1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. Laatu & Ympäristö>
Vihreä lehtipuun oksa valoa vasten.

Isoja harppauksia ympäristöasioissa

SD Worx on tänä syksynä onnistuneesti uudelleensertifioinut pohjoismaisen ISO 14001 -ympäristönhallinnan järjestelmänsä. Olemme myös kartoittaneet hiilijalanjälkemme, jonka perusteella meidän on mahdollista tehdä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi tarkoittaa käytännössä, että ulkoinen, asiaan vihkiytynyt taho tekee kattavan auditoinnin eli tarkastuksen yritykseen varmistaakseen, että standardin vaatimuksia noudatetaan. Meidän luotettu kumppanimme ulkoisten ISO-auditointien suorittamisessa on Kiwa Inspecta, joka on ollut mukanamme ISO-taipaleemme alusta asti.

Sertifiointi itsessään on voimassa kolme vuotta kerrallaan, ja senkin aikana ulkoinen taho tekee vuosittaisen tarkastusauditoinnin, jotta vaadittu laatutaso pysyy ja jatkuvan kehittämisen toimet on jalkautettu organisaatioon osaksi normaalia yritystoimintaa. 

Standardin kolmantena vuonna ulkoinen auditointikokonaisuus on kattavampi ja edellyttää pelkän vaatimusten täyttämisen sijaan myös ympäristötietoisuuden ja siten myös konkreettisten ympäristötoimien kehittämistä. Jatkuva kehittäminen onkin kaikissa ISO-standardeissa edellytys sertifioinnin vaatimusten täyttämisessä.

Hiilijalanjälki laskettu ja päästövähennykset suunniteltu 10 vuodeksi eteenpäin

SD Worxilla on pohjoismaisella tasolla valittu ympäristönhallinnan perustaksi juuri ISO 14001 -standardi, jonka avulla olemme rakentaneet kattavan ympäristönhallinnan toimintasuunnitelman. 

Suunnitelma sisältää vuosittaisen kartoituksen hiilijalanjälkeemme, jonka perusteella voimme tehdä järkevästi kohdennettuja toimenpiteitä päästöjemme vähentämiseksi. Tiedostamme myös sen, ettei ole mahdollista poistaa kaikkia päästöjä, ja sen lisäksi olemmekin päättäneet kompensoida valtaosan päästöistämme luotettavan kumppanin kautta. 

Hiilijalanjäljen laskennan avulla tuli mahdolliseksi myös 10 vuoden päästövähennyssuunnitelma, jonka etenemistä seuraamme säännöllisesti ja päivitämme edistymisemme vuosittain. Suunnitelman avulla tiedämme täsmälleen, mitkä vuosittaiset päästömme ovat ja mitä toimenpiteitä meidän tulee tehdä vähentääksemme päästöjämme, sekä voimme seurata tavoitteiden etenemistä. 

Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli 1145 CO2t. Heti ensimmäisen vuoden toimenpiteiden jälkeen onnistuimme pienentämään jalanjälkeä noin 25 %, jolloin vuodelta 2021 päästömme olivat enää 857 CO2t.

  Kaksi piirakkakaaviota kuvaamassa kahden eri vuoden hiilijalanjälkeä.

  Ymmärrämme toki, etteivät päästömme pilvipalvelutuottajana ole erityisen suuret, mutta osittain juuri siksi koemme, että päästöjen aktiivinen mittaaminen, seuraaminen ja vähentämisen tavoittelu on ehdottoman tärkeää. 

  Ympäristötehokkuus paranee yhteistyössä

  Jokaisen yrityksen tulisi tuoda oma kortensa kekoon, jotta saavutamme YK:n Kestävän kehityksen ympäristötavoitteet 2030 mennessä. 

  Kannustamme myös asiakkaitamme pohtimaan entistä tehokkaampia tapoja työskennellä päästöjen minimoimiseksi. Lisäksi kannustamme asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä, mikäli ideoita ympäristötehokkuuden parantamiseksi löytyy. Mielellämme otamme vastaan ehdotuksia, miten voimme entisestään parantaa tuotteitamme ja palveluitamme!   

  Minkälaisia ympäristötoimia teidän yrityksenne tekee tällä hetkellä? Tiedätkö, mikä on yrityksenne hiilijalanjälki?     

  Kerromme vuodenvaihteen jälkeen tarkemmin ensimmäisten päästökompensaatioiden toteutumista ja avaamme sitä, minkälaisiin projekteihin olemme investoineet hyvittääksemme päästöjämme. 
   

  ISO 14001 -sertifikaatti kertoo organisaation arvoista

  Mikä on ISO 14001 -sertifikaatti?

  ISO 14001 on ympäristönhallintaan keskittyvä sertifikaatti, jonka avulla määritellään, kuinka organisaatiot ottavat ympäristönäkökulmat toiminnassaan huomioon. Standardin tarkoitus on tarjota organisaatiolle viitekehys ympäristönsuojeluun vaatimuksineen ja soveltamisohjeineen. Näitä vaatimuksia ISO 14001 -sertifioitu organisaatio myös sitoutuu noudattamaan.

  Mikä on ISO 14001 -sertifikaatin tavoite?

  Yleisesti ottaen sertifikaatin tavoite on vaikuttaa globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen. Yritystasolla tavoitteena on paitsi vaikuttaa toimillamme ilmastonmuutokseen, myös arvojemme mukaisesti varmistaa, että koko henkilöstöllä on ympäristöystävällinen ja kestävä ajattelutapa kaikessa mitä teemme.
   

  Lisätietoja:

  Laura Antila
  Quality Manager
  laura.antila@sdworx.com