1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Ulkoistuspalvelut>
Ulkoinen kumppani tuo palkkapalveluunne laatua ja turvaa

Ulkoinen kumppani tuo palkkapalveluunne laatua ja turvaa

Me SD Worxilla haluamme olla luotettava ja turvallinen kumppani asiakkaillemme, ja osoituksena siitä käytämme ulkoistuspalvelussamme laadunvarmennukseen ISAE 3402 -standardia. Ulkopuolinen auditoija suorittaa ISAE 3402 type II -auditoinnin vuosittain luotettavuuden varmistamiseksi. 

Vuoden 2020 ISAE 3402- raportti on juuri valmistunut! Raportti kattaa ajanjakson 1.1.2020- 31.10.2020.

Ulkoistuspalveluasiakkaidemme kannattaa nyt tilata raportti ja hyödyntää sitä oman yrityksen palkkahallinnon tilintarkastuksessa! Näin on mahdollista säästää sekä aikaa että rahaa tilintarkastuksesta. Koska kyseessä on vakiintunut sekä kansainvälinen varmennustoimeksianto ja standardi, on sen hyödyntäminen tilintarkastajille tuttua.

Jos kiinnostuit raportista ja haluat saada sen käyttöösi, ota yhteyttä nimettyyn Delivery Manageriin BPO:ssa.

Mitä hyötyä ISAE 3402 -standardista on asiakkaidemme tilintarkastuksessa? 

Meillä Suomen SD Worxilla on käytössämme ISAE 3402 -varmennusstandardi, jonka avulla tuotamme luotettavaa ja laadukasta palkkapalvelua ulkoistuspalveluasiakkaillemme. ISAE 3402 on laatustandardi ja varmennustoimeksianto yrityksen tai asiakkaan taloudelliseen raportointiin vaikuttavista prosesseista. 

ISAE-lyhenne tulee sanoista International Standard on Assurance Engagements. Se perustuu liiketoiminnan riskiarviointiin sekä arvioinnin pohjalta määriteltyjen kriittisten prosessien ja prosessin vaiheiden kontrolleihin, joilla voidaan varmentaa riskienhallinta sekä siten palvelun laatu. 

ISAE-standardin saamiseksi ulkoinen auditoija suorittaa tarkastuksen palkkahallinnon prosesseihin. Prosessikontrollien toimivuus osoitetaan dokumentoinnilla, joilla todennetaan tehty työ ja sen laatu. 

ISAE-auditointi tarkastelee aina menneitä tapahtumia, eikä siis ota kantaa tulevaan. Auditoinnin ja sen tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä muutoksia prosesseihin ja toimintamalleihin, jos muutostarpeita nousee esiin. ISAE-laadunvarmennuksen tarkoitus on sekä ennaltaehkäistä mahdollisia virheitä ja väärinkäyttöjä että löytää mahdollisesti tapahtuneet virheet.

Raportti kuvaa palkanlaskennan prosessin vaiheet

SD Worxilla ISAE-prosessi on integroitu palkanlaskennan prosessiin, jotta tarvittavien kontrollien ja dokumenttien työstäminen sujuisi normaalin työn ohessa ja siten kuvastaisi nimenomaan todellista palkanlaskennan tilannetta. Riskienhallinnan ja kontrollimatriisin mukaisesti sovitut varmennustoimet suoritetaan säännöllisesti jokaisesta palkka-ajosta tai muun syklin mukaisesta aikataulusta koko vuoden ajan, vaikka auditointiperiodimme on tammikuun alusta lokakuun loppuun. 

Miksi emme ole valinneet kokonaista kalenterivuotta auditointiin? Asiakkaidemme tilintarkastajat tarvitsevat auditointiraporttia useimmiten jo ennen vuodenvaihdetta, joten valitsemallamme aikataululla raportin toimittaminen tilintarkastajille yrityksen tilinpäätöksen aikataulussa onnistuu. Tarvittaessa toimitamme myös erillisen vahvistuskirjeen asiakkaalle, jossa vahvistamme koko kalenterivuoden osalta toimivamme saman kontrolloidun prosessin mukaan. 

Yksityiskohtaista tietoa palveluiden laadusta

Itse auditoinnit toteuttaa ulkopuolinen auditoija vuosittain syys-lokakuussa. Auditoinnit kattavat ulkoistuspalveluissamme palkkapalvelun asiakaskunnan. 

Auditoijat valitsevat tarkastusotokset kontrollimatriisin kaikista kontrolleista ja antavat lopuksi yksityiskohtaiset lausunnot tarkastuksen tuloksista. Näistä auditoinnin ja tarkastuksen tuloksista kootaan ISAE 3402 Type II-raportti, jonka ulkoistuspalveluasiakkaamme voivat tilata itselleen ja näin säästää selvää rahaa omissa tilintarkastuskustannuksissaan. 

Raportin avulla asiakas saa myös yksityiskohtaista tietoa SD Worxin ulkoistuspalveluiden toteutuneesta laadusta. SD Worxin laatuun kuuluvat myös kriittiset IT-kontrollit tietoturvaan ja -suojaan liittyen, joilla varmistamme asiakasdatan turvallisen käsittelyn ja säilytyksen.

Ulkoistuspalveluiden ISAE 3402 -standardin lisäksi Suomen SD Worxilla on koko organisaation kattavat ISO 27001 & 27701 tietoturva- ja tietosuojastandardit näiden kriittisten osa-alueiden laadun varmistamiseksi.  

Laura Antila, Quality Manager, SD Worx

    Laura Antila

    Development Manager, Quality and Business Development

    Laura Antila vastaa Aditron ulkoistuspalveluissa erilaisista kehityshankkeista sekä toimii koordinointivastuussa Pohjoismaisella tasolla ISAE 3402 standardista. Laura on innovatiivinen ja muutosmyönteinen palveluiden kehittäjä, joka kannustaa kaikkia rohkeuteen kokeilla ja innostua uusista asioista. Palvelun laatuun tulee hänen mielestään kiinnittää huomiota, jotta asiakkaiden luottamus pysyy korkealla tasolla. Laadunvarmennuksen tehtävä on kehittää prosesseja niin, että asiat tehdään kerralla oikein, jotta palvelu on sekä huippulaatuista että tehokasta.