1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Anonyymi työnhakijan CV

Näin anonyymi rekrytointi tulevaisuudessa muuttaa työnhakua

Anonyymi rekrytointi on ajankohtainen ilmiö, joka pyrkii luomaan tasapuolisemman ja objektiivisemman lähestymistavan työnhakuun. Siinä keskitytään hakijoiden ammatilliseen osaamiseen henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan. SD Worxin Pohjoismaiden Talent Acquisition Partner Shiva Shourien mukaan tulevaisuudessa anonyymi rekrytointi voi tarjota keinoja vahvempien ja monimuotoisempien tiimien rakentamiseen.

Anonyymi rekrytointi on innovatiivinen lähestymistapa, joka pyrkii tasoittamaan työnhakijoiden lähtökohtia ja lisäämään rekrytointiprosessiin objektiivisuutta. Käytännössä anonyymi rekrytointi tarkoittaa sitä, että hakijan henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, valokuva, ikä ja sukupuoli, eivät ole esillä hakuvaiheessa.

Anonyymin rekrytoinnnin avulla pyritään vähentämään ennakkoluuloja. Kun hakijasta on esillä ainoastaan osaaminen ja kokemus, rekrytointiprosessi on mahdollisimman objektiivinen ja reilu kaikkia hakijoita kohtaan.

Anonyymi rekrytointi on vielä niin uusi käytäntö, etteivät kaikki suuret yritykset mukaan lukien SD Worx ole vielä ottaneet sitä käyttöön, vaikka ilmiö on herättänyt laajasti kiinnostusta.

  Anonyymi rekrytointi tarjoaa mahdollisuuden tasa-arvoon

  SD Worxin Ruotsissa työskentelevä Talent Acquisition Partner Shiva Shourie näkee anonyymissa rekrytoinnissa paljon hyviä puolia.

  Anonyymi rekrytointi on hyvä asia, koska sen ansiosta kaikilla on periaatteessa yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi. Yritykseen tulee henkilöitä erilaisista taustoista, eri maista ja eri työkulttuureista, mikä edistää yrityksen monimuotoisuutta ja sitä kautta innovatiivisuutta. Tässä ei ole kyse pelkästään ulkomailta tulevien palkkaamisesta, vaan henkilöistä, joilla on tuoreita näkökulmia ja kykyä tunnistaa mahdolliset kehityskohteet.

  Shourie vastaa SD Worxilla Pohjoismaissa uusien osaajien löytämisestä. Hänellä itsellään on mielenkiintoinen tausta. Hän syntyi Intiassa, muutti myöhemmin Iso-Britanniaan, jossa asui yli kymmenen vuotta, ja lopulta hän asettui Ruotsiin. Vuonna 2022 hän aloitti työn SD Worxilla.

  Anonyymi rekrytointi voi edistää työpaikkojen monimuotoisuutta, kun painopiste on henkilön tuomassa lisäarvossa, eikä pelkästään henkilössä itsessään. Shourie arvioi, että hänen oma taustansa auttaa häntä rekrytointityössä.

  – Tehtäväni on varmistaa, että jokainen ehdokas otetaan huomioon taustastaan riippumatta. Yritän keskittyä osaamiseen, en taustaan, sukupuoleen tai siihen, mistä henkilö tulee.

   Asenne ja motivaatio ovat rekrytoinnin ytimessä

   On olemassa työpaikkoja, joissa työhön tarvitaan nimenomaan paikallisen kielen hallitsevia henkilöitä. Tämä ei tarkoita, että henkilön välttämättä tulisi olla suomalainen tai ruotsalainen. Riittää, kunhan hän ymmärtää paikallista kieltä tarpeeksi.

   Anonyymi rekrytointi voi kuitenkin tuoda haasteensa, koska sen ydinajatus on, että prosessissa otetaan huomioon vain henkilön osaaminen. Omassa työssään Shourie pyrkii olemaan ennakkoluuloton.

   – Mutta minäkin olen vain ihminen. Minulla voi olla ennakkoluuloja, enkä edes välttämättä tiedosta sitä. Yritän kuitenkin olla niin objektiivinen kuin mahdollista. En katso vain osaamista ja kokemusta, vaan ennen kaikkea henkilön asennetta ja motivaatiota.

   Tämä lähestymistapa antaa työllistymismahdollisuuden myös ihmisille, joilla ei ehkä ole vahvaa ansioluetteloa, mutta joiden asenne ja motivaatio ovat korkealla. Shourie kannustaakin työnhakijoita kertomaan hakukirjeissään, miksi he olisivat täydellisiä ehdokkaita avoinna olevaan paikkaan.

    Anonyymi rekrytointi edellyttää arvopohdintaa

    Shourie olisi valmis ottamaan anonyymin rekrytoinnin käyttöön, jos rekrytointityökalut tekisivät sen mahdolliseksi. Jo ennen työkaluvalintaa monessa organisaatiossa tulisi myös pohtia arvomaailmaa.

    Anonyymi rekrytointi edellyttää, että yrityksessä pohditaan ja tunnistetaan tietoisesti ennakkoluuloja ja stereotypioita.

    – Tämä on ensimmäinen askel, jos anonyymi rekrytointi halutaan integroida tehokkaasti organisaation rekrytointiprosessiin. Tämä vaihe on kriittinen, kun rekrytoinnissa pyritään objektiiviseen arviointiin, joka perustuu hakijoiden ammatilliseen osaamiseen.

     Anonyymin rekrytoinnin tulevaisuus ja kehitysnäkymät

     Shourie arvioi, että anonyymin rekrytoinnin laaja hyödyntäminen edellyttää lisää tutkimusta.

     – Tulevaisuudessa on tärkeää seurata, miten anonyymi rekrytointi kehittyy ja sopeutuu eri työympäristöihin. Teknologian ja työkalujen kehittäminen voi helpottaa käytännön toteutusta, ja yritykset voivat löytää tasapainon anonyymin rekrytoinnin ja paikallisten työvaatimusten välillä. Samalla on jatkuvasti syytä arvioida ja päivittää käytäntöjä, jotta ne ovat tehokkaita ja tukevat monimuotoisuutta.

     Shourie uskoo, että tulevaisuudessa yhä useammassa organisaatiossa voidaan harkita anonyymin rekrytoinnin integroimista osaksi rekrytointiprosesseja, koska se edistää avoimuutta, tasapuolisuutta ja työyhteisöjen monimuotoisuutta.

     – Näin voidaan luoda vahvempia tiimejä ja edistää innovaatioita eri näkökulmista.

      Mitä etua anonyymista rekrytoinnista on?

      Objektiivisuus ja tasapuolisuus
      Anonyymissa rekrytoinnissa mahdollisille ennakkoluuloille ei ole sijaa, kun keskitytään ainoastaan hakijan ammatillisiin taitoihin, osaamiseen ja kokemukseen. Näiden tekijöiden avulla luodaan objektiivinen perusta arvioinnille, mikä edistää rekrytointiprosessin tasapuolisuutta.

      Monimuotoisuus
      Hakijoiden osaaminen ja asenne korostuvat, kun henkilökohtaiset tekijät jäävät taka-alalle. Anonyymi rekrytointi tekee mahdolliseksi houkutella laajempaa joukkoa osaajia erilaisista taustoista, mikä on rikkaus yritykselle.

      Työilmapiiri
      Anonyymi rekrytointi vaikuttaa myös työilmapiiriin, kun rekrytointiprosessi on ollut oikeudenmukainen ja avoin. Se voi parantaa tiimityöskentelyä, kun kaikki lähtevät ikään kuin samalta viivalta – tasa-arvoisina ja sellaisina kuin ovat.

      Yrityksen maine
      Anonyymi rekrytointi voi parantaa yrityksen mainetta tasa-arvoisena työnantajana ja houkutella osaavampia hakijoita. Tämä voi heijastua myönteisesti yrityksen brändiin, mikä taas auttaa tulevaisuudessa entistä parempien työntekijöiden löytymistä.