1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Opas Miten hyödymme uuden HR- ja palkkaratkaisun hankinnasta

Digitaalinen perehdytys lisää tuottavuutta ja uuden henkilön sitoutumista

Perehdyttäminen on tärkeä osa työsuhdetta. Se on mahdollista aloittaa digitaalisesti heti, kun työntekijä on allekirjoittanut työsopimuksen.

Työsopimuksen allekirjoittamisen ja ensimmäisen työpäivän välinen ajanjakso on merkittävää aikaa. Työpaikan vastaanottanut henkilö suhtautuu yleensä uuteen työhönsä myönteisesti ja on motivoitunut aloittamaan tehtävässään. 

Suurin osa uusista työntekijöistä päättää ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, haluavatko he jatkaa yrityksessä.

Onnistunut perehdytys auttaa työntekijää onnistumaan työssä nopeammin ja antaa myös työnantajalle paremmat mahdollisuudet pitää kiinni uudesta työntekijästä.

Puutteellinen perehdytys sen sijaan voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että vasta aloittanut henkilö alkaa etsiä uusia mahdollisuuksia jo ennen kuin on päässyt sisään uuteen työhönsä.  

Lue myös blogimme: Rekrytointi ja perehdytys: Milloin uudesta työntekijästä tulee tuottava?

Koska aika on kallista, digitaalinen perehdytys on kustannustehokasta ja sopii niin esimiehille kuin työntekijöillekin. 

Viisi vinkkiä onnistuneeseen perehdytykseen:

1. Kattavan perehdytyksen ansiosta uusi henkilö sitoutuu yritykseen nopeammin, mikä lisää työn iloa ja kannustaa häntä. Varmista, että työntekijä perehdytetään työhön laadukkaasti. Silloin hänen on mahdollista saavuttaa nopeammin asetetut tavoitteet, ja hänen osaamistaan voidaan hyödyntää useammilla eri osa-alueilla.

2. Hyödynnä digitaalista oppimisalustaa niin, että perehdytysprosessi etenee sujuvasti ja ammattimaisesti. Uusi työntekijä voi järjestelmän kautta esimerkiksi osallistua koulutukseen, jossa toimitusjohtaja tai esimies toivottaa hänet tervetulleeksi työpaikalle. Varmista, että tarpeelliset tiedot välitetään työntekijälle helposti omaksuttavalla tavalla – ei valtavana tietopakettina yhdellä kertaa.

3. Räätälöi perehdytystä niin paljon kuin mahdollista. Lataa oppimisalustalle oleellista tietoa sisältäviä asiakirjoja, joista on uudelle työntekijälle hyötyä. Jos kaikki yritystä koskevat tiedot on koottu digitaaliselle oppimisalustalle, tietojen räätälöiminen on helppoa.

4. Jatkuva seuranta auttaa työntekijää tavoitteiden saavuttamisessa ja esimiestä ja työntekijää kehittämään yhteistyötään. Esimies voi esimerkiksi tiedustella perehdytysprosessin sujumisesta joko keskustelemalla asiasta työntekijän kanssa tai sähköisten lomakkeiden avulla. Sähköisistä lomakkeista on helppoa kerätä tietoa, jonka avulla prosessia voidaan jatkuvasti kehittää paremmaksi.

5. Muista, että niin uudet kuin muutkin työntekijät ovat työnantajansa lähettiläitä. Työssä viihtyvät, motivoituneet työntekijät puhuvat työnantajastaan hyvää ja vahvistavat myönteistä työnantajakuvaa. Uuden työntekijän laadukas perehdyttäminen parantaa tuottavuutta, sitouttaa työntekijöitä ja lisää työn iloa.

Kun edellytykset digitaaliseen perehdytykseen ovat kohdallaan, perehdytyksen kaikki osa-alueet voidaan integroida samaan prosessiin, jolloin tuottavuus kasvaa merkittävästi.

Täysin digitaalinen perehdytysprosessi voi vähentää perehdytykseen käytettyjä tunteja viikossa jopa 40–60 % työtehtävää kohden. Lisäksi digitaalinen perehdytys voi lyhentää jopa 70–80 % aikaa, joka kuluu rekrytoinnista työntekijän täyteen tuottavuuteen. 

SD Worxin ja Learnifierin integraation avulla on mahdollista automatisoida prosessit rekrytoinnista perehdytykseen. Näin automaation avulla voidaan varmistaa, että perehdytyskurssit kohdistetaan oikeille henkilöille ja oikeisiin tehtäviin.

    Opas: Miten hyödymme uuden HR- ja palkkaratkaisun hankinnasta?

    Kokemuksemme perusteella kokosimme oppaaseen kuusi keskeistä syytä, miksi järjestelmän uusiminen kannattaa.