1. Home>
  2. Uutiset ja tiedotteet>

SD Worxin tytäryhtiö Protime hankkii tekoälyteknologiaa ja laajentaa työvuorosuunnittelun kyvykkyyksiä

SheepBlue

Protime, belgialainen työajanhallintaratkaisujen markkinajohtaja, on ostanut tekoälyyn perustuvan työvuorosuunnitteluun tarkoitetun Sheepblue-ohjelmiston. Ohjelmiston on kehittänyt samanniminen vuonna 2018 perustettu startup-yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Wienissä Itävallassa. Ohjelmisto on erikoistunut työvuoropohjaisiin toimialoihin kuten valmistavaan teollisuuteen ja logistiikkaan, jotka vaativat tarkkaa työvuorosuunnittelua.

Yritysoston myötä Protime − joka tarjoaa jo tekoälyyn perustuvaa vähittäiskaupalle sekä majoitus- ja ravitsemusalalle räätälöityä työajanhallinta- ja työvuorosuunnitteluohjelmistoa − laajentaa työvuorosuunnittelun kyvykkyyksiään ja pystyy nyt tarjoamaan automatisoidun työvuorosuunnitteluohjelmiston kaikentyyppisiä työntekijöitä varten.

Protime on työajanhallinnan tunnettu nimi Belgiassa ja Alankomaissa, ja yrityksen tavoitteena on tulla sellaiseksi kaikissa 26 maassa, joissa sen emoyhtiö, johtava eurooppalainen henkilöstöpalvelujen tarjoaja SD Worx, toimii. Integroimalla tekoälyyn perustuvan ohjelmiston tulevina kuukausina täysin omaan työajanhallinnan ratkaisuunsa Protime pystyy realisoimaan ohjelmiston koko potentiaalin. Tuote ottaa huomioon lainsäädännön reunaehdot, työaika- ja henkilöstövaatimukset, optimointistrategiat ja työntekijöiden toiveet. Se sisältää toimintoja, joiden avulla voidaan määritellä aikataulutuksessa tarvittavat erityistaidot, vaihtaa työvuoroja kollegoiden kanssa, aikatauluttaa resursseja minuuteittain sekä paljon muuta.

"Sheepblue on enemmän kuin pelkkää automaatiota; kyse on älykkäämmästä, ihmiskeskeisemmästä lähestymistavasta työvuorosuunnitteluun", sanoo Eduard Rameder, Sheepbluen toimitus- ja teknologiajohtaja. "Annamme yrityksille mahdollisuuden optimoida resurssejaan ja samalla edistää työntekijöilleen positiivista työympäristöä. Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimamme Protimen kanssa, jonka arvot ja positiivinen työympäristö ovat täysin yhteneväiset omien arvojemme kanssa. Tämä siirtymä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden ja antaa arvokkaille asiakkaillemme entistäkin paremmat edellytykset menestyä. Olemme kiitollisia heidän luottamuksestaan ja odotamme innolla tätä uutta vaihetta."

Protime tulee integroimaan tekoälytyökalun nykyiseen työajanhallinnan ja työvuorosuunnittelun tarjontaansa ja tuo sen lähikuukausina yli 5000 Protime-asiakkaansa käyttöön.

    Korkeampi sitoutuminen ja parempi työ- ja yksityiselämän tasapaino

    Gille Sebrechts, Protimen toimitusjohtaja: "Näemme paljon potentiaalia työajanhallinta- ja työvuorosuunnitteluohjelmistojen markkinoilla, joiden arvioidaan kasvavan Euroopassa vuosittain noin 10 prosentilla. Tällä yrityskaupalla laajennamme edelleen työvuorosuunnittelun kyvykkyyksiämme. Yhä useammat yritykset tarvitsevat integroitua työajanhallintaratkaisua, joka sisältää myös työvuorosuunnittelun. Näin yritykset voivat ennustaa tarkemmin ja rajoittaa ylimiehitystä, ylitöitä sekä työvuorovirheitä, mikä johtaa kustannussäästöihin. Yritykset voivat säästää työaikaa automatisoidun työvuorosuunnittelun avulla."

    Integroidulla työvuorosuunnittelulla automatisoidaan toistuvia tehtäviä ja varmistetaan saumattomat prosessit, mikä vapauttaa esihenkilöiden työaikaa. Lisäksi tarkka ja oikeudenmukainen työvuorojen aikataulutus lisää työntekijöiden sitoutumista sekä parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa, koska työntekijät arvostavat työaikataulujen avoimuutta, ennustettavuutta ja joustavuutta.

    Protime toivottaa nykyiset Sheepblue-asiakkaat tervetulleiksi asiakasyhteisöönsä ja takaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Uusi perustettava toiminnallisuustiimi varmistaa sen, että nykyisille ja uusille asiakkaille voidaan tarjota saumatonta tuotetukea ja jatkuvaa kehitystyötä. Tiimi keskittyy laajentamaan tuotetta uusilla toiminnallisuuksilla, jotka ovat linjassa tulevaisuuden tavoitteiden kanssa.