1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Ulkoistuspalvelut>
Olemme luotettava ja turvallinen palkkapalvelukumppanisi

Olemme luotettava ja turvallinen palkkapalvelukumppanisi

Me SD Worxilla haluamme olla luotettava ja turvallinen kumppani asiakkaillemme, ja osoituksena siitä käytämme ulkoistuspalvelussamme laadunvarmennukseen ISAE 3402 -standardia. Ulkopuolinen auditoija suorittaa ISAE 3402 type II -auditoinnin vuosittain luotettavuuden varmistamiseksi.

Vuoden 2021 ISAE 3402 -raportti on valmistunut! Raportti kattaa ajanjakson 1.1.-31.10.2021.

Ulkoistuspalveluasiakkaidemme kannattaa nyt tilata raportti ja hyödyntää sitä oman yrityksen palkkahallinnon tilintarkastuksessa! Näin on mahdollista säästää sekä aikaa että rahaa tilintarkastuksesta. Koska kyseessä on vakiintunut sekä kansainvälinen varmennustoimeksianto ja standardi, on sen hyödyntäminen tilintarkastajille tuttua.

Jos kiinnostuit raportista ja haluat saada sen käyttöösi, ota yhteyttä nimettyyn SD Worxin Delivery Manageriin.

Mitä hyötyä ISAE 3402 -standardista on asiakkaidemme tilintarkastuksessa?

Meillä Suomessa SD Worxilla käytössämme on ISAE 3402 -varmennusstandardi, jonka avulla tuotamme luotettavaa ja laadukasta palkkapalvelua ulkoistuspalveluasiakkaillemme. ISAE 3402 on laatustandardi ja varmennustoimeksianto yrityksen tai asiakkaan taloudelliseen raportointiin vaikuttavista prosesseista.

ISAE-lyhenne tulee sanoista: International Standard on Assurance Engagements. Se perustuu liiketoiminnan riskiarviointiin sekä arvioinnin pohjalta määriteltyjen kriittisten prosessien ja prosessin vaiheiden kontrolleihin, joilla voidaan varmentaa riskienhallinta sekä siten palvelun laatu.

ISAE-standardin saamiseksi ulkoinen auditoija suorittaa tarkastuksen palkkahallinnon prosesseihin. Prosessikontrollien toimivuus osoitetaan dokumentoinnilla, joilla todennetaan tehty työ ja sen laatu.

ISAE-auditointi tarkastelee aina menneitä tapahtumia, eikä siis ota kantaa tulevaan. Auditoinnin ja sen tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä muutoksia prosesseihin ja toimintamalleihin, jos muutostarpeita nousee esiin. ISAE-laadunvarmennuksen tarkoitus on sekä ennaltaehkäistä mahdollisia virheitä ja väärinkäyttöjä että löytää mahdollisesti tapahtuneet virheet.

Raportti kuvaa palkanlaskennan prosessin vaiheet

Suomessa SD Worxilla ISAE-prosessi on integroitu palkanlaskennan prosessiin, jotta tarvittavien kontrollien ja dokumenttien työstäminen sujuisi normaalin työn ohessa ja siten kuvastaisi nimenomaan todellista palkanlaskennan tilannetta. Riskienhallinnan ja kontrollimatriisin mukaisesti sovitut varmennustoimet suoritetaan säännöllisesti jokaisesta palkka-ajosta tai muun syklin mukaisesta aikataulusta koko vuoden ajan, vaikka auditointiperiodimme on tammikuun alusta lokakuun loppuun.

”ISAE-kontrollien avulla voimme ulkoistuspalveluissa varmistaa laadukkaan ja oikea-aikaisen palkanlaskennan prosessin alusta loppuun saakka”, kertoo SD Worxin Delivery Manager Irina Arkanen.

Miksi emme ole valinneet kokonaista kalenterivuotta auditointiin? Asiakkaidemme tilintarkastajat tarvitsevat auditointiraporttia useimmiten jo ennen vuodenvaihdetta, joten valitsemallamme aikataululla raportin toimittaminen tilintarkastajille yrityksen tilinpäätöksen aikataulussa onnistuu. Tarvittaessa toimitamme myös erillisen vahvistuskirjeen asiakkaalle, jossa vahvistamme koko kalenterivuoden osalta toimivamme saman kontrolloidun prosessin mukaan.

Yksityiskohtaista tietoa palveluiden laadusta

Itse auditoinnit toteuttaa ulkopuolinen auditoija vuosittain syys–lokakuussa. Auditoinnit kattavat ulkoistuspalveluissamme palkkapalvelun asiakaskunnan. Auditoijat valitsevat tarkastusotokset kontrollimatriisin kaikista kontrolleista ja antavat lopuksi yksityiskohtaiset lausunnot tarkastuksen tuloksista. Näistä auditoinnin ja tarkastuksen tuloksista kootaan ISAE 3402 Type II -raportti, jonka ulkoistuspalveluasiakkaamme voivat tilata itselleen ja näin säästää selvää rahaa omissa tilintarkastuskustannuksissaan.

Raportin avulla asiakas saa myös yksityiskohtaista tietoa SD Worxin ulkoistuspalveluiden toteutuneesta laadusta. SD Worxin laatuun kuuluvat myös kriittiset IT-kontrollit tietoturvaan ja -suojaan liittyen, joilla varmistamme asiakasdatan turvallisen käsittelyn ja säilytyksen.

Ulkoistuspalveluiden ISAE 3402 -standardin lisäksi SD Worxilla on koko organisaation kattavat ISO 27001 & 27701 tietoturva- ja tietosuojastandardit näiden kriittisten osa-alueiden laadun varmistamiseksi. ”Näiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvien sertifikaattien ja standardien lisäksi haluamme olla vastuullinen työnantaja ja huolehtia myös ympäristöstämme. Olemmekin sertifioitu myös ISO 14001 Ympäristönhallinnan yrityksenä SD Worxissa Pohjoismaissa”, toteaa SD Worxin Quality Manager Laura Antila.

 

Lisätietoja:

Laura Antila
Quality Manager
laura.antila@sdworx.com

Irina Arkanen
Delivery Manager
irina.arkanen@sdworx.com