1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Saavuta liiketoimintatavoitteesi suorituskyvyn johtamisen avulla

Saavuta liiketoimintatavoitteesi suorituskyvyn johtamisen avulla

Suorituskyvyn johtaminen auttaa pilkkomaan liiketoimintatavoitteet arjessa työstettäviksi tavoitteiksi

Suorituskyvyn johtamisella (engl. Performance Management) on tärkeä rooli yrityksen tavoitteiden ja strategioiden toteuttamisen kannalta. Suorituskyvyn johtamisen järjestelmätuki auttaa pilkkomaan liiketoimintatavoitteet ryhmä- ja yksilötason tavoitteiksi, jolloin on selkeämpää, kuka tekee mitä ja mistä syystä. Tämä vuorostaan parantaa usein niin motivaatiota kuin suorituksiakin.

– Suorituskyvyn johtaminen auttaa työnantajaa varmistamaan, että organisaation tavoitteet täyttyvät mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Yrityksissä on yleensä määritelty koko organisaation läpäisevä liiketoimintafokus ja organisaatiotavoite. Suorituskyvyn johtaminen auttaa nivomaan nämä tavoitteet yhteen ja pilkkomaan ne yleisistä organisaatiotavoitteista osasto-, yksilö- tai prosessitason tavoitteiksi, joita voidaan työstää arjessa. Näin eri tiimit ja työntekijät voivat yhdessä viedä toimintaa oikeaan suuntaan, kertoo Johan WikströmSD Worxin tuoteasiantuntija.

Säännöllisestä palautteesta on eniten hyötyä

Suorituskyvyn johtaminen voidaan toteuttaa eri tavoin eri organisaatioissa. Suorituskyvyn arviointiin liittyen on pääsääntöisesti kaksi eri toteutustapaa:

 1. Vuosittainen arviointi: Aikaa vievä prosessi, joka toteutetaan kerran tai kahdesti vuodessa työntekijöiden suoritusten arvioimiseksi. Tämä arviointimenetelmä koetaan usein tehottomaksi ja vanhanaikaiseksi, sillä tällöin kiinnitetään enemmän huomiota työntekijöiden aiempaan toimintaan kuin heidän tämänhetkiseen toimintaansa.
 2. Jatkuva arviointi: Säännöllisesti ympäri vuoden pidettävät palautekeskustelut, joiden tarkoituksena on parantaa tuloksia välittömästi ja läheisessä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Jatkuvan arvioinnin menetelmässä voidaan tehdä muutoksia työtapaan tai tavoitteisiin nopeasti ja joustavasti.

– Hyvä järjestelmätuki, joka esimerkiksi lähettää esihenkilöille muistutuksen, kun on aika järjestää yksilökeskustelut työntekijöiden kanssa, auttaa organisaatiota arvioimaan työskentelyä jatkuvasti. Järjestelmätuki tasoittaa tietä kohti suoritukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa yrityksen johto voi luottaa siihen, että kaikkia työntekijöitä arvioidaan ja seurataan samalla tavalla ja että kaikki työntekijät työskentelevät kohti samaa tavoitetta. Työntekijöiden arviointi ei ole pääasia, vaan keskustelut lisäävät myös henkilöstön sitoutumista ja tarjoavat uutta ymmärrystä tuottavuudesta ja motivaatiosta, mikä vuorostaan voi parantaa suorituskykyä, Johan kertoo.

Näin järjestelmätuki voi helpottaa suorituskyvyn johtamista

Jatkuva seuranta toimii myös henkilöstölle osoituksena siitä, että yritys näkee työntekijöiden suoritukset, kannustaa heitä ja palkitsee heitä tavoitteiden saavuttamisesta. Näiden tapaamisten kautta yritys voi kehittää, tukea ja valvoa työntekijöiden työtapaa, jotta saadaan mahdollisimman hyviä tuloksia.

– Yritykset tietenkin haluavat sitoutuneita ja kunnianhimoisia työntekijöitä, jotka työskentelevät tehokkaasti ja huolellisesti. Näin ei kuitenkaan aina ole – olemmehan kaikki vain ihmisiä. Säännöllisen seurannan myötä organisaatiot voivat havaita ongelmat ajoissa ja reagoida niihin, Johan kertoo.

Johan Wikström kertoo neljä asiaa, missä toimiva järjestelmätuki voi parantaa yrityksesi suorituskykyä:

 1. Jatkuva palaute: Järjestelmätuen ansiosta esihenkilöiden on helppo seurata yksilöiden kehitystavoitteita. Organisaation on helpompi tehdä perusteltuja päätöksiä esimerkiksi ylennyksiin, palkankorotuksiin ja bonuksiin liittyen.
 2. Läpinäkyvyys: Järjestelmä antaa henkilöstöhallinnolle mahdollisuuden valvoa, järjestävätkö esihenkilöt säännöllisesti palautekeskusteluja vai eivät, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.
 3. ”Nousevien tähtien” huomioiminen: Järjestelmä antaa tietoa työntekijöistä, joiden suoritusta kannattaa kannustaa ja palkita, ja kertoo miksi ja milloin näin olisi syytä tehdä. Lupaavien nousevien tähtien kannustaminen on tärkeää tuottavuuden ylläpitämiseksi.
 4. Lisää motivaatiota: Organisaatioissa, joiden suorituskyvyn johtamiseen liittyvät prosessit ja järjestelmät ovat hyvällä mallilla, työntekijät ovat yleensä motivoituneempia ja tyytyväisempiä työhönsä.

  Haluatko kuulla aiheesta lisää?

   Ota yhteyttä