1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Laatu & Ympäristö>
Vihreitä lehtipuita kohoaa kohti taivasta.

Ympäristöarvot ohjaavat SD Worxin toimintaa Pohjoismaissa

 

Ympäristönäkökulma on mullistanut SD Worxin toimintatavat Pohjoismaissa, mikä näkyy yrityksen strategian lisäksi päivittäisessä arjessa. Yhtiö on lisäksi päättänyt kompensoida eli hyvittää suuren osan ilmastopäästöistään Compensate-yhtiön kautta. 

Kaikki alkoi siitä, kun SD Worx päätti ottaa ympäristöystävällisyyden toimintansa keskiöön ja edelleen jalostaa jo muutama vuosi aiemmin alkanutta matkaa kohti ympäristöystävällisempää liiketoimintaa. Aluksi vuonna 2018 avuksi valittiin ISO 14001 ympäristönhallinnan standardi, jonka avulla saatiin tärkeää tietoa nykytilasta ja kehityskohteista. Vuonna 2020 kartoitettiin pohjoismainen hiilijalanjälki, jonka pohjalta laadittiin ympäristötavoitteet sekä niiden perusteella päästövähennyssuunnitelma tuleville 10 vuodelle. Suunnitelman tavoitteena on löytää liiketoiminnasta tarkoituksenmukaisia toimia kestävän kehityksen tukemiseksi.  

Yhtiö onnistui vähentämään 25 % päästöistään ensimmäisen vuoden aikana sen jälkeen, kun päästövähennyssuunnitelma oli laadittu. Tekeminen ei luonnollisesti tähän lopu, vaan yritys on sitoutunut jatkamaan määrätietoista työtään laatimansa suunnitelman mukaisesti. Pohjoismaiden lisäksi tietoisuutta ja päästövähennyssuunnitelmaa jaetaan SD Worxissä laajemminkin tavoitteena muodostaa yhteinen kestävän kehityksen suunta koko SD Worx -organisaatiolle.  

Päästövähennysten lisäksi SD Worx kompensoi Pohjoismaissa jäljelle jääneistä päästöistään 60 prosenttia, joka ylitti kompensointitavoitteen 50% reilusti. Tavoitteeksi haluttiin asettaa maltillinen ja selkeä, mutta silti merkittävä osuus, ja puolet päästöistä oli sopiva näihin tavoitteisiin. Käytännössä tämä 60% kompensaatio tarkoittaa 512,5 tonnia CO2-ekvivalenttia* päästöjä, jotka on kompensoitu kumppanimme Compensaten kautta. Määrä vastaa ilmastovaikutuksiltaan 9 319 neliömetriä istutettua sademetsää tai 2 329 741 polttomoottoriautolla ajettua kilometriä.

*CO2- ekvivalentti kuvaa päästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

  SD Worxin päästövähennykset infograafina.

  Muutos arkipäivässä  

  Ympäristönäkökulmaa konkretisoidaan jatkuvasti arjessa esimerkiksi pidentämällä kannettavien tietokoneiden ja puhelinten käyttöikää.  

  Päästöjä voidaan vähentää myös työmatkojen osalta suosimalla työsuhdepyörää tai joukkoliikennettä. Etätyöskentelykin on osaltaan ilmastoteko, koska se vähentää työmatkoista aiheutuvia päästöjä. 

  Myös SD Worxilla tuetaan työmatkaliikennettä tarjoamalla mm. työsuhdepyöräetu henkilöstölle sekä toimistojen sijainneilla hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelle. 

  SD Worx pyrkii toimistoissaan päästövähennyksiin optimoimalla toimistoissa tarvittavan lämmityksen, ilmastoinnin ja valaistuksen älykkäästi. Energiankulutusta voi mukauttaa ihmismäärään, vuodenaikaan sekä tarpeeseen nähden. Vihreää energiaa suositaan mahdollisuuksien mukaan ja haetaan kestäviä energiantuottamisen tapoja, kuten aurinkokeräimet.  

  Maailmanlaajuiset vaikutukset tavoitteena  

  Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen merkitys on viime aikoina kasvanut. Ilmastonmuutos sekä ekologinen kestävyys koskettaa meitä kaikkia. 

  Useat organisaatiot kokevat tärkeäksi edistää YK:n kestävän kehityksen ympäristötavoitteita, jotta niihin päästäisiin vuoteen 2030 mennessä. Myös SD Worx on sitoutunut tavoitteisiin. 

  – Jokaisen yrityksen tulisi tuoda oma kortensa kekoon, jotta saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet aikataulussa, SD Worxin Quality Manager Laura Antila huomauttaa. 

  Yritystoiminnassa tulisi ensisijaisesti pyrkiä välttämään päästöjä. Jos se ei kokonaan ole mahdollista, niitä yritetään kuitenkin minimoida. Kaikesta toiminnasta aiheutuu aina jonkin verran päästöjä, joten päästöjen välttämisen sekä vähentämisen jälkeen jäljelle jääneet päästöt tulisi kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

  Compensate kompensoi välttämättömiä päästöjä 

  SD Worx on Pohjoismaissa kompensoinut hiilijalanjälkeään 512,5 tonnia. 

  Suomen SD Worx valitsi kumppanikseen päästöjen hyvittämisessä Compensate-yhtiön. Compensaten portfolio pitää sisällään muun muassa metsänsuojelu- ja metsityshankkeita, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Hankkeiden aito ilmastovaikutus varmistetaan muun muassa arvioimalla hankkeet tieteellisin kriteerein sekä tarvittaessa ylikompensoinnin avulla.

  – Tiedostamme, ettei ole mahdollista poistaa kaikkia aiheuttamiamme päästöjä. Tämän vuoksi olemme päättäneet kompensoida valtaosan päästöistämme luotettavan kumppanin kautta, Antila jatkaa. 

  Compensaten ja SD Worxin yhteistyö tähtää hiilineutraaliuteen eli siihen, että toiminnasta aiheutuneita päästöjä pyritään sitomaan vähintään sen verran kuin niitä on tuotettu. Hiilineutraalius tarkoittaa siis sitä, että jäljelle jääneitä päästöjä voidaan kompensoida esimerkiksi osallistumalla päästöjä vähentäviin projekteihin muualla. Tärkeä on varmistua kompensoinnista luotettavan kumppanin kanssa, jotta kompensaatio toteutuu sovitusti ja tehdystä kompensaatiosta on saatavilla konkreettista tietoa ja dataa, mihin projekteihin kompensointi on osoitettu ja mitä sillä saavutetaan.

  ISO 14001-ympäristösertifikaatti suuntana tulevalle 

  SD Worx käyttää Pohjoismaissa ISO 14001-ympäristöjärjestelmää.  

  – ISO 14001 -standardi on työkalu, jonka avulla olemme rakentaneet kattavan ympäristönhallinnan toimintasuunnitelman. Suunnitelma sisältää myös vuosittaisen kartoituksen hiilijalanjälkeemme, jonka perusteella voimme tehdä järkevästi kohdennettuja toimenpiteitä päästöjemme vähentämiseksi, Antila kertoo. 

  SD Worx onnistui viime vuonna uudelleensertifioimaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän. 

  ISO 14001 -sertifiointi tarkoittaa, että ulkopuolinen taho, Kiwa Inspecta, valvoo yrityksen toimintaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa sertifikaatin laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kiwa Inspecta on tarkkaillut SD Worxin ympäristötoimien toteuttamista ja kehittämistä jo standardin käyttöönotosta lähtien.  

  Arvostettu standardi on tae laadusta 

  Sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Tämän jälkeen sitä voi aina hakea uudestaan.  

  – Sertifiointi luo suuntaviivoja seuraavalle kolmelle vuodelle. Kansainvälinen standardi on laadun tae ja kertoo sidosryhmillemme arvoista ja toimintatavoistamme. Aiomme ja haluamme olla jatkossakin vastuullinen yritys.  

  SD Worx on varautunut tulevaisuuteen myös määrittelemällä 10 vuoden päästövähennystavoitteet. Niiden perusteella on tehty päästövähennyssuunnitelma, jota tarkennetaan sitä mukaa, kun saadaan lisää tietoa toteutuneista vähennystoimista.  

  SD Worx panostaa kestävään kehitykseen kouluttamalla työntekijöitä ja kasvattamalla ihmisten tietoisuutta ympäristöasioista.  

  Lisätietoja:

  Laura Antila
  Quality Manager
  laura.antila@sdworx.com