heti tai kokonaan. Se on jo paljon, jos teet huomenna yhden asian paremmin kuin tänään. Näillä vinkeillä rohkeasti matkaan!

1. Aseta tavoite ja kerro siitä muille

Matkaan lähdettäessä on oleellista tietää, minne ollaan menossa. Tee tavoite ensin selväksi itsellesi. Silloin voit myös kertoa siitä muille ja pääsette yhdessä tekemään töitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Tee tavoitteesta mahdollisimman konkreettinen. Selkeään tavoitteeseen on helppo sitoutua. ”Seuraavan vuoden aikana teemme nämä kolme asiaa uudella tapaa!” Tavoite ja uudet toimintatavat pitää myös tehdä läpinäkyviksi läpi koko organisaation. Listaa kaikki niihin liittyvät henkilöt ja pidä heidät koko ajan tietoisina tilanteen kehittymisestä.

2. Kyseenalaista prosessit

Kyseenalaistaminen vaatii näkökulman muutoksen. Mieti, törmätäänkö organisaatiossa usein samoihin haasteisiin tai ongelmiin. Ja jos, niin miksi: Miksi rekrytointiprosessit kestävät aina liian kauan? Miksi tavoitteita ei koskaan saavuteta aikataulussa? Miksi palkitsemisjärjestelmiä ei koeta kannustaviksi? HR-prosessien kriittinen tarkastelu ja aktiivinen uudistaminen synnyttävät oivalluksia ja auttavat kääntämään katseen asiakkaaseen.

Kyseenalaista myös organisaation sisäinen jargon. Modernia HR:ää ajatellaan usein vahvasti design thinking -mallin ja palvelumuotoilun kautta. Silloin moderni HR muuttuu termikikkailuksi. Kun sanoitat käsillä olevan muutoksen normaalille kielelle, ihmiset pääsevät siihen aidosti kiinni. Kerro selkeästi, mitä olemme tekemässä ja miksi. Silloin saat suuret massat liikkeelle ja muutoksen rattaat pyörimään.

3. Uskalla kokeilla

Muutoksen tiellä olevassa organisaatiossa tarvitaan kokeilukulttuuria ja epäonnistumisen sallivaa yrityskulttuuria. Hyväksy se, että uusiin asioihin liittyy aina riskejä. Jos työssä ei uskalla ottaa riskejä, ei tule suuria onnistumisiakaan.

Epäonnistumisen pelko on läsnä HR:n toiminnassa, koska HR:llä voi jo valmiiksi olla huono itsetunto. Yritysjohto voi nähdä henkilöstöhallinnon pelkkänä tukitoimintona, jonka vuoksi HR:llä on jatkuva tarve perustella omaa olemassaoloaan. Siksi riskinottokaan ei houkuttele. Vastaus tähän haasteeseen on fasilitoidut kokeilut. Ota kokeilu henkilöstöhallinnon tärkeimmäksi työkaluksi. Vain kokeilun kautta voi tunnistaa erityispiirteet kompleksissa maailmassa ja löytää omalle organisaatiolle parhaiten sopivat mallit ja käytännöt.

4. Tee HR näkyväksi ja tarpeelliseksi

HR voi pyrkiä eroon itsetunto-ongelmastaan tekemällä itseään aktiivisesti näkyväksi. Haasteena on se, miten saada kulmahuone ymmärtämään ihmisten johtamisen arvo. Avuksi otetaan avoin viestintä sekä teknologia. HR on perinteisesti luonut itse omat palvelunsa ja prosessinsa osallistamatta muita mukaan. Avaa HR:n roolia organisaatiolle viestimällä selkeästi ja avoimesti. Varmista, että tieto kulkee läpi koko organisaation. Ota etenkin myynti ja markkinointi mukaan yhteistyöhön. Avoin toiminta vahvistaa HR:n omaa asemaa johdon ja oman henkilöstön silmissä.

Tee henkilöstöhallinnon merkitys näkyväksi hyödyntämällä teknologiaa uudella tavalla. Teknologian tuottaman datan kautta HR saa mahdollisuuden puhua bisneksen kieltä. Voit tehokkaammin osoittaa yrityksen johdolle, että HR-asioilla todella on suora vaikutus liiketoimintaan.

Teknologia antaa mahdollisuuden tutkia vaikkapa henkilöstön sitoutuneisuutta ja sen kanssa vahvasti korreloivaa työntekijöiden vaihtuvuutta. Kun tällaiset asiat ovat HR:n tiedossa, niihin pystyy tarvittaessa myös reagoimaan proaktiivisesti. Parhaimmillaan teknologia antaa HR:lle ja johdolle uudenlaisen ikkunan suoraan siihen, miten henkilöstöllä ja sitä kautta koko yrityksellä menee.

Ota haltuun uuden ajan HR:n teesit:

  • ”Ole huomenna parempi kuin tänään – tee yksi asia paremmin kuin tänään” 
  • ”Jotta voidaan keskittyä uuteen, pitää olla rohkeutta tarvittaessa luopua vanhasta” 
  • ”Kokeilun tarkoitus on oppia” 
  • ”Digitalisaatiota ei nykyisellään hyödynnetä tarpeeksi.