1. Home>

Tervetuloa SD Worx Finlandin preboarding-sivulle!

Tervetuloa SD Worxille!

Mukava saada sinut joukkoomme! Ennen työsuhteesi alkua voit käydä tutustumassa meihin meidän kotisivuillamme SD Worx Finland. Jatkossa tulet löytämään meidän intranetistämme paljon lisää meistä ja koko SD Worxista.

Welcome to SD Worx! Nice to have you join us!

Before the start of your employment, you can visit us on our homepage SD Worx Finland. In the future, you will find much more about us and all of SD Worx on our intranet.

View information in English
Onboarding day & Employment introduction

SD Worx Buddy

Jokaiselle uudelle SD Worxilaiselle nimetään Buddy, kollega, joka on erityisenä tukenasi ensimmäisten kuukausien aikana. ”Missähän ne lounaspaikat olivatkaan? Ai mikä aamiainen? Nyt tekisi mieli kahvia, mistä sitä saikaan? Keneltä voin kysyä…” Buddy auttaa! Kuten kaikki muutkin uudet työkaverisi.

Perehdytys

Jokaiselle uudelle SD Worxilaiselle luodaan henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma, jossa määritellään tarpeen mukaan opastus työkaluihin, tutustutetaan tärkeimpiin sidosryhmiin ja kerrotaan organisaatiosta. Saat sähköpostiisi linkin sähköiseen HR-perehdytykseen sekä tietoturvakoulutuksiin, joista saat paljon tietoa SD Worxin käytännöistä.

Työsuhde-edut

Lounaan maksat kätevästi Edenred-kortilla ja voit hyödyntää korttia myös erilaisissa liikunta– ja kulttuuritapahtumissa. Edenred-kortti on tilattu sinulle kotiosoitteeseen, sinun tulee vain muistaa aktivoida kortti. Toimistolla sinulla on mahdollisuus nauttia kerran viikossa työnantajan tarjoamaa aamiaista. Tuoreita hedelmiä sekä kahvia on tarjolla taukotiloissa.

Työterveyshuolto on järjestetty Mehiläisessä, jossa toivomme sinun käyvän työhöntulotarkastuksessa täytettyäsi ensin OmaMehiläinen sovelluksessa sinulle tulleen esitietokyselyn.

Mikäli sinulla on puhelinetu, voit tuoda oman liittymäsi puhelinnumeroineen mukanasi. Tällöin huolehdi siitä, että liittymä on sinun nimissäsi ennen työsuhteen alkamista, jotta liittymän siirto SD Worxille onnistuu.

VAT – vapaa-ajan toimikunta

VAT on osa SD Worxin Suomen identiteettiä! Se on henkilöstön keskuudestaan valitsema porukka, jonka sydämen asia on saada jokainen viihtymään myös työn ulkopuolella. VAT järjestää laajan kirjon tapahtumia mm. erilaisia tapahtumia toimistolla ja pikkujoulut. 

  SD Worx Buddy

  Every new SD Worx employee will be assigned a Buddy, a colleague who will be a special support for you during the first months of work. “Where were those lunch places? What breakfast? I would like some coffee, where can I get it”? Buddy helps! As well as all your other new colleagues.

  Induction

  A personal induction plan is created for each new SD Worx employee, where you find information on the tools which are needed, the most important stakeholders and introduced to the organization. You will receive a link to electronic HR induction and information security training in your email, where you will get a lot of information about SD Worx practices.

  Employee benefits

  You can easily pay your lunch with the Edenred card, and you can also use the card for various sports and cultural events. The Edenred card has been ordered to your home address, you just must remember to activate the card. At the office, you can enjoy breakfast provided by the employer once a week. Fresh fruit and coffee are available in the break areas.

  Occupational health care has been organized in Mehiläinen, where we hope, you will go to the pre-employment health examination completing the pre-information questionnaire that Mehiläinen will be sent to you by email.

  If you have a mobile phone benefit, you can bring your own subscription with you. In this case, before starting the employment relationship, make sure that the subscription is in your name so that the transfer of the subscription to SD Worx goes smoothly.

  VAT leisure committee    

  VAT is part of SD Worx's Finnish identity! It is a group chosen from among the personnel, whose heart is to make everyone feel comfortable outside of work as well. VAT organizes a wide range of events, e.g. various events at the office and Christmas parties.