1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Laatu & Ympäristö>
Läpinäkyvä laatu lisää luottamusta ja tuo kilpailuetua

Läpinäkyvä laatu lisää luottamusta ja tuo kilpailuetua

Mikä on laadun määritelmä? Laadulla voidaan tarkoittaa tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, sekä laatuvaihtelua ja sen hallintaa. Laadulle lienee yhtä monta määritelmää kuin määrittelijääkin, mutta yhteneväistä kaikissa on laadun merkitys asiakaskokemuksessa. Oli kyse sitten mistä tahansa hankinnasta, asiakas haluaa riittävän hyvää laatua. Laatutaso ja sen vaatimukset toki vaihtelevat hankinnan mukaan. Siksi vaatimustason vaihtelusta tai toleranssista voi kuvaavasti puhua sanoin ”riittävän hyvä”. Ei aina täydellinen, mutta tarpeeseen nähden juuri sopiva.

Laatu on siis yhtä aikaa sekä abstrakti – ihmisestä ja mielipiteestä riippuva – että objektiivinen, mitattavissa oleva tavoite niin tuotteen valmistajalle kuin sen hankkijallekin. SD Worxilla laatu on tärkeässä roolissa kaikessa tekemisessä, aina teknisestä suorituskyvystä ja alustasta järjestelmäkehitykseen sekä palvelutuotantoon asti. Yksinkertainen esimerkki nämä kaikki osa-alueet kattavasta laadun merkityksestä löytyy jokaiselle työssä käyvälle tutusta palkanlaskennasta:

”Teen työhöni kuuluvia tehtäviä ja saan niistä sovitun korvauksen työnantajaltani. Oletan, että työnantajani huolehtii korvauksen maksamisen aina säännöllisesti, täsmällisesti, ajallaan ja sovitun suuruisena. Palkkaan olennaisesti liittyvät laadun mittarit ovat näin ollen palkanlaskennan aikataulu sekä oikeellisuus.”

Useimmille meistä on merkitystä, saako noin suunnilleen sen palkan mistä on sopinut vai ihan täsmälleen ja sentilleen sen mitä sopimusdokumenttiin on kirjattu. Erityisen vauhdilla ärsytysmittari heilahtaa, jos palkanlaskennan laadunvarmistuksessa on tapahtunut virhe ja tilille tupsahtava summa onkin pienempi kuin mitä odotti.

Oma palkka koetaan usein kovin herkkänä aiheena. Siitä ei useinkaan puhuta julkisesti: sen oletetaan pyörivän taustalla automaattisesti, ajallaan ja oikein, niin kauan kuin työ- tai virkasuhde on voimassa. Kun puhutaan palkanlaskennan laadusta, lienee selvää, että vaatimustaso on varsin korkea. Virheitä eli laatuvaihteluita ei sallita, ja kaiken tulee tapahtua ilman turhaa hässäkkää. Lisättäessä palvelua palkanlaskentaan – kuten palkanlaskennan ulkoistus – on sanomattakin selvää, että laadun merkitys sen kuin kasvaa. Asiakkaan odotusarvona on virheetön ja ajantasainen laatu kohtuullisella hinnalla. Laadusta ei useinkaan olla valmiita maksamaan lisää, mutta siihen liittyvistä vaatimuksista ei myöskään olla valmiita tinkimään.

SD Worxilla panostetaan laatuun mahdollisimman läpinäkyvästi. Haluamme olla luotettava ja turvallinen kumppani asiakkaillemme. Tuottamalla korkealaatuista, mitattavissa olevaa palvelua voimme osoittaa olevamme asiakkaan luottamuksen arvoisia. SD Worxin asiakaslupauksen mukaisesti haluamme ymmärtää ja tukea asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa huolehtimalla kokonaisvaltaisesti asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden laadusta. Osoittaaksemme konkreettisesti mitä laatu meille sdworxlaisille merkitsee, sekä miten varmistamme lupaamamme korkean laatutason, julkaisimme laatupolitiikan tukemaan tätä luottamuksen polkua. Laatupolitiikka rakennetaan aina yrityksen strategiaan sopivaksi ja kuten yrityksen visio näyttää suunnan siitä, minne ollaan menossa, laatupolitiikka ja laatutavoitteet osoittavat sen, kuinka visiota kohti halutaan edetä.

Noudatamme SD Worxilla kansainvälisesti tunnistetun laatustandardin ISO 9001 asettamia laatuvaatimuksia. Tämän lisäksi ulkoistuspalveluissa mitataan laatua vuosittain palkanlaskentaan hyvin sopivan ISAE 3402 laadunvarmennusstandardin kautta. Olemme sertifioitu palveluntuottaja laatuun merkittävästi vaikuttavan tietoturvan osalta (ISO 27001) ja lisäksi panostamme kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin ISO 14001 standardin avulla.

Laadunhallinnassa olennaista on tavoitteisiin perustuva laadun mittaaminen ja seuranta. Laadunhallintaa tulee ajaa aito halu kehittää ja parantaa toimintaa jatkuvasti. Lienee sanomattakin selvää, että pelkkä mittaaminen ja seuranta ei riitä, mikäli niiden myötä ei synny motivaatiota kehittää ja kehittyä yhä paremmaksi.

Liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset muuttuvat tänä päivänä kiivaaseen tahtiin. Jotta organisaatio pysyy muutosvauhdissa ja menestyy liiketoiminnassaan, edellyttää se vakaata perustaa. Laadunhallintajärjestelmän ja sitä ohjaavan laatupolitiikan tehtävä on auttaa henkilöstöä ja yritystä rakentamaan se vakaa perusta, jonka päälle voidaan luottavaisin ja turvallisin mielin rakentaa vision ja strategian mukaista tulevaisuutta. Näin vastataan asiakkaan toiveisiin, tarpeisiin ja vaatimuksiin, sekä taataan paras mahdollinen asiakaskokemus.

Lue lisää SD Worxin laatupolitiikasta.