1. Home>
 2. Uutiset ja tiedotteet>

SD Worx jatkaa kasvustrategiaa ja raportoi hyvistä tuloksista vuonna 2022

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay

Euroopan johtava henkilöstöratkaisujen tarjoaja SD Worx saavutti 962,1 miljoonan euron konsolidoidun liikevaihdon vuonna 2022, mikä merkitsee +12,1 prosentin kasvua vuoteen 2021 verrattuna (858,1 miljoonaa euroa). Normalisoitu käyttökate kasvoi 136,7 miljoonaan euroon eli 18,3 % enemmän kuin vuonna 2021 (115,6 miljoonaa euroa). Nettotulos nousi 81 miljoonaan euroon, mikä on 73,1 % enemmän kuin vuonna 2021 (46,8 miljoonaa euroa).

  Kattava HR-tarjonta kaikentyyppisille asiakkaille Euroopassa

  SD Worx jatkoi kasvustrategiaansa vuonna 2022 ja saavutti jälleen kaksinumeroiset kasvuluvut. Kasvu tapahtui sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Vuonna 2022 SD Worx osti kroatialaisen HR- ja palkanlaskentaohjelmistojen tarjoajan HRPRO:n ja pääsi Keski- ja Kaakkois-Euroopan markkinoille. Integhron ja Intelligon hankinnoilla yhtiö vahvisti asemaansa Espanjassa ja Irlannissa. Näillä kolmella yritysostolla SD Worx laajensi edelleen omaa palkka- ja HR-ohjelmistovalikoimaansa ja vahvisti kansainvälistä asemaansa. SD Worx hankki viime vuonna myös 80 prosentin osuuden huapii-yrityksestä, mikä vahvisti sen Talent Management -tarjontaa. Yhtiö jatkoi kansainvälisen tarjontansa kehittämistä Workforce Management -ratkaisujen, keskeisen henkilöstöhallinnon ratkaisujen ja HR-analytiikan sekä SD Worx Academyn laajan koulutustarjonnan osalta. SD Worx on myös edelleenkehittänyt mysdworx-sovellusta, jonka avulla työnantajat ja työntekijät voivat helpottaa jokapäiväisiä HR-prosesseja. Kaiken tämän avulla SD Worx tarjoaa asiakkailleen – niin pienille paikallisille kuin suurille monikansallisille yrityksille – ratkaisuja, joiden avulla nämä voivat hallita kaikkia henkilöstöprosessejaan. Asiakkaat voivat halutessaan ulkoistaa hallinnon SD Worxille joko osittain tai kokonaan.

  "Katsomme tyytyväisinä vuoteen 2022. Ydinliiketoimintamme menestyy erittäin hyvin: palkanlaskennan ja palkitsemisen ratkaisujen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vuonna 2022. Workforce Management -tarjonnan liikevaihto kasvoi lähes 16 %. Odotettu kasvu joustavan työvoiman markkinoilla, johon yleisesti kohdistuu paineita, ei kuitenkaan toteutunut, ja raportoimme tämän liiketoiminnan osalta lievästä liikevaihdon menetyksestä. Ukrainan sodan, korkeiden energian hintojen ja inflaation myötä elämme edelleen haastavia aikoja. Myös kilpailu osaajista vaikuttaa edelleen, vaikka toivotimme viime vuonna tervetulleiksi 1 500 uutta työntekijää. Näin investoimme edelleen kestävään kasvuumme", sanoo hallituksen puheenjohtaja Filip Dierckx.

  "SD Worx on kasvanut viime vuosina nopeasti eurooppalaiseksi HR-toimijaksi, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä enemmän ja parempia paikallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja. SD Worx on saavuttanut ainutlaatuisen aseman, sillä se on paikallisesti läsnä 26 maassa ja tuntee paikallisen palkka- ja HR-lainsäädännön. Olemme saavuttaneet tämän sitoutuneiden kollegoidemme ja uskollisten asiakkaittemme ansiosta. Haluan esittää heille kiitokseni. Vuonna 2023 ja sitä seuraavina vuosina jatkamme voimakkaita investointeja, jotta voimme entisestään helpottaa niin pienten paikallisten kuin suurten kansainvälisten asiakkaittemme työkuormaa digitaalisilla ratkaisuilla, joita täydentää lisäarvoa tuottava henkilökohtainen palvelu. Asiakaskeskeisyytemme ja paikallinen läsnäolomme yhdistettynä kansainväliseen tarjontaan on se, millä me voimme vaikuttaa", sanoo SD Worxin toimitusjohtaja Kobe Verdonck.

  Tarkempia tietoja löydät tästä vuosikertomuksesta.

   Lakisääteinen tilintarkastus

   Lakisääteinen tilintarkastaja DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, jota edustavat Ben Vandeweyer ja Maurice Vrolix, on vahvistanut, että liitteenä olevaa SD Worx NV:n 31. joulukuuta 2022 päivättyä tasetta ja siihen liittyvää tuloslaskelmaa sekä liitetietoja päättyneeltä tilikaudelta ei ole vielä tarkastettu, eikä lakisääteinen tilintarkastaja näin ollen anna niistä lausuntoa.