1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Laatu & Ympäristö>
Ympäristövastuu on koko organisaation asia

Ympäristövastuu on koko organisaation asia

Ympäristövastuu on koko organisaation asia

Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus eivät ole vain koristesanoja strategiassa. Ne ovat jokapäiväisiä tekoja, joiden kautta jokainen organisaation jäsen voi pienentää jalanjälkeä.

Ympäristöstrategia, vastuullisuus, sertifikaatti… Sanahelinää vai konkreettisia tekoja, jotka toistuessaan saavat aikaan merkittäviä muutoksia? SD Worxin kanta on selvä: jokapäiväisiä pieniä tekoja!

Mikä ISO?

Yrityksen ympäristövaikutusta voidaan mitata monin tavoin, esimerkiksi ISO14001-standardin avulla. Sertifikaatti kertoo organisaation ympäristöystävällisyydestä: siitä että organisaatio pyrkii säästämään ympäristöä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä,parantamaan toimintaansa jatkuvasti ja myös seuraa ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Sertifikaattia tärkeämpää kuitenkin on aito halu pienentää ekologista jalanjälkeä ja pyrkiä löytämään jatkuvasti uusia tapoja ympäristökuorman keventämiseen.

Selvitä ensin lähtötaso

Ympäristöjalanjäljen kutistaminen lähtee liikkeelle lähtötason selvittämisestä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sen kartoittamista, miten paljon sähköä tai vettä kuluu tai kuinka monta liuskaa paperia tulostetaan työntekijää kohden. 

Kun lähtötaso on selvillä, on aika asettaa tavoitteet ja määritellä, miten etenemistä mitataan. Tavoitteiden on oltava realistisia, ja parhaassa tapauksessa jokainen työntekijä näkee, kuinka hän henkilökohtaisesti voi vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteet kannattaakin laatia yhdessä niiden yksiköiden kanssa, joita muutos koskee, ei ylhäältä käsin.

Hyvät ympäristötavoitteet ovat linjassa taloudellisten tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi tulostamisen vähentäminen paitsi säästää ympäristöä, myös pienentää kuluja. 

Etätyön lisääminen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja voi oikein toteutettuna myös parantaa tehokkuutta ja työhyvinvointia. Ympäristöstä huolehtiminen ja taloudellinen kasvu eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne ennemminkin tukevat toisiaan.

Yksi askel kerrallaan, tilanteen mukaan

Riippuu organisaation koosta, toimialasta ja jopa maantieteellisestä sijainnista, millaisiin ympäristötavoitteisiin kannattaa keskittyä. Fyysisten tuotteiden valmistajat pienentävät hiilijalanjälkeään parantamalla logistiikkaketjujaan, ja IT-alalla konesalien lämpöenergian talteenotto ja uusiutuvien energianlähteiden käyttö säästää ympäristöä.

Palveluihin keskittyvät yrityksetkin voivat silti tehdä paljon: parantaa kierrätystä toimistoissa, tarkkailla veden- ja sähkönkulutusta tai suosia toimistokalusteiden kierrätystä, kuten SD Worx päätti tehdä Suomen pääkonttorin toimistoremontin yhteydessä. Kalusteista otettiin remontin jälkeen uusiokäyttöön niin iso osa kuin mahdollista, ja osa Espoossa tarpeettomista mutta hyväkuntoisista kalusteista vietiin Kajaanin-toimipisteelle, jossa kalusteet kaipasivat päivitystä. Kokonaiskuva on tietysti pidettävä mielessä, ja laskelmien mukaan kalusteiden uusiokäytöstä aiheutuva hyöty peittosi rahdin aiheuttamat ympäristöhaitat.

Kansainvälisissä ympäristöissä on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, ja siksi SD Worxin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron pisteissä kierrätysohjeet ovat erilaiset, kunkin maan paikallisten käytäntöjen mukaan. 

Tärkeintä onkin tehdä aina niin paljon kuin pystyy ja pyrkiä etsimään seuraavaa pientä tekoa, joka johtaa kohti vastuullisempaa ja ympäristölle ystävällisempää maailmaa.   

  Ympäristövastuu on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeä teema alalla kuin alalla. Se on kuitenkin myös hyvin monimutkainen kysymys, jonka hallinta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voi tuntua hankalalta. Miten ottaa huomioon samaan aikaan sekä laitteiden valmistuksessa käytettyjen mineraalien eettisyys, laitteiden kierrätys tietoturvallisesti että koneiden vaatima energia?
  Blogit

  Energia talteen ja pilvipalvelut käyttöön – 4 askelta kohti vihreitä IT-ratkaisuja

  Ympäristövastuu on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeä teema alalla kuin alalla. Se on kuitenkin myös hyvin monimutkainen kysymys, jonka hallinta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voi tuntua hankalalta. Miten ottaa huomioon samaan aikaan sekä laitteiden valmistuksessa käytettyjen mineraalien eettisyys, laitteiden kierrätys tietoturvallisesti että koneiden vaatima energia?

  2020-09-02
  Läpinäkyvä laatu lisää luottamusta ja tuo kilpailuetua
  Blogit

  Läpinäkyvä laatu lisää luottamusta ja tuo kilpailuetua

  Mikä on laadun määritelmä? Laadulla voidaan tarkoittaa tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, sekä laatuvaihtelua ja sen hallintaa. Laadulle lienee yhtä monta määritelmää kuin määrittelijääkin, mutta yhteneväistä kaikissa on laadun merkitys asiakaskokemuksessa. Oli kyse sitten mistä tahansa hankinnasta, asiakas haluaa riittävän hyvää laatua. Laatutaso ja sen vaatimukset toki vaihtelevat hankinnan mukaan. Siksi vaatimustason vaihtelusta tai toleranssista voi kuvaavasti puhua sanoin ”riittävän hyvä”. Ei aina täydellinen, mutta tarpeeseen nähden juuri sopiva.

  2020-06-30
  ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista
  Blogit

  ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista

  Vastuullisuus on tärkeä osa menestyvän organisaation liiketoimintaosaamista. Vastuullinen organisaatio toimii kestävällä tavalla ja pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutuksia. Kuinka SD Worxilla varmistetaan ympäristön huomioonottavat toimintatavat?

  2019-05-07