1. Home>
  2. Uutiset ja tiedotteet>

SD Worx Suomi osallistui valtakunnalliseen TIETO22-harjoitukseen

Two men looking at laptop screen.

TIETO-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteystoimintaharjoitus, jossa harjoitellaan toimintaa suurissa kyberhäiriötilanteissa. Harjoituksen tavoitteena on kehittää yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää sekä harjoittaa yritysten ja viranomaisten yhteystoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi kyberhäiriötilanteissa. Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. SD Worx Suomi oli mukana myös tänä vuonna järjestetyssä valmiusharjoituksessa.

TIETO22-harjoitus koostui koulutuspäivistä ja osallistujille annetuista tehtävistä, joiden tarkoituksena oli antaa yrityksille eväitä arvioida ja kehittää yrityksen omia jatkuvuudenhallinta- ja varautumissuunnitelmia sekä kehittää yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken. Harjoitukset tehtiin ryhmissä muiden osallistujien kanssa, jolloin omia ajatuksia, kokemuksia ja toimintatapoja pääsi jakamaan muiden toimijoiden kanssa. Harjoitus huipentui 20.–22. syyskuuta järjestettyyn intensiiviharjoitukseen, jossa osallistujat joukkueina vastasivat simuloituihin kyberhäiriötilanteisiin.

Tämän vuoden TIETO22-harjoituksen painopisteenä oli finanssiala, ja harjoitukseen osallistui keskeisiä kriittisiä palveluntuottajia tele-, ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Lisäksi harjoitukseen osallistuivat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä poliisi ja monet muut tahot. Kaiken kaikkiaan mukana oli 165 organisaatiota eri toimialoilta.

”TIETO22-harjoitus osoitti meille, että olimme sisäistäneet edellisen vuonna 2020 järjestetyn harjoituksen oppeja hyvin ja tehneet oikeita asioita jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmiemme kanssa, mutta että aina löytyy osa-alueita, joita voidaan vielä parantaa. Laaja-alainen harjoitus muiden toimijoiden kanssa avasi uusia näkökulmia ja ajatuksia sekä mahdollisti palautteen saamisen omista suunnitelmistamme. Lisäksi se antoi mahdollisuuden harjoitella viranomaisten kanssa toimimista.

Harjoittelu mahdollistaa nopean ja tehokkaan vastaamisen poikkeamatilanteissa ja paljastaa sen, jos suunnitelmissa on puutteita. Teemme oman organisaation kanssa vuosittain harjoittelua poikkeustilanteita varten, ja TIETO-harjoitukset ovat hyvä lisä näihin harjoituksiin ja tuovat lisää varmuutta reagointikykyymme”, kertoo Suomen SD Worxin tietoturvapäällikkö Jussi Wallendahr.

Lisätietoja:

Jussi Wallendahr, Information Security Manager
SD Worx
0400 940870
jussi.wallendahr@sdworx.com