1. Home>
  2. Uutiset ja tiedotteet>

Joka kolmas suomalaisyritys etsii osaajia ulkopuolelta – oma henkilöstö ei osaa tai halua edetä sisäisesti

TalentNovember_1200x800

 

Kansainvälinen kysely paljastaa, että liian harva suomalainen organisaatio on hoksannut etsiä työvoimapulaan ratkaisuja oman talon sisältä. Useampi kuin joka kolmas (34 %) suomalainen työnantaja täyttää avoimet työpaikat mieluiten ulkopuolisilla osaajilla. Niinpä reilusti yli puolet suomalaisista työntekijöistä (60 %) ei tiedä, mihin ja miten omassa organisaatiossa voisi edetä. Vielä useampi työntekijä (71 %) ei edes haluaisi vaihtaa tehtävää sisäisesti. 

Lähes joka viides suomalainen työnantaja (18 %) tietää, millaista osaamista heidän organisaatiossaan tarvitaan pitkällä aikajänteellä. Uusia kykyjä kuitenkin etsitään kovin usein palkkaamalla ulkopuolisia, vaikka ratkaisu voisi löytyä oman organisaation sisältä. Neljä kymmenestä suomalaisesta organisaatiosta (39 %) kokee henkilöstön sisäisen liikkuvuuden haastavaksi. 

Liian harva suomalaisyritys käyttää työvoimapulan ratkaisemisessa sisäistä liikkuvuutta. Organisaatioilla on liian herkästi taipumus etsiä osaamista ulkopuolelta, vaikka joskus ratkaisu voisi löytyä nopeammin omien seinien sisällä. 

Vähäisen sisäisen liikkuvuuden vuoksi moni työntekijä ei tunne oman organisaationsa tarjoamia etenemismahdollisuuksia. Kyselyn mukaan peräti 60 prosenttia suomalaisista työntekijöistä ei tiedä, mihin tai miten he voisivat edetä omassa organisaatiossaan. Toisaalta peräti 71 prosenttia suomalaista työntekijöistä ei edes haluaisi vaihtaa tehtävää saman organisaation sisällä.

Ne organisaatiot, jotka eivät kannusta henkilöstöä etenemään sisäisesti, eivät hyödynnä omaa potentiaaliaan. Kannustaminen sisäiseen liikkuvuuteen hyödyttää yritystä, koska se antaa motivaatioita kunnianhimoisille työntekijöille, joilla on tavoitteena edetä organisaation sisällä. Jos sisäistä potentiaalia ei hyödynnetä, saattaa olla, että osaamista menetetään muille, kilpaileville organisaatioille. 

Tiedot selviävät kyselytutkimuksesta, jonka Euroopan johtava palkka- ja HR-palvelujen tarjoaja SD Worx teetti kuudessatoista Euroopan maassa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 833 työnantajaa ja 16 011 työntekijää.

Muu Eurooppa pärjää osaamisen kehittämisessä huonommin kuin Suomi 

Vaikka Suomessa merkittävä osa organisaatioista etsii uusia kykyjä mielellään ulkopuolelta, oman henkilöstön osaamisen kehittäminen on meillä paremmalla tolalla kuin monessa muussa Euroopan maassa. 

Kaikkiaan 34 prosenttia suomalaisista organisaatioista kehittää järjestelmällisesti oman henkilöstönsä osaamista. Suomen perässä tulevat Alankomaat, Tanska ja Kroatia (33 %) sekä Itävalta ja Sveitsi (32 %).

Suomalaiset myös suhtautuvat myönteisesti työn kehittämiseen. Useampi kuin joka toinen suomalainen organisaatio (55 %) kannustaa henkilöstöä vaikuttamaan toimenkuvaansa niin, että työn sisältö mukautettaisiin työntekijöiden kykyjen ja toiveiden mukaan.

Työntekijöiden taidot ja urahaaveet ovat mysteeri johtajille 

Kaikkialla Euroopassa haasteena on, ettei johto tiedä, millaista urakehitystä työntekijät toivoisivat. Vaikka kuusi kymmenestä eurooppalaisesta yrityksestä tietää, millaista osaamista niissä tarvitaan pitkällä aikavälillä, alle puolella on realistinen kuva työntekijöidensä toiveista. Neljä kymmenestä organisaatiosta kertoo, ettei niissä ole tarkkaa tietoa työntekijöiden taidoista. 

Sisäistä liikkuvuutta voi lisätä ja osaamisen kehittämistä parantaa erilaisilla teknologisilla työkaluilla. On olemassa monia sovelluksia, joilla työntekijöiden urakehityksestä voidaan tehdä läpinäkyvämpää. Esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämiseen tarkoitetulta alustalta on mahdollista saada yksityiskohtainen näkymä kaikista työntekijöiden taidoista. Lähes puolet suomalaisista organisaatioista käyttää jo tällaisia teknologioita.

SD Worxin kyselytutkimukseen osallistui keväällä kaikkiaan 16 011 työntekijää ja 4 833 työnantajaa 16 Euroopan maassa: Alankomaissa, Belgiassa, Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Irlannissa, Kroatiassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa. Kyselyn tulokset painotettiin, joten otos edustaa kunkin maan aikuisväestöä.

Lisätietoja:

Magnus Engman
vt. maajohtaja, SD Worx Finland
Managing Director SD Worx Sweden & Market Leader Nordic
Puh. +46 768304013 
magnus.engman@sdworx.com

Aiheesta uutisoivat myös: