1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Digitalisaatio>
Ei pelkkää palkanlaskentaa – SD Worx Wn kehityksen keskiössä käyttökokemus ja kokonaispalkkaprosessin hallinta

Ei pelkkää palkanlaskentaa – SD Worx W:n kehityksen keskiössä käyttökokemus ja kokonaispalkkaprosessin hallinta

Pilvipalvelut mahdollistavat monipuolisemman tuotekehityksen

Viime vuoden aikana siirsimme SD Worxin palkkajärjestelmäasiakkaat omakoneympäristöstä pilvipalveluiden piiriin. Tämä on järjestelmäkehityksen näkökulmasta yksi olennaisimpia osa-alueita: voimme jatkossa keskittää kaikki kehitysresurssimme yhden alustan kehitykseen, samalla kun pilvipalveluissa käytetty teknologia mahdollistaa meille huomattavasti monipuolisemmat mahdollisuudet ohjelmistojen jatkokehitykselle.

Samaan aikaan kun toimitusorganisaatiomme huhki taukoamatta pilvisiirtojen parissa, tuotekehitys- ja palkkaulkoistustiimit suunnittelivat ja testasivat palkanlaskentajärjestelmämme uusia toiminnallisuuksia. SD Worxin Suomen ja Viron toimipisteissä työskentelee palkkapalveluissa 140 palkka-asiantuntijaa. Asiakastyön lisäksi palkka-asiantuntijoillamme on olennainen rooli myös tuotekehityksen näkökulmasta. 

Tuotekehityksen ja palkkapalvelun saumaton yhteistyö mahdollistaa palkkajärjestelmämme kehityksen ja testauksen tehokkaasti. Palkka-asiantuntijamme raportoivat tuotekehityksellemme käyttökokemuksia ja kehitysehdotuksia säännöllisesti. Palkka-asiantuntijoilta saadun palautteen avulla varmistamme, että palkkajärjestelmämme toiminnallisuuksien kehitystyössä otetaan erilaiset tarpeet monipuolisesti huomioon. Näin kykenemme varmistamaan, että järjestelmämme toiminnallisuudet vastaavat todellisiin tarpeisiin ja tukevat palkka-asiantuntijan työtä aidosti.

Palkkapalvelumme toimii näin siis eräänlaisena koelaboratoriona, jonka avulla varmistamme asiakkaillemme tehokkaan, toiminnallisuuksiltaan monipuolisen ja luotettavan palkka-asiantuntijan työkalun kaikkiin palkanlaskennan tehtäviin.

Kohti täysautomaattista palkanlaskentaa

Tuotekehityksessä yksi tärkeimpiä työtä ohjaavia osa-alueita on palkka-asiantuntijan kokemus ja kokonaispalkkaprosessin hallinta. Tuotekehityksessä on myös otettava huomioon monia muita vaikuttavia tekijöitä, jotta kykenemme huolehtimaan niin nykyisten toiminnallisuuksien ylläpidosta, kuin uusien kehittämisestä lakisääteisiä vaatimuksia unohtamatta. Jotta voimme varmistaa, että järjestelmämme käyttö on helppoa ja suoraviivaista, ja tukee asiantuntijan työtä, panostamme tuotekehityksessämme vahvasti automaatioon. 

Tavoitteenamme on teknologiaa hyödyntämällä automatisoida palkanlaskentaan liittyviä manuaalisia tehtäviä ja tietovirtoja mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti. Vähentämällä prosesseista manuaalisia tehtäviä ja tarkistuksia varmistamme, palkka-asiantuntija voi mekaanisten tehtävien sijaan keskittyä laadukkaiden palkkapalveluiden tuottamiseen.

Jotta voimme palvella asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin, tulemme myös julkaisemaan uusia palkanlaskennan kokonaisprosessia tukevia ohjelmistotuotteita. Tämän saumattoman kokonaisuuden myötä kykenemme palvelemaan asiakkaidemme tarpeita entistä kattavammin ja varmistamme entistä korkealaatuisempia palkkapalveluita asiakkaidemme henkilöstölle.

Tällä hetkellä yrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja. Tästä syystä olemme tehneet epätavallisen päätöksen uuden pilvipohjaisen palkkaohjelmiston julkaisun osalta ja siirrämme sekä sen, että versiopäivitysten julkaisun myöhempään ajankohtaan. Julkaisemme tässä haastavassa tilanteessa vain versiopäivityksen, joka kattaa kriittiset ja lakisääteiset päivitystarpeet ja rauhoitamme tilanteen muille huomiota vaativille tehtäville. Lisää uutisia julkaisun osalta on kuitenkin odotettavissa pian. Pysythän siis kuulolla!

Joanna Holmström
Product Manager, SD Worx W