1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Laatu & Ympäristö>
ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista

ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista

Vastuullisuus on tärkeä osa menestyvän organisaation liiketoimintaosaamista. Vastuullinen organisaatio toimii kestävällä tavalla ja pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutuksia. Kuinka SD Worxilla varmistetaan ympäristön huomioonottavat toimintatavat?

Mikä on ISO 14001 -sertifikaatti?

ISO 14001 on ympäristöasioihin liittyvä sertifikaatti, jonka avulla määritellään, kuinka organisaatiot ottavat ympäristönäkökulmat toiminnassaan huomioon. Standardin tarkoitus on tarjota organisaatiolle viitekehys ympäristönsuojeluun vaatimuksineen ja soveltamisohjeineen. Näitä vaatimuksia ISO 14001 -sertifioitu organisaatio myös sitoutuu noudattamaan.

Mikä on ISO 14001 -sertifikaatin tavoite?

Yleisesti ottaen sertifikaatin tavoite on vaikuttaa globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen. Yritystasolla tavoitteenamme on paitsi vaikuttaa toimillamme ilmastonmuutokseen, myös arvojemme mukaisesti varmistaa, että koko henkilöstöllä on ympäristöystävällinen ja kestävä ajattelutapa kaikessa mitä teemme.

Millaisia toimia sertifikaatin myöntäminen edellyttää?

Aluksi kartoitamme lähtötilanteen sekä organisaatiomme ympäristövaikutukset. Tämä tapahtuu auditoimalla kaikki Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron toimistot. Tarkoituksena on selvittää ympäristöön vaikuttavien tekijöiden nykytila. ICT-toimijana kartoitamme myös tarkasti konesaliemme ympäristövaikutukset ja seuraamme niitä yhdessä kumppanimme kanssa jatkuvasti. Jo tällä hetkellä SD Worx Cloudin käytössä olevan palvelinkeskuksen energiatehokkuus on maailman huippua. Konesaleissa käytetään vähän virtaa syöviä laitekokonaisuuksia, ja palvelimista syntyvä lämpö jatkojalostetaan ja käytetään takaisinkierrätettynä Espoon kotitalouksille.

Kun olemme kartoittaneet nykytilan, määrittelemme toimenpiteet kehityskohteiden korjaamiseksi. Asetamme sekä vuosi- että kvartaalitason mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja joita päivitetään vähintään vuosittain. Tulemme myös kommunikoimaan tavoitteet ja toimintatavat henkilöstöllemme, jotta jokainen työntekijä tuntee tavoitteet ja tietää, kuinka voi toimillaan edesauttaa tavoitteiden saavuttamista.

Itse sertifikaatin myöntäminen edellyttää organisaation johdon hyväksymään ympäristöpolitiikkaa, joka johdetaan organisaation arvoista. Ympäristöpolitiikka toimii perustana konkreettisille toimille ja toimintatavoille, joiden avulla organisaatio varmistaa ympäristöystävällisen ja kestävän toiminnan läpi organisaation.

Millaisia tavoitteita SD Worxilla sertifikaatin osalta on?

SD Worxin tavoitteena on luoda ja jalkauttaa organisaatioomme kokonaisvaltaisesti ympäristöystävällinen ja kestävä toimintatapa. Konkreettisia tavoitteita sertifikaatin osalta voivat olla esimerkiksi paperinkäytön vähentäminen, kierrätyksen lisääminen sekä matkustus- ja etätyöskentelyohjeiden päivittäminen.

Miksi yritysten tulisi olla ISO 14001 -sertifioituja?

ISO 14001 -sertifikaatti on jo nyt monella toimijalla edellytyksenä kumppanuuksien solmimiselle, ja tulevaisuudessa sertifikaatin merkitys vain vahvistuu. Myös SD Worxin kumppanivalinnoissa painotetaan ympäristötekijöitä. Vaadimmekin kaikilta yhteistyökumppaneiltamme selvitystä siitä, kuinka ympäristöasiat yhteistyöyrityksissä otetaan huomioon. Konkreettinen esimerkki tästä on tulevaisuuden toimitilahaut, jossa potentiaalisen toimistokiinteistön ympäristöluokitus tulee varmasti olemaan yksi ratkaisevista tekijöistä.