1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Laatu & Ympäristö>
Ympäristövastuu on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeä teema alalla kuin alalla. Se on kuitenkin myös hyvin monimutkainen kysymys, jonka hallinta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voi tuntua hankalalta. Miten ottaa huomioon samaan aikaan sekä laitteiden valmistuksessa käytettyjen mineraalien eettisyys, laitteiden kierrätys tietoturvallisesti että koneiden vaatima energia?

Energia talteen ja pilvipalvelut käyttöön – 4 askelta kohti vihreitä IT-ratkaisuja

Nämä neljä askelta auttavat pieniäkin organisaatioita ottamaan isoja harppauksia ympäristöystävälliseen suuntaan

1. Valitse yhteistyökumppanit oikein

Oikeiden yhteistyökumppaneiden valinta on kaiken a ja o, olipa kyseessä laitevalmistaja tai sovellusten ja palveluiden tarjoaja. 

Tutustu yhteistyökumppaneiden vastuullisuuteen ja esimerkiksi kierrätysprosesseihin huolella ja kysele ja vaadi ympäristöystävällisyyttä. Vastuullisuusasiat ovat yhä enemmän ja enemmän pinnalla, ja mitä useampi asiakas kysyy niiden perään, sitä enemmän palveluntarjoajilla on syytä perehtyä niihin.

Kun osaava yhteistyökumppani huolehtii esimerkiksi kierrätyksestä ja käyttää uusiutuvaa energiaa, pääsee pieni organisaatio nauttimaan tästä osaamisesta. 

 2. Ota energia talteen

Konesalit ovat isoja energiankuluttajia: ne käyttävät tällä hetkellä nelisen prosenttia maailman energiasta. Energiaa kuluu toisaalta koneiden pyörittämiseen ja toisaalta jäähdyttämiseen, etteivät ne kuumene liikaa.

Moderneissa konesaleissa energia voidaan kuitenkin ottaa talteen. Esimerkiksi SD Worxin käyttämistä konesaleista energia ohjataan Espoon kaukolämpöverkkoon. Energiaa otetaan talteen vuodessa 20 000 kilowattituntia, mikä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.

3. Siirry pilvipalveluihin

Toisaalta pilvipalveluiden käyttö ja isojen konesalien pyörittäminen myös säästää energiaa. Jos kaikki organisaatiot pyörittäisivät sovelluksiaan omilla palvelimillaan ja omien konesaliensa avulla, palvelimet kävisivät ison osan ajasta vajaakäytöllä. 

Kun taas sovelluksia käytetään pilvipalveluiden avulla jaetuissa konesaleissa, laitteet ovat jatkuvassa käytössä, ja energian kokonaiskulutus pienenee. Kun mukaan lasketaan vielä energian talteenotto, mihin yksittäiset pienet toimijat eivät pystyisi, positiiviset ympäristövaikutukset moninkertaistuvat.

 4. Tarkastele koko elinkaarta

Koneiden ja laitteiden käytön lisäksi vastuullinen organisaatio ottaa huomioon IT-laitteiden koko elinkaaren. 

Pohdinta alkaa laitteiden valmistuksesta: miten mineraalit hankitaan ja laitteet kootaan. Missä se tapahtuu? Toinen tärkeä piste on elinkaaren loppupäässä: miten laitteet kierrätetään, ja miten iso osa komponenteista pystytään ottamaan talteen.

Osaava kumppani on kullanarvoinen erityisesti kierrätysvaiheessa, koska silloin on ympäristön lisäksi osattava ajatella myös tietoturvaa. Kun laitteilla käsitellään asiakkaiden luottamuksellisia tietoja, on luottamuksellisuus otettava huomioon myös kierrätysvaiheessa. 

Ympäristöasiat ovat tärkeitä yhä useammalle organisaatiolle, ja myös yhteistyökumppanit vastaavat trendiin. Mitä enemmän asiakkaat kysyvät ja vaativatkin ympäristöystävällisiä ratkaisuja, sitä enemmän niitä tulee tarjolle. 

Lue myös:

IT-alan edelläkävijöillä tietoturvan ohella ympäristöasiat toiminnan keskiössä: SD Worxille kansainväliset tietoturvan ISO 27001 ja ympäristöhallinnan ISO 14001 -sertifikaatit
ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista