1. Home>
  2. tervetuloa taloon uusi #sdworxlainen tältä sivustolta löydät uuden työntekijän tietopaketin>

SD Worx Buddy

För att du ska känna dig extra välkommen under din första tid hos oss kommer du att tilldelas en buddy som kommer att stötta dig lite extra under din introduktion. Det är ofta någon från ditt eget team och ska finnas till för att besvara frågor och stötta dig i det dagliga arbetet.