1. Home>
  2. Tietoa meistä>
  3. Asiakkaamme>

Bilfingerin palkkaprosessiin kaivattua tehokkuutta SD Worxin palkkapalvelun avulla

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy valitsi palkkapalvelukumppanikseen Aditron eli nykyisen SD Worxin tavoitteenaan varmistaa laadukas ja oikeellinen palkanlaskenta. Palkkapalvelut toteutetaan modernilla ja uudistuneella SD Worx W palkanlaskennan pilvipalveluratkaisulla.

Bilfingerin palkkaprosessiin kaivattua tehokkuutta Aditron (nyk. SD Worx) palkkapalvelun avulla

Jokaisen palkkapalvelun käyttöönottoprojektin onnistumisen edellytys on tarkka tilannekartoitus sekä asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten määrittely. Prosessikonsultoinnin avulla kyetään kartoittamaan tarkasti asiakkaan nykytilanne, mahdolliset kehitystarpeet sekä organisaation ulkoistusvalmius.

Bilfinger oli pohtinut ulkoistamisen hyötyjä tarkasti ja pitkään. Yhtiö halusi turvata palkanlaskennan toimivuuden ja oikeellisuuden vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi sekä compliance-vaatimusten osalta.

"SD Worxin (ent. Aditro) palkanlaskenta on täysin läpinäkyvää, ja asiakkaalle haetaan aktiivisesti kustannustehokkaita ratkaisuja. Lisäksi palkanlaskentatiimissä on hyvä osaaminen työehtosopimuksien tulkinnassa", sanoo Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy:ssä HR-päällikkönä työskentelevä Daniela Karlsson.

Automatisoinnilla tehokkuutta palkkaprosessiin

Bilfingerillä oli aikaisemmin oma sisäinen palkanlaskenta, jonka myötä heille oli kertynyt kokemusta ja osaamista palkanlaskennan operatiivisesta vastuusta. Käyttöönottoprojektin aikana yhtiön palkkajärjestelmä optimoitiin niin, että siihen tehtiin automatisointia, jonka myötä rutiininomaiset manuaaliset työt jäivät pois. Tämä toi palkkaprosessiin kaivattua tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

SD Worxille palkkapalvelun sujuvuus ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja palveluprosesseissa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa, jonka avulla taataan laadukas ja kustannustehokas palvelu asiakkaalle.

Projektin toteutuksesta täydet pisteet SD Worxille

Ammattimainen palkkapalvelun käyttöönottotiimi vei projektin alusta lähtien maaliin luotettavasti, tehokkaasti ja ennalta tehdyn projektisuunnitelman mukaisesti. Karlssonin mukaan käyttöönottoprojekti oli erittäin onnistunut.

"Toimittajan projektityöskentelytapa oli hyvin hallittua: kaikki oli tarkasti strukturoitua eri vaiheiden osalta ja prosessit sekä toimintatavat hyvin hiottuja. Lisäksi projektipäälliköllä sekä projektitiimillä oli asiat hyvin hallussa", kertoo Karlsson.

Projektin aikana tehtiin kehitystoimenpiteitä, joilla parannettiin palkanlaskennan oikeellisuutta ja laatua sekä tehostettiin prosesseja. "SD Worxin asiantuntijat antoivat neuvoja ja kertoivat, mitkä toimintamallit olisivat parempia ottaa käyttöön. SD Worx on toimintavarma toimittaja, ja heihin voi luottaa", Karlsson toteaa. 

Luotettava kumppani takaa laadukkaan palkanlaskennan

Palkanlaskennan ulkoistaminen on selkeä kokonaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle omien HR-voimavarojen keskittämisen liiketoiminnan kanssa työskentelyyn ydinliiketoiminnan parhaaksi. Luotettavan kumppanin avulla yrityksen toiminnan kannalta kriittinen palkkapalvelu hoidetaan luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Laadukkaalla palkkapalvelulla on suora vaikutus myös henkilöstökokemukseen.

Kulunut vuosi pandemian keskellä on osoittanut, että tilanteet saattavat muuttua äkillisesti, ja tällöin organisaation voimavarojen on tärkeä olla kytkettyinä muutostilanteiden johtamiseen ja tukemiseen, myös HR:stä. Palkkapalvelut hoituvat luotettavan kumppanin toimesta kaikissa tilanteissa myös pandemian aiheuttaman epävarmuuden keskellä: jatkuvuus on varmistettu SD Worxin asiakkaille yrityksen laajan palkka-asiantuntijaosaamisen toimesta, eikä palkanlaskenta ole epävarmuuden keskelläkään muutaman asiantuntijan varassa.

”Meillä SD Worxissa palkanlaskenta on ydinosaamistamme, jota kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti. Laadukas palkanlaskenta edellyttää vahvaa ymmärrystä eri toimialoista, lainsäädännöistä ja työehtosopimuksista sekä niiden vaikutuksista palkanlaskentaan tietoturvaa ja tietosuojaa unohtamatta. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat ammattitaitoinen asiakaspalvelu sekä kyky mukautua muutoksiin ja auttaa asiakasta niissä. Vahvuutemme perustuu 50 vuoden kokemuksesta syntyneeseen vahvaan osaamiseen ja ymmärrykseen, toimiviin ja tehokkaisiin kokonaisuutta palveleviin prosesseihin sekä nykyaikaisten teknologioiden hyödyntämiseen”, kertoo SD Worxin maajohtaja Hanna Mattinen ja jatkaa: ”Meillä on SD Worxissa saman katon alla sekä palkkajärjestelmämme tuotekehitys että palkkapalvelu. Tämä on ehdottomasti meille vahvuus ja asiakkaillemme etu. Kehitämme SD Worxissa palkkajärjestelmäämme ja palkkapalveluitamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin”.

Lisätietoja

Daniela Karlsson
HR Manager, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy
puh. 050 505 7011

Hanna Mattinen              
Maajohtaja, SD Worx Finland
puh. 040 829 2242

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on osa kansainvälistä Bilfinger-konsernia. Prosessiteollisuuden johtava palveluntarjoaja suunnittelee, korjaa ja ylläpitää kiinteistöjä sekä rakenteita teollisuus-, kiinteistö- ja energiantuotannon aloille. Yhtiöllä on Suomessa 14 toimipaikkaa, joissa työskentelee lähes 450 insinöörialan ammattilaista, joiden osaaminen täyttää alan korkeimmat työturvallisuusstandardit.
nordics.bilfinger.com

SD Worx
SD Worx on Euroopan johtava palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä ulkoistuspalvelujen asiantuntija. Monipuolinen osaamisemme pohjautuu pitkään yhdessä tehtyyn kehitystyöhön asiakkaidemme kanssa. Työllistämme yli 5300 henkilöstöhallinnon ammattilaista, jotka tukevat yksityisen sektorin asiakkaitamme hallinnollisten töiden digitalisoinnissa, automatisoinnissa sekä tehostamisessa.
sdworx.fi

    Haluatko kuulla lisää SD Worxin palkkapalvelusta?

      Ota yhteyttä