1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Palkkahallinto>
payroll news

Palkanlaskennassa tapahtuu – tässä olennaisimmat muutokset

Vielä kuluvana vuonna verotukseen ja palkanlaskentaan vaikuttaa moni merkittävä uudistus. Niistä olennaisimpia ovat perhevapaauudistus, verohallinnon Vero API -palvelu sekä asteittain toteutettava henkilötunnusten uudistaminen. Kuluvan vuoden vuosi-ilmoitukset on jätettävä tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Verotuksessa tapahtuu paljon vielä tänä vuonna. Palkanlaskentaan ja verotukseen vaikuttavat loppuvuonna merkittävästi esimerkiksi perhevapaauudistus ja Verohallinnon Vero API -palvelu.

Elokuun alussa voimaan astunut perhevapaauudistus toi mukanaan muun muassa uusia ilmoitusteknisiä asioita: poissaolojaksot pitenivät ja entistä suurempi määrä syntyvän lapsen elämään kuuluvia ihmisiä voi nyt hyödyntää perhevapaita.

Myös päivämäärillä on omat oleelliset vaikutuksensa: uutta ja vanhaa lakia sovelletaan toistaiseksi rinnakkain sen mukaan, onko lapsen laskettu syntymäaika aikaisintaan 4.9.2022 vai syntyikö lapsi 29.7.2022 tai ennen sitä.

Kun verotuksen muutoksista puhutaan, on syytä huomioida, onko kyse kuluvasta verovuodesta 2022 vai muutoksista, jotka on suunniteltu tänä vuonna mutta jotka tulevat voimaan ensi vuoden alussa. Vastaavasti verovuoteen 2022 vaikuttavat edellisvuonna tehdyt päätökset, joita on sovellettu vasta tämän vuoden alusta.

Reaaliaikainen rajapintapalvelu helpottaa työtä

Perhevapaauudistuksen lisäksi isoin lähiajan uudistus on se, että verokorttien automaattinen haku verottajalta onnistuu uuden Vero API -palvelun kautta. Uudistus on yksi keskeisimmistä palkanlaskentaa helpottavista ajankohtaisista asioista. Palkka-asiantuntija saa tarvitsemansa verokorttitiedot käyttöönsä aina ennen palkanlaskennan aloittamista Vero API -rajapinnan kautta.

– Vero API on verohallinnon tarjoama reaaliaikainen palvelu. Rajapintapalvelu on tarkoitettu ohjelmistotoimittajille ja muille palveluntarjoajille, jotka tekevät omaa ohjelmistokehitystä, SD Worxin Timo Saarinen kertoo. Hän vastaa Suomen SD Worxillä sähköisestä tiedonsiirrosta yritysten ja viranomaisten välillä.

Vero API:n avulla palkka-asiantuntija voi hakea verokorttitiedot verottajalta Vero API -rajapinnan kautta aina ennen palkanlaskennan aloittamista. Tällä hetkellä Vero API -rajapinnat ovat olemassa esimerkiksi autoverotuksessa, arvonlisäverossa, ennakonpidätystiedoissa sekä eläke- ja etuustietojen ilmoittamisessa.

– Palvelulla pyritään laajentamaan toiminnallisuutta. Sen ansiosta perusverokorttia tai muutosverokorttia ei enää tarvitse toimittaa palkanlaskentaan vaan tiedot on mahdollista hakea suoraan sähköisesti verohallinnon Omavero-palvelusta, Saarinen kuvailee.

Saarinen on SD Worxilla myös Vira-tuotteen omistaja. Se on palvelu, jonka avulla pystytään välittämään ilmoitukset tulorekisteriin, verohallintoon sekä ammattiliitoille. Vira-nimi kuvastaa viranomaisraportointia.

– Vira on kaksisuuntainen järjestelmä: me välitämme vuosi-ilmoitus- ja tulorekisteritietoja viranomaisille. Me myös noudamme verohallinnon järjestelmästä verokorttitietoja hiljattain rakennetun Vero API -rajapinnan kautta, Saarinen kertoo.

Henkilötunnusjärjestelmän uudistus tulossa

Verotukseen liittyviin työtehtäviin vaikuttaa myös valtiovarainministeriön uudistama ja kehittämä henkilötunnusjärjestelmä. Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys uudistuksesta eduskunnalle ensi syksynä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa, jolloin otetaan käyttöön myös henkilötunnusten uudet välimerkit. Nykyisistä henkilötunnuksista ei olla kuitenkaan toistaiseksi luopumassa, vaan ne pysyvät ennallaan. Työn alla ovat myös uudet sukupuolineutraalit henkilötunnukset, mutta niitä koskevat muutokset ovat tulossa voimaan vasta alkuvuonna 2027. 

– Hetu-uudistus ei aluksi vaikuta suoraan palkka-asiantuntijan työhön, vaan siinä on kyse muutoksista sähköisissä tietovirroissa. Ensimmäiset muutokset sähköiseen ilmoittamiseen saattavat olla ajankohtaisia jo vuonna 2023, Saarinen kertoo.

Uudistuksen isoimmat muutokset tapahtuvat ”konepellin alla”

Hetu-uudistuksen yhteydessä on myös käyty keskusteluja niin sanotuista etärekisteröidyistä henkilöistä.

– Tämä tarkoittaa, että jatkossa ulkomaalaiselle henkilölle pystyttäisiin luomaan henkilötunnus sovelluksen kautta ilman, että hänen tarvitsisi käydä viranomaisen luona ikään kuin tunnistautumassa. Näin henkilö saisi suomalaisen henkilötunnuksen ja pystyisi rekisteröitymään Suomen väestötietojärjestelmään jo ennen kuin hän on edes saapunut maahan. Ilman henkilötunnusta Suomessa ei pysty asioimaan kovin sujuvasti, sillä sitä tarvitaan esimerkiksi tilin avaamista ja palkan maksamista varten.

Etärekisteröinti vaikuttaisi palkanlaskentaan ja veroasioihin. Kokonaisuutena henkilötunnuksiin liittyvä muutos pyritään kuitenkin toteuttamaan niin, että siitä aiheutuu palkansaajille mahdollisimman vähän haasteita.

– Näkyvin osuus tapahtuu ”konepellin alla”. Muutos näkyy eniten meille, jotka hoidamme sähköistä viranomaisraportointia, ja toisaalta se näkyy tulorekisterin ja verohallinnon päässä. Sekä he että me muutamme tietojärjestelmiä niin, että pystymme käsittelemään uusia numerosarjoja, Saarinen summaa.

Haluatko lukea lisää henkilöstö- ja palkkahallinnon ajankohtaisista asioista?
Tilaa uutiskirjeemme!