1. Home>
  2. Uutiset ja tiedotteet>

Kysely: Suomi jälkijunassa rekrytoinnin tasa-arvossa

Press release people

Monimuotoisuus ei vielä toteudu suomalaisyritysten rekrytoinneissa, paljastaa tuore, eurooppalainen kyselytutkimus. Yli 60 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on sitoutunut edistämään rekrytoinneissaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Suomessa sitoutuneiden yritysten määrä on kymmenyksen pienempi.

Eurooppalaisista yrityksistä keskimäärin 61 prosenttia sanoo olevansa sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointipolitiikkaan. Suomessa sitoutuneiden määrä on 52 prosenttia, eli selvästi alle eurooppalaisen keskiarvon. Suomea selkeästi edellä rekrytoinnin tasa-arvoisuudessa ovat esimerkiksi Irlanti (74 %), Iso-Britannia (68 %) ja Belgia (69 %).

Tiedot käyvät ilmi Euroopan johtavan henkilöstö- ja palkkapalvelujen tarjoaja SD Worxin teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui yli 4 000 eri alojen eurooppalaisyritystä. Sitoutuminen tasa-arvoiseen rekrytointipolitiikkaan tarkoittaa, että yritykset ovat lupautuneet rekrytoidessaan toteuttamaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tutkimus osoittaa, että monimuotoisuuden toteutumista tulisi seurata yrityksissä nykyistä paremmin.

Suomi alle keskiarvon myös koulutus- ja kehittymismahdollisuuksissa

Työntekijöiden tasapuoliset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet yrityksen sisällä ovat käytännön esimerkki tasa-arvosta. Tutkimuksen mukaan eurooppalaisyrityksistä 60 prosenttia investoi tasapuoliseen koulutukseen ja kehittymismahdollisuuksiin.

Suomessa myös nämä investoinnit jäävät alle eurooppalaisen keskiarvon. Tutkituista suomalaisyrityksistä puolet investoi tasapuolisiin koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin.

Irlanti on myös koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien saralla Euroopan kärkeä 72 prosentin osuudella. Belgiassa luku on melkein sama (71 %) ja Puolassa vähän pienempi (69 %).

Monimuotoinen työyhteisö on kilpailuvaltti

Yritykset kaikkialla Euroopassa kilpailevat kiivaasti parhaista osaajista. Monimuotoisuus ja tasa-arvo sekä henkilöstön osallistaminen ovat kiistattomia valttikortteja tässä kilpailussa.

– Erityisesti nuoremman sukupolven työntekijöiden keskuudessa monimuotoisuus, tasa-arvo ja työntekijöiden mukaan ottaminen ovat merkittäviä trendejä. Esimerkiksi niin sanottu Z-sukupolvi ja sitä nuoremmat ovat kasvaneet arvostamaan näitä asioita. Tämä ei voi olla vaikuttamatta tulevaisuuden rekrytointeihin, SD Worxin Suomen maajohtaja Petteri Hannula sanoo.

Tutkimus osoittaa, että ne yritykset ovat tuottavampia ja kannattavampia, jotka huolehtivat monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja työntekijöiden osallistamisesta.

– Aikaisemmin ensisijaisesti hyvä palkka ja työn ja vapaa-ajan tasapaino olivat työntekijöille tärkeitä. Nykyään tärkeämpää on se, millaisia arvoja yritykset edistävät ja miten ne toimivat arvojensa mukaan, Hannula toteaa.

Puuttuva seuranta hidastaa tasa-arvotyötä

Vaikka monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen ovat jo monen eurooppalaisyrityksen agendalla, ei tavoitteiden toteutumista kaikissa yrityksissä vielä seurata järjestelmällisesti. Tutkimuksen mukaan on yleistä, että seurantatyökalut puuttuvat monesta yrityksestä.

Noin puolet eurooppalaisista yrityksistä seuraa järjestelmällisesti tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Italiassa arviointeja tekee säännöllisesti 60 prosenttia, Puolassa 57 prosenttia ja Iso-Britanniassa 58 prosenttia yrityksistä. Suomessa ollaan arvioimisessa hyvää keskitasoa: meillä arviointeja tekee 51 prosenttia yrityksistä. Belgiassa osuus on vain 29 prosenttia.

EU:ssa vireillä laki, joka edellyttää yrityksiä seuraamaan monimuotoisuustavoitteita

Yritysten monimuotoisuustavoitteiden seuranta ja raportointi on tärkeää, jotta periaatteista tulee totta ja toiminnan vaikutuksia on mahdollista arvioida jälkikäteen.

Kaikkiaan alle puolella tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on suunnitelma monimuotoisuustavoitteiden seurantaan. Tämä on yleistä suurissa, kansainvälissä yli 250 työntekijän yrityksissä.

– EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta lainsäädäntöä, joka edellyttää kaikkien yli 250 työntekijää työllistävien yritysten seuraavan aktiivisesti monimuotoisuustavoitteitaan vuodesta 2024 alkaen, Petteri Hannula muistuttaa.

Työpaikkailmoitukset vievät viestiä monimuotoisuudesta

Työpaikkailmoitukset (53 %) ja verkkosivut (51 %) ovat yritysten tärkeimpiä tasa-arvoasioiden viestintäkanavia kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa.

Hieman yli puolet eurooppalaisyrityksistä on sisällyttänyt nämä asiat myös toiminta-ajatukseensa ja arvoihinsa (51 %). Suomessa osuus on hieman pienempi (49 %).

Suomessa yritykset viestivät monimuotoisuudestaan myös mainoskampanjoissa (36 %) ja sosiaalisessa mediassa (45 %).

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä hieman yli puolet järjestää usein tapahtumia ja viestii aktiivisesti monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja työntekijöiden osallistamisesta. Suomessa näin toimii hiukan yli puolet yrityksistä (53 %).

Kyselytutkimus monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden merkityksestä työntekijöille tehtiin helmi-maaliskuussa 2022 Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Suomessa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Norjassa, Sveitsissä, Irlannissa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Sen tavoitteena oli selvittää, mitä asioita työntekijät arvostavat työnantajassa ja mitkä asiat tekevät työnantajasta kiinnostavan. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 4 371 yritystä. Otos edustaa paikallisia työmarkkinoita sukupuolen, iän ja koulutuksen suhteen. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö iVox.

Lisätietoja:

Petteri Hannula
Maajohtaja, SD Worx Finland
050 550 4692
petteri.hannula@sdworx.com

Aiheesta uutisoivat myös:

Tilaa tästä henkilöstö- ja palkkahallinnon ajankohtaisia uutisia ja näkemyksiä sähköpostiisi kerran kuussa!